THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 MN KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đồng Nai 42,Sóc Trăng 64,Cần Thơ 73 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 45,Bến Tre 42,Vũng Tàu 45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 97,Hồ Chí Minh 74,Đồng Tháp 77 Miss
26-01-2020 Kiên Giang 79,Đà Lạt 57,Tiền Giang 63 Miss
25-01-2020 Hồ Chí Minh 32,Bình Phước 25,Hậu Giang 62,Long An 55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 85,Trà Vinh 86,Vĩnh Long 93 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 95,Tây Ninh 21,Binh Thuận 65 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 99,Sóc Trăng 23,Cần Thơ 05 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 37,Bến Tre 73,Vũng Tàu 57 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 34,Hồ Chí Minh 28,Đồng Tháp 15 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 81,Đà Lạt 16,Tiền Giang 72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 59,Bình Phước 41,Hậu Giang 11,Long An 19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 95,Trà Vinh 60,Vĩnh Long 24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 01,Tây Ninh 15,Binh Thuận 51 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-01-2020 Đồng Nai 93,Sóc Trăng 65,Cần Thơ 06 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-01-2020 Bạc Liêu 72,Bến Tre 31,Vũng Tàu 56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 22,Hồ Chí Minh 88,Đồng Tháp 99 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-01-2020 Kiên Giang 83,Đà Lạt 97,Tiền Giang 39 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-01-2020 Hồ Chí Minh 84,Bình Phước 17,Hậu Giang 77,Long An 32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-01-2020 Bình Dương 83,Trà Vinh 47,Vĩnh Long 85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 56,Tây Ninh 38,Binh Thuận 89 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-01-2020 Đồng Nai 04,Sóc Trăng 12,Cần Thơ 33 Miss
07-01-2020 Bạc Liêu 57,Bến Tre 87,Vũng Tàu 03 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-01-2020 Cà Mau 90,Hồ Chí Minh 14,Đồng Tháp 51 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-01-2020 Kiên Giang 67,Đà Lạt 20,Tiền Giang 14 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-01-2020 Hồ Chí Minh 10,Bình Phước 03,Hậu Giang 84,Long An 08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-01-2020 Bình Dương 91,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 03 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 91,Tây Ninh 70,Binh Thuận 69 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-01-2020 Đồng Nai 07,Sóc Trăng 85,Cần Thơ 67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-12-2019 Bạc Liêu 39,Bến Tre 54,Vũng Tàu 77 Miss
30-12-2019 Cà Mau 93,Hồ Chí Minh 21,Đồng Tháp 31 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-12-2019 Kiên Giang 15,Đà Lạt 78,Tiền Giang 71 Miss
28-12-2019 Hồ Chí Minh 42,Bình Phước 16,Hậu Giang 47,Long An 50 Miss
27-12-2019 Bình Dương 07,Trà Vinh 12,Vĩnh Long 96 Miss
26-12-2019 An Giang 17,Tây Ninh 18,Binh Thuận 36 Miss
25-12-2019 Đồng Nai 05,Sóc Trăng 38,Cần Thơ 72 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 32,Bến Tre 74,Vũng Tàu 81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 32,Hồ Chí Minh 54,Đồng Tháp 02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-12-2019 Kiên Giang 14,Đà Lạt 19,Tiền Giang 87 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-12-2019 Hồ Chí Minh 45,Bình Phước 80,Hậu Giang 40,Long An 67 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An