THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Gia Lai 106,Ninh Thuận 405 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 307,Quảng Bình 367,Quảng Trị 339 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 820,Khánh Hòa 266 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 502,Quảng Nam 093 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 872,Thừa Thiên Huế 506 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 869,Kon Tum 576 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 026,Đắc Nông 947,Quảng Ngãi 975 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 465,Ninh Thuận 089 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 108,Quảng Bình 741,Quảng Trị 098 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 758,Khánh Hòa 337 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 683,Quảng Nam 376 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 727,Thừa Thiên Huế 497 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 551,Kon Tum 099 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 793,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 146 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 050,Ninh Thuận 350 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 075,Quảng Bình 723,Quảng Trị 246 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 046,Khánh Hòa 166 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 496,Quảng Nam 616 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 910,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 486,Kon Tum 032 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 769,Đắc Nông 523,Quảng Ngãi 702 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 937,Ninh Thuận 709 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 527,Quảng Bình 181,Quảng Trị 538 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 108,Khánh Hòa 734 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-05-2022 Đắc Lắc 528,Quảng Nam 565 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-05-2022 Phú Yên 942,Thừa Thiên Huế 963 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-05-2022 Khánh Hòa 357,Kon Tum 691 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-04-2022 Đà Nẵng 659,Đắc Nông 388,Quảng Ngãi 671 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-04-2022 Gia Lai 490,Ninh Thuận 468 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-04-2022 Bình Định 444,Quảng Bình 761,Quảng Trị 724 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-04-2022 Đà Nẵng 144,Khánh Hòa 246 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-04-2022 Đắc Lắc 417,Quảng Nam 381 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-04-2022 Phú Yên 534,Thừa Thiên Huế 420 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-04-2022 Khánh Hòa 089,Kon Tum 657 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-04-2022 Đà Nẵng 474,Đắc Nông 668,Quảng Ngãi 560 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-04-2022 Gia Lai 360,Ninh Thuận 171 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-04-2022 Bình Định 880,Quảng Bình 099,Quảng Trị 627 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-04-2022 Đà Nẵng 423,Khánh Hòa 914 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-04-2022 Đắc Lắc 485,Quảng Nam 158 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-04-2022 Phú Yên 591,Thừa Thiên Huế 274 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-04-2022 Khánh Hòa 295,Kon Tum 568 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-04-2022 Đà Nẵng 353,Đắc Nông 117,Quảng Ngãi 643 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-04-2022 Gia Lai 284,Ninh Thuận 181 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-04-2022 Bình Định 457,Quảng Bình 513,Quảng Trị 330 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-04-2022 Đà Nẵng 239,Khánh Hòa 289 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-04-2022 Đắc Lắc 071,Quảng Nam 715 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-04-2022 Phú Yên 463,Thừa Thiên Huế 690 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-04-2022 Khánh Hòa 405,Kon Tum 596 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-04-2022 Đà Nẵng 946,Đắc Nông 168,Quảng Ngãi 569 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-04-2022 Gia Lai 977,Ninh Thuận 115 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-04-2022 Bình Định 744,Quảng Bình 181,Quảng Trị 380 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-04-2022 Đà Nẵng 293,Khánh Hòa 393 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-04-2022 Đắc Lắc 656,Quảng Nam 617 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-04-2022 Phú Yên 476,Thừa Thiên Huế 150 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-04-2022 Khánh Hòa 260,Kon Tum 273 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-04-2022 Đà Nẵng 494,Đắc Nông 273,Quảng Ngãi 751 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-04-2022 Gia Lai 012,Ninh Thuận 574 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-03-2022 Bình Định 205,Quảng Bình 804,Quảng Trị 290 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-03-2022 Đà Nẵng 332,Khánh Hòa 892 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-03-2022 Đắc Lắc 183,Quảng Nam 409 Win Đắc Lắc,Quảng Nam