THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 84,Sóc Trăng 17,Cần Thơ 86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 11,Bến Tre 93,Vũng Tàu 40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 39,Hồ Chí Minh 91,Đồng Tháp 91 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 21,Đà Lạt 31,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 14,Bình Phước 26,Hậu Giang 24,Long An 35 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 46,Trà Vinh 43,Vĩnh Long 07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 50,Tây Ninh 94,Binh Thuận 24 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 31,Sóc Trăng 73,Cần Thơ 06 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 01,Bến Tre 93,Vũng Tàu 74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 54,Hồ Chí Minh 79,Đồng Tháp 58 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 59,Đà Lạt 16,Tiền Giang 10 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 27,Bình Phước 30,Hậu Giang 56,Long An 64 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 82,Trà Vinh 53,Vĩnh Long 27 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 61,Tây Ninh 77,Binh Thuận 47 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 70,Sóc Trăng 97,Cần Thơ 61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 36,Bến Tre 07,Vũng Tàu 60 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 36,Hồ Chí Minh 44,Đồng Tháp 12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 33,Đà Lạt 11,Tiền Giang 95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 03,Bình Phước 29,Hậu Giang 88,Long An 47 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 79,Trà Vinh 82,Vĩnh Long 58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 54,Tây Ninh 60,Binh Thuận 72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 05,Sóc Trăng 03,Cần Thơ 35 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 04,Bến Tre 20,Vũng Tàu 09 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 69,Hồ Chí Minh 70,Đồng Tháp 03 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 51,Đà Lạt 52,Tiền Giang 31 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 25,Bình Phước 98,Hậu Giang 11,Long An 90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 86,Trà Vinh 02,Vĩnh Long 13 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 95,Tây Ninh 81,Binh Thuận 74 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 93,Sóc Trăng 82,Cần Thơ 77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 64,Bến Tre 27,Vũng Tàu 18 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 98,Hồ Chí Minh 54,Đồng Tháp 49 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 22,Đà Lạt 88,Tiền Giang 19 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 68,Bình Phước 16,Hậu Giang 17,Long An 16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 93,Trà Vinh 77,Vĩnh Long 61 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 93,Tây Ninh 70,Binh Thuận 36 Miss
06-07-2022 Đồng Nai 22,Sóc Trăng 56,Cần Thơ 01 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 67,Bến Tre 09,Vũng Tàu 13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 01,Hồ Chí Minh 73,Đồng Tháp 92 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 17,Đà Lạt 76,Tiền Giang 08 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 30,Bình Phước 39,Hậu Giang 08,Long An 50 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An