THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-09-2020 Kiên Giang 97,Đà Lạt 20,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 06,Bình Phước 23,Hậu Giang 43,Long An 46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 09,Trà Vinh 02,Vĩnh Long 43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 18,Tây Ninh 18,Binh Thuận 04 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 37,Sóc Trăng 22,Cần Thơ 28 Miss
15-09-2020 Bạc Liêu 45,Bến Tre 04,Vũng Tàu 48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 81,Hồ Chí Minh 89,Đồng Tháp 47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 33,Đà Lạt 80,Tiền Giang 20 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 61,Bình Phước 22,Hậu Giang 99,Long An 76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 03,Trà Vinh 11,Vĩnh Long 35 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 69,Tây Ninh 08,Binh Thuận 89 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 85,Cần Thơ 02 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 11,Bến Tre 51,Vũng Tàu 96 Miss
07-09-2020 Cà Mau 98,Hồ Chí Minh 70,Đồng Tháp 20 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 63,Đà Lạt 87,Tiền Giang 50 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 48,Bình Phước 01,Hậu Giang 61,Long An 01 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 59,Trà Vinh 28,Vĩnh Long 68 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 35,Tây Ninh 65,Binh Thuận 94 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 04,Sóc Trăng 95,Cần Thơ 28 Miss
01-09-2020 Bạc Liêu 24,Bến Tre 12,Vũng Tàu 40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 63,Hồ Chí Minh 40,Đồng Tháp 69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 10,Đà Lạt 95,Tiền Giang 75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 90,Bình Phước 29,Hậu Giang 58,Long An 54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 55,Trà Vinh 62,Vĩnh Long 40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 71,Tây Ninh 09,Binh Thuận 77 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 09,Sóc Trăng 43,Cần Thơ 61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 31,Bến Tre 28,Vũng Tàu 51 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 55,Hồ Chí Minh 18,Đồng Tháp 72 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 54,Đà Lạt 52,Tiền Giang 56 Miss
22-08-2020 Hồ Chí Minh 30,Bình Phước 29,Hậu Giang 57,Long An 93 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 65,Trà Vinh 74,Vĩnh Long 13 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 22,Tây Ninh 04,Binh Thuận 70 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 39,Cần Thơ 75 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-08-2020 Bạc Liêu 65,Bến Tre 19,Vũng Tàu 30 Miss
17-08-2020 Cà Mau 58,Hồ Chí Minh 21,Đồng Tháp 94 Miss
16-08-2020 Kiên Giang 60,Đà Lạt 57,Tiền Giang 39 Miss
15-08-2020 Hồ Chí Minh 72,Bình Phước 54,Hậu Giang 14,Long An 76 Miss
14-08-2020 Bình Dương 74,Trà Vinh 87,Vĩnh Long 16 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-08-2020 An Giang 89,Tây Ninh 08,Binh Thuận 98 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-08-2020 Đồng Nai 47,Sóc Trăng 21,Cần Thơ 75 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ