THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
21-11-2019
20-11-2019 Đồng Nai 96,Sóc Trăng 59,Cần Thơ 61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-11-2019 Bạc Liêu 00,Bến Tre 35,Vũng Tàu 03 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-11-2019 Cà Mau 89,Hồ Chí Minh 80,Đồng Tháp 91 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-11-2019 Kiên Giang 64,Đà Lạt 08,Tiền Giang 47 Miss
16-11-2019 Hồ Chí Minh 20,Bình Phước 31,Hậu Giang 70,Long An 78 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-11-2019 Bình Dương 25,Trà Vinh 21,Vĩnh Long 80 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 88,Tây Ninh 25,Binh Thuận 35 Miss
13-11-2019 Đồng Nai 39,Sóc Trăng 27,Cần Thơ 09 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019 Bạc Liêu 09,Bến Tre 18,Vũng Tàu 86 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 57,Hồ Chí Minh 91,Đồng Tháp 88 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 50,Đà Lạt 69,Tiền Giang 97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 27,Bình Phước 45,Hậu Giang 94,Long An 90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 70,Trà Vinh 04,Vĩnh Long 62 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 82,Tây Ninh 25,Binh Thuận 96 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 65,Sóc Trăng 37,Cần Thơ 62 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019 Bạc Liêu 48,Bến Tre 03,Vũng Tàu 86 Miss
04-11-2019 Cà Mau 25,Hồ Chí Minh 02,Đồng Tháp 05 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 68,Đà Lạt 73,Tiền Giang 88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 00,Bình Phước 76,Hậu Giang 89,Long An 34 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-11-2019 Bình Dương 41,Trà Vinh 67,Vĩnh Long 24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 53,Tây Ninh 73,Binh Thuận 09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 16,Sóc Trăng 27,Cần Thơ 01 Miss
29-10-2019 Bạc Liêu 05,Bến Tre 61,Vũng Tàu 74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 61,Hồ Chí Minh 51,Đồng Tháp 50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019 Kiên Giang 48,Đà Lạt 94,Tiền Giang 18 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019 Hồ Chí Minh 17,Bình Phước 24,Hậu Giang 99,Long An 45 Miss
25-10-2019 Bình Dương 19,Trà Vinh 16,Vĩnh Long 69 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-10-2019 An Giang 49,Tây Ninh 07,Binh Thuận 56 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-10-2019 Đồng Nai 88,Sóc Trăng 43,Cần Thơ 52 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-10-2019 Bạc Liêu 69,Bến Tre 43,Vũng Tàu 82 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 11,Hồ Chí Minh 75,Đồng Tháp 55 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019 Kiên Giang 78,Đà Lạt 30,Tiền Giang 62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-10-2019 Hồ Chí Minh 71,Bình Phước 53,Hậu Giang 20,Long An 44 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019 Bình Dương 31,Trà Vinh 76,Vĩnh Long 09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019 An Giang 47,Tây Ninh 77,Binh Thuận 78 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-10-2019 Đồng Nai 44,Sóc Trăng 26,Cần Thơ 68 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019 Bạc Liêu 61,Bến Tre 15,Vũng Tàu 31 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 19,Hồ Chí Minh 65,Đồng Tháp 25 Miss
13-10-2019 Kiên Giang 93,Đà Lạt 61,Tiền Giang 08 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 45,Bình Phước 44,Hậu Giang 93,Long An 47 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An