NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ CẦU CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-01-2022 Bạc Liêu 536-737,Bến Tre 165-431,Vũng Tàu 113-457 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 216-810,Hồ Chí Minh 375-046,Đồng Tháp 802-554 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 921-486,Đà Lạt 044-612,Tiền Giang 168-864 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 290-979,Bình Phước 025-633,Hậu Giang 338-053,Long An 822-739 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 497-609,Trà Vinh 834-538,Vĩnh Long 264-616 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 998-134,Tây Ninh 903-355,Binh Thuận 857-260 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 265-165,Sóc Trăng 210-772,Cần Thơ 248-751 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 220-003,Bến Tre 776-537,Vũng Tàu 029-123 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 848-231,Hồ Chí Minh 068-803,Đồng Tháp 879-828 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 730-811,Đà Lạt 167-930,Tiền Giang 541-158 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 392-014,Bình Phước 384-784,Hậu Giang 784-604,Long An 400-034 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 139-796,Trà Vinh 902-681,Vĩnh Long 779-331 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 675-921,Tây Ninh 977-371,Binh Thuận 794-162 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 142-187,Sóc Trăng 062-876,Cần Thơ 173-079 Miss
11-01-2022 Bạc Liêu 219-807,Bến Tre 961-966,Vũng Tàu 766-600 Win Bạc Liêu,Bến Tre
10-01-2022 Cà Mau 595-090,Hồ Chí Minh 888-043,Đồng Tháp 501-894 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 966-125,Đà Lạt 226-471,Tiền Giang 222-089 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 085-915,Bình Phước 448-636,Hậu Giang 526-893,Long An 810-536 Miss
07-01-2022 Bình Dương 477-444,Trà Vinh 099-363,Vĩnh Long 354-572 Win Bình Dương
06-01-2022 An Giang 826-610,Tây Ninh 106-725,Binh Thuận 022-047 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 049-187,Sóc Trăng 971-775,Cần Thơ 944-386 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 560-904,Bến Tre 857-051,Vũng Tàu 098-902 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 350-778,Hồ Chí Minh 954-006,Đồng Tháp 514-348 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 412-063,Đà Lạt 164-520,Tiền Giang 865-841 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 869-494,Bình Phước 449-772,Hậu Giang 190-536,Long An 807-796 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 289-807,Trà Vinh 614-326,Vĩnh Long 017-814 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 878-952,Tây Ninh 203-717,Binh Thuận 175-943 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 197-987,Sóc Trăng 568-473,Cần Thơ 145-127 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 735-945,Bến Tre 596-913,Vũng Tàu 997-067 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 030-351,Hồ Chí Minh 480-244,Đồng Tháp 088-247 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 462-086,Đà Lạt 956-580,Tiền Giang 880-732 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 304-189,Bình Phước 398-452,Hậu Giang 167-037,Long An 432-070 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 661-076,Trà Vinh 598-864,Vĩnh Long 221-929 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 060-349,Tây Ninh 810-238,Binh Thuận 919-001 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 645-918,Sóc Trăng 558-752,Cần Thơ 715-939 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 356-537,Bến Tre 531-537,Vũng Tàu 454-698 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 063-644,Hồ Chí Minh 392-623,Đồng Tháp 522-869 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 773-659,Đà Lạt 432-010,Tiền Giang 542-628 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 939-811,Bình Phước 735-091,Hậu Giang 178-276,Long An 698-068 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 612-769,Trà Vinh 748-924,Vĩnh Long 820-238 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long