NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 75 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 09,Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-09-2020 Khánh Hòa 69,Kon Tum 06 Miss
19-09-2020 Đà Nẵng 52,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 81,Ninh Thuận 44 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 11,Quảng Bình 90,Quảng Trị 00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-09-2020 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 73,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 11,Kon Tum 25 Miss
12-09-2020 Đà Nẵng 63,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 75 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 20,Ninh Thuận 01 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 82,Quảng Bình 56,Quảng Trị 47 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 65,Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 95,Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 85,Kon Tum 16 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 48,Đắc Nông 44,Quảng Ngãi 06 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 00,Ninh Thuận 20 Miss
03-09-2020 Bình Định 60,Quảng Bình 36,Quảng Trị 76 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-09-2020 Đà Nẵng 17,Khánh Hòa 45 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-09-2020 Đắc Lắc 29,Quảng Nam 24 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 91,Thừa Thiên Huế 88 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 76,Kon Tum 44 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 08,Ninh Thuận 19 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 69,Quảng Bình 07,Quảng Trị 18 Miss
26-08-2020 Đà Nẵng 34,Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-08-2020 Đắc Lắc 69,Quảng Nam 69 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-08-2020 Khánh Hòa 98,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-08-2020 Đà Nẵng 43,Đắc Nông 51,Quảng Ngãi 13 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-08-2020 Gia Lai 64,Ninh Thuận 70 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-08-2020 Bình Định 59,Quảng Bình 26,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-08-2020 Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 88 Win Khánh Hòa
18-08-2020 Đắc Lắc 32,Quảng Nam 12 Miss
17-08-2020 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-08-2020 Khánh Hòa 00,Kon Tum 70 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-08-2020 Đà Nẵng 24,Đắc Nông 07,Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 94,Ninh Thuận 49 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 68,Quảng Bình 30,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 28,Khánh Hòa 32 Miss
11-08-2020 Đắc Lắc 81,Quảng Nam 77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 45,Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-08-2020 Khánh Hòa 33,Kon Tum 49 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 09,Đắc Nông 72,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 16,Ninh Thuận 98 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 83,Quảng Bình 21,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 82,Khánh Hòa 29 Win Đà Nẵng
04-08-2020 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 18 Miss
03-08-2020 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 16,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 51,Đắc Nông 77,Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng
31-07-2020 Gia Lai 34,Ninh Thuận 28 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 79,Quảng Bình 21,Quảng Trị 88 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-07-2020 Đà Nẵng 93,Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-07-2020 Đắc Lắc 82,Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 05,Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 62,Kon Tum 37 Miss
25-07-2020 Đà Nẵng 09,Đắc Nông 51,Quảng Ngãi 16 Win Đà Nẵng