NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
03-08-2021 Quảng Nam 79 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 63,Ninh Thuận 88 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Bình Định 26,Quảng Bình 18,Quảng Trị 78 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 65,Quảng Nam 03 Miss
26-07-2021 Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 74 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 90,Kon Tum 79 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 12,Đắc Nông 59,Quảng Ngãi 15 Miss
23-07-2021 Gia Lai 17,Ninh Thuận 26 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 53,Quảng Bình 63,Quảng Trị 70 Miss
21-07-2021 Đà Nẵng 34,Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng
20-07-2021 Đắc Lắc 03,Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-07-2021 Phú Yên 08,Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-07-2021 Khánh Hòa 74,Kon Tum 21 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-07-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 30 Miss
16-07-2021 Gia Lai 68,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-07-2021 Bình Định 62,Quảng Bình 53,Quảng Trị 46 Win Bình Định
14-07-2021 Đà Nẵng 22,Khánh Hòa 14 Miss
13-07-2021 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-07-2021 Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 66,Kon Tum 41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 48 Miss
09-07-2021 Gia Lai 06,Ninh Thuận 03 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 03,Quảng Bình 26,Quảng Trị 85 Win Bình Định
07-07-2021 Đà Nẵng 92,Khánh Hòa 60 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-07-2021 Đắc Lắc 69,Quảng Nam 97 Miss
05-07-2021 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yênuế
04-07-2021 Khánh Hòa 40,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-07-2021 Đà Nẵng 37,Đắc Nông 17,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-07-2021 Gia Lai 99,Ninh Thuận 20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-07-2021 Bình Định 15,Quảng Bình 97,Quảng Trị 15 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 31 Miss
29-06-2021 Đắc Lắc 55,Quảng Nam 51 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-06-2021 Phú Yên 97,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 54,Kon Tum 68 Miss
26-06-2021 Đà Nẵng 30,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 62 Miss
25-06-2021 Gia Lai 62,Ninh Thuận 27 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-06-2021 Bình Định 89,Quảng Bình 07,Quảng Trị 34 Win Bình Định
23-06-2021 Đà Nẵng 67,Khánh Hòa 12 Miss
22-06-2021 Đắc Lắc 40,Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-06-2021 Phú Yên 67,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-06-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 01 Miss
19-06-2021 Đà Nẵng 47,Đắc Nông 84,Quảng Ngãi 30 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 96,Ninh Thuận 20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-06-2021 Bình Định 62,Quảng Bình 91,Quảng Trị 10 Miss
16-06-2021 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-06-2021 Đắc Lắc 48,Quảng Nam 86 Miss
14-06-2021 Phú Yên 25,Thừa Thiên Huế 16 Win Phú Yên
13-06-2021 Khánh Hòa 60,Kon Tum 07 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 35,Đắc Nông 62,Quảng Ngãi 56 Miss
11-06-2021 Gia Lai 28,Ninh Thuận 89 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 62,Quảng Bình 36,Quảng Trị 04 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-06-2021 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 01 Miss
07-06-2021 Phú Yên 29,Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 79,Kon Tum 31 Win Khánh Hòa
05-06-2021 Đà Nẵng 21,Đắc Nông 50,Quảng Ngãi 12 Miss
04-06-2021 Gia Lai 02,Ninh Thuận 40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-06-2021 Bình Định 92,Quảng Bình 75,Quảng Trị 19 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 63,Khánh Hòa 45 Miss