THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-09-2020 Khánh Hòa 994,Kon Tum 965 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 852,Đắc Nông 961,Quảng Ngãi 460 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 089,Ninh Thuận 744 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 411,Quảng Bình 946,Quảng Trị 529 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 018,Khánh Hòa 048 Miss
15-09-2020 Đắc Lắc 298,Quảng Nam 613 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 997,Thừa Thiên Huế 549 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 297,Kon Tum 663 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-09-2020 Đà Nẵng 663,Đắc Nông 355,Quảng Ngãi 149 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 151,Ninh Thuận 194 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 177,Quảng Bình 148,Quảng Trị 538 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 936,Khánh Hòa 417 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 806,Quảng Nam 380 Miss
07-09-2020 Phú Yên 250,Thừa Thiên Huế 129 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 092,Kon Tum 027 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 325,Đắc Nông 669,Quảng Ngãi 534 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 034,Ninh Thuận 562 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 363,Quảng Bình 517,Quảng Trị 119 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-09-2020 Đà Nẵng 186,Khánh Hòa 566 Miss
01-09-2020 Đắc Lắc 678,Quảng Nam 224 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 760,Thừa Thiên Huế 012 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 463,Kon Tum 404 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 357,Đắc Nông 279,Quảng Ngãi 142 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 679,Ninh Thuận 700 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 610,Quảng Bình 625,Quảng Trị 381 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-08-2020 Đà Nẵng 901,Khánh Hòa 451 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-08-2020 Đắc Lắc 239,Quảng Nam 336 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 040,Thừa Thiên Huế 214 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-08-2020 Khánh Hòa 231,Kon Tum 616 Miss
22-08-2020 Đà Nẵng 636,Đắc Nông 193,Quảng Ngãi 082 Win Đà Nẵng
21-08-2020 Gia Lai 797,Ninh Thuận 337 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-08-2020 Bình Định 976,Quảng Bình 737,Quảng Trị 536 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-08-2020 Đà Nẵng 629,Khánh Hòa 205 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-08-2020 Đắc Lắc 531,Quảng Nam 478 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-08-2020 Phú Yên 084,Thừa Thiên Huế 993 Miss
16-08-2020 Khánh Hòa 400,Kon Tum 817 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-08-2020 Đà Nẵng 295,Đắc Nông 887,Quảng Ngãi 824 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 431,Ninh Thuận 749 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 932,Quảng Bình 877,Quảng Trị 102 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 333,Khánh Hòa 336 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 290,Quảng Nam 884 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 398,Thừa Thiên Huế 350 Miss
09-08-2020 Khánh Hòa 386,Kon Tum 687 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 641,Đắc Nông 585,Quảng Ngãi 798 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 336,Ninh Thuận 735 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 720,Quảng Bình 686,Quảng Trị 959 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 628,Khánh Hòa 980 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 911,Quảng Nam 499 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 724,Thừa Thiên Huế 293 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 591,Kon Tum 990 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 027,Đắc Nông 688,Quảng Ngãi 412 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-07-2020 Gia Lai 093,Ninh Thuận 443 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 463,Quảng Bình 696,Quảng Trị 769 Miss
29-07-2020 Đà Nẵng 601,Khánh Hòa 212 Win Đà Nẵng
28-07-2020 Đắc Lắc 475,Quảng Nam 583 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 705,Thừa Thiên Huế 994 Miss
26-07-2020 Khánh Hòa 815,Kon Tum 245 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-07-2020 Đà Nẵng 721,Đắc Nông 203,Quảng Ngãi 577 Miss
24-07-2020 Gia Lai 767,Ninh Thuận 136 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-07-2020 Bình Định 782,Quảng Bình 466,Quảng Trị 593 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị