THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đồng Nai 51,Sóc Trăng 94,Cần Thơ 84 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 19,Bến Tre 02,Vũng Tàu 06 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-08-2020 Cà Mau 33,Hồ Chí Minh 16,Đồng Tháp 46 Miss
09-08-2020 Kiên Giang 43,Đà Lạt 62,Tiền Giang 19 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 68,Bình Phước 63,Hậu Giang 18,Long An 65 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 25,Trà Vinh 10,Vĩnh Long 91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 72,Tây Ninh 59,Binh Thuận 48 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 19,Sóc Trăng 76,Cần Thơ 88 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 97,Bến Tre 11,Vũng Tàu 02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 51,Hồ Chí Minh 54,Đồng Tháp 72 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 47,Đà Lạt 67,Tiền Giang 09 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 78,Bình Phước 45,Hậu Giang 17,Long An 10 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 19,Trà Vinh 69,Vĩnh Long 55 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 52,Tây Ninh 51,Binh Thuận 33 Miss
29-07-2020 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 40,Cần Thơ 81 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
28-07-2020 Bạc Liêu 56,Bến Tre 18,Vũng Tàu 84 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-07-2020 Cà Mau 26,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 37 Miss
26-07-2020 Kiên Giang 91,Đà Lạt 79,Tiền Giang 61 Win Kiên Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 47,Bình Phước 56,Hậu Giang 14,Long An 06 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 26,Trà Vinh 00,Vĩnh Long 53 Miss
23-07-2020 An Giang 65,Tây Ninh 91,Binh Thuận 48 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-07-2020 Đồng Nai 25,Sóc Trăng 62,Cần Thơ 20 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 12,Bến Tre 14,Vũng Tàu 34 Miss
20-07-2020 Cà Mau 30,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 08 Win Cà Mau
19-07-2020 Kiên Giang 90,Đà Lạt 60,Tiền Giang 81 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 20,Bình Phước 01,Hậu Giang 75,Long An 64 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-07-2020 Bình Dương 06,Trà Vinh 40,Vĩnh Long 54 Miss
16-07-2020 An Giang 73,Tây Ninh 17,Binh Thuận 86 Win An Giang
15-07-2020 Đồng Nai 35,Sóc Trăng 46,Cần Thơ 13 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-07-2020 Bạc Liêu 14,Bến Tre 52,Vũng Tàu 51 Miss
13-07-2020 Cà Mau 70,Hồ Chí Minh 71,Đồng Tháp 19 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 06,Đà Lạt 74,Tiền Giang 33 Miss
11-07-2020 Hồ Chí Minh 13,Bình Phước 51,Hậu Giang 34,Long An 20 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 89,Trà Vinh 16,Vĩnh Long 81 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 73,Tây Ninh 94,Binh Thuận 24 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 55,Sóc Trăng 99,Cần Thơ 97 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 56,Bến Tre 64,Vũng Tàu 66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 88,Hồ Chí Minh 04,Đồng Tháp 56 Win Cà Mau
05-07-2020 Kiên Giang 10,Đà Lạt 56,Tiền Giang 19 Miss
04-07-2020 Hồ Chí Minh 01,Bình Phước 05,Hậu Giang 35,Long An 21 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước