THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đà Nẵng 266,Khánh Hòa 386 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 007,Quảng Nam 449 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-01-2020 Phú Yên 324,Thừa Thiên Huế 872 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-01-2020 Khánh Hòa 284,Kon Tum 121 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 304,Đắc Nông 629,Quảng Ngãi 195 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 603,Ninh Thuận 452 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 406,Quảng Bình 035,Quảng Trị 786 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-01-2020 Đà Nẵng 960,Khánh Hòa 116 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 877,Quảng Nam 193 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-01-2020 Phú Yên 821,Thừa Thiên Huế 384 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-01-2020 Khánh Hòa 364,Kon Tum 664 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-01-2020 Đà Nẵng 512,Đắc Nông 936,Quảng Ngãi 811 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 568,Ninh Thuận 515 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 527,Quảng Bình 861,Quảng Trị 972 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-01-2020 Đà Nẵng 337,Khánh Hòa 050 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-01-2020 Đắc Lắc 493,Quảng Nam 775 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-01-2020 Phú Yên 492,Thừa Thiên Huế 496 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 081,Kon Tum 760 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 455,Đắc Nông 218,Quảng Ngãi 504 Miss
10-01-2020 Gia Lai 100,Ninh Thuận 245 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 710,Quảng Bình 338,Quảng Trị 421 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 043,Khánh Hòa 488 Miss
07-01-2020 Đắc Lắc 463,Quảng Nam 079 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-01-2020 Phú Yên 164,Thừa Thiên Huế 502 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 146,Kon Tum 611 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-01-2020 Đà Nẵng 852,Đắc Nông 713,Quảng Ngãi 276 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 387,Ninh Thuận 620 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-01-2020 Bình Định 020,Quảng Bình 701,Quảng Trị 700 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-01-2020 Đà Nẵng 154,Khánh Hòa 322 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-12-2019 Đắc Lắc 718,Quảng Nam 339 Miss
30-12-2019 Phú Yên 357,Thừa Thiên Huế 993 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 176,Kon Tum 040 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 892,Đắc Nông 806,Quảng Ngãi 591 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 854 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-12-2019 Bình Định 761,Quảng Bình 269,Quảng Trị 614 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-12-2019 Đà Nẵng 724,Khánh Hòa 907 Miss
24-12-2019 Đắc Lắc 901,Quảng Nam 408 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 484,Thừa Thiên Huế 674 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 136,Kon Tum 835 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-12-2019 Đà Nẵng 859,Đắc Nông 533,Quảng Ngãi 009 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-12-2019 Gia Lai 830,Ninh Thuận 005 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-12-2019 Bình Định 715,Quảng Bình 355,Quảng Trị 614 Miss
18-12-2019 Đà Nẵng 205,Khánh Hòa 856 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 455,Quảng Nam 245 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-12-2019 Phú Yên 183,Thừa Thiên Huế 822 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-12-2019 Khánh Hòa 344,Kon Tum 820 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-12-2019 Đà Nẵng 224,Đắc Nông 347,Quảng Ngãi 967 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 482,Ninh Thuận 316 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 568,Quảng Bình 147,Quảng Trị 290 Miss
11-12-2019 Đà Nẵng 711,Khánh Hòa 996 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 762,Quảng Nam 553 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 338,Thừa Thiên Huế 770 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 779,Kon Tum 390 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-12-2019 Đà Nẵng 900,Đắc Nông 978,Quảng Ngãi 745 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 034,Ninh Thuận 885 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 892,Quảng Bình 579,Quảng Trị 052 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 688,Khánh Hòa 892 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-12-2019 Đắc Lắc 587,Quảng Nam 632 Miss
02-12-2019 Phú Yên 147,Thừa Thiên Huế 173 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-12-2019 Khánh Hòa 971,Kon Tum 676 Win Khánh Hòa,Kon Tum