THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Bạc Liêu 011-739,Bến Tre 452-583,Vũng Tàu 982-808 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-06-2021 Cà Mau 074-836,Hồ Chí Minh 161-072,Đồng Tháp 822-834 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-06-2021 Kiên Giang 142-699,Đà Lạt 907-483,Tiền Giang 553-912 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-06-2021 Hồ Chí Minh 117-188,Bình Phước 475-495,Hậu Giang 345-663,Long An 783-481 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-06-2021 Bình Dương 575-982,Trà Vinh 296-667,Vĩnh Long 374-874 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-06-2021 An Giang 324-956,Tây Ninh 352-306,Binh Thuận 761-189 Miss
09-06-2021 Đồng Nai 435-446,Sóc Trăng 463-956,Cần Thơ 630-602 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-06-2021 Bạc Liêu 403-580,Bến Tre 277-301,Vũng Tàu 572-581 Miss
07-06-2021 Cà Mau 183-684,Hồ Chí Minh 890-630,Đồng Tháp 870-341 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 670-658,Đà Lạt 300-247,Tiền Giang 830-727 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-06-2021 Hồ Chí Minh 922-978,Bình Phước 603-226,Hậu Giang 668-411,Long An 012-776 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-06-2021 Bình Dương 886-220,Trà Vinh 583-158,Vĩnh Long 982-038 Miss
03-06-2021 An Giang 147-465,Tây Ninh 073-223,Binh Thuận 196-131 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-06-2021 Đồng Nai 336-270,Sóc Trăng 911-693,Cần Thơ 632-487 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-06-2021 Bạc Liêu 286-918,Bến Tre 269-002,Vũng Tàu 997-748 Miss
31-05-2021 Cà Mau 884-475,Hồ Chí Minh 212-390,Đồng Tháp 266-557 Miss
30-05-2021 Kiên Giang 359-171,Đà Lạt 717-483,Tiền Giang 659-297 Miss
29-05-2021 Hồ Chí Minh 144-209,Bình Phước 184-459,Hậu Giang 020-927,Long An 348-141 Miss
28-05-2021 Bình Dương 660-441,Trà Vinh 793-453,Vĩnh Long 607-365 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-05-2021 An Giang 623-895,Tây Ninh 990-247,Binh Thuận 345-239 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 160-077,Sóc Trăng 894-617,Cần Thơ 003-607 Miss
25-05-2021 Bạc Liêu 864-696,Bến Tre 875-505,Vũng Tàu 620-871 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-05-2021 Cà Mau 463-590,Hồ Chí Minh 121-390,Đồng Tháp 565-095 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-05-2021 Kiên Giang 088-238,Đà Lạt 177-609,Tiền Giang 174-375 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 548-241,Bình Phước 481-744,Hậu Giang 441-070,Long An 924-497 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-05-2021 Bình Dương 306-533,Trà Vinh 434-253,Vĩnh Long 286-595 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-05-2021 An Giang 905-976,Tây Ninh 202-786,Binh Thuận 581-991 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 855-877,Sóc Trăng 586-581,Cần Thơ 611-197 Miss
18-05-2021 Bạc Liêu 566-762,Bến Tre 139-845,Vũng Tàu 792-448 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-05-2021 Cà Mau 784-777,Hồ Chí Minh 330-523,Đồng Tháp 939-350 Miss
16-05-2021 Kiên Giang 426-224,Đà Lạt 731-517,Tiền Giang 324-861 Miss
15-05-2021 Hồ Chí Minh 590-899,Bình Phước 991-972,Hậu Giang 878-117,Long An 273-603 Win Hậu Giang
14-05-2021 Bình Dương 934-958,Trà Vinh 829-507,Vĩnh Long 887-257 Miss
13-05-2021 An Giang 088-041,Tây Ninh 118-452,Binh Thuận 030-689 Miss
12-05-2021 Đồng Nai 027-592,Sóc Trăng 650-724,Cần Thơ 001-601 Miss
11-05-2021 Bạc Liêu 906-089,Bến Tre 492-016,Vũng Tàu 255-053 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 859-471,Hồ Chí Minh 384-878,Đồng Tháp 372-510 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 853-951,Đà Lạt 644-335,Tiền Giang 082-836 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 073-418,Bình Phước 771-956,Hậu Giang 632-022,Long An 606-446 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 087-456,Trà Vinh 663-951,Vĩnh Long 959-040 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long