NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-02-2021 Bình Dương 093-736,Trà Vinh 933-143,Vĩnh Long 446-384 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-02-2021 An Giang 627-953,Tây Ninh 841-844,Binh Thuận 893-251 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-02-2021 Đồng Nai 014-578,Sóc Trăng 911-802,Cần Thơ 225-986 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-02-2021 Bạc Liêu 008-942,Bến Tre 291-630,Vũng Tàu 470-726 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-02-2021 Cà Mau 977-231,Hồ Chí Minh 894-003,Đồng Tháp 258-510 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-02-2021 Kiên Giang 955-446,Đà Lạt 000-532,Tiền Giang 495-679 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-02-2021 Hồ Chí Minh 807-723,Bình Phước 691-320,Hậu Giang 421-316,Long An 930-948 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-02-2021 Bình Dương 136-753,Trà Vinh 271-367,Vĩnh Long 838-959 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-02-2021 An Giang 170-825,Tây Ninh 111-925,Binh Thuận 800-152 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-02-2021 Đồng Nai 727-051,Sóc Trăng 211-549,Cần Thơ 595-451 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-02-2021 Bạc Liêu 041-501,Bến Tre 175-397,Vũng Tàu 409-653 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-02-2021 Cà Mau 299-547,Hồ Chí Minh 356-458,Đồng Tháp 099-870 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-02-2021 Kiên Giang 324-615,Đà Lạt 009-933,Tiền Giang 068-235 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 789-015,Bình Phước 831-234,Hậu Giang 568-752,Long An 883-865 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-02-2021 Bình Dương 285-424,Trà Vinh 171-914,Vĩnh Long 686-691 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-02-2021 An Giang 945-202,Tây Ninh 134-020,Binh Thuận 362-132 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-02-2021 Đồng Nai 677-878,Sóc Trăng 860-159,Cần Thơ 101-698 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 433-262,Bến Tre 969-993,Vũng Tàu 970-375 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 321-707,Hồ Chí Minh 117-711,Đồng Tháp 577-163 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 178-672,Đà Lạt 392-420,Tiền Giang 910-000 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 464-519,Bình Phước 427-993,Hậu Giang 894-990,Long An 643-721 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 853-735,Trà Vinh 764-039,Vĩnh Long 856-704 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 648-425,Tây Ninh 108-045,Binh Thuận 548-250 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 936-134,Sóc Trăng 728-637,Cần Thơ 062-250 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 058-096,Bến Tre 946-651,Vũng Tàu 177-010 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-02-2021 Cà Mau 425-356,Hồ Chí Minh 115-174,Đồng Tháp 243-310 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-01-2021 Kiên Giang 194-673,Đà Lạt 423-666,Tiền Giang 044-583 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-01-2021 Hồ Chí Minh 381-031,Bình Phước 041-092,Hậu Giang 444-772,Long An 382-228 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-01-2021 Bình Dương 860-061,Trà Vinh 304-520,Vĩnh Long 544-155 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-01-2021 An Giang 955-136,Tây Ninh 009-003,Binh Thuận 866-382 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-01-2021 Đồng Nai 116-623,Sóc Trăng 366-470,Cần Thơ 378-287 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 407-627,Bến Tre 439-481,Vũng Tàu 164-597 Miss
25-01-2021 Cà Mau 805-811,Hồ Chí Minh 842-583,Đồng Tháp 072-826 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
24-01-2021 Kiên Giang 633-813,Đà Lạt 432-831,Tiền Giang 015-760 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-01-2021 Hồ Chí Minh 261-683,Bình Phước 429-178,Hậu Giang 086-442,Long An 867-428 Miss
22-01-2021 Bình Dương 360-639,Trà Vinh 087-744,Vĩnh Long 149-628 Win Bình Dương
21-01-2021 An Giang 318-814,Tây Ninh 143-515,Binh Thuận 424-897 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 378-042,Sóc Trăng 680-026,Cần Thơ 247-895 Miss
19-01-2021 Bạc Liêu 615-165,Bến Tre 128-241,Vũng Tàu 962-697 Win Bạc Liêu
18-01-2021 Cà Mau 832-868,Hồ Chí Minh 204-349,Đồng Tháp 747-264 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp