Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 An Giang 123,Tây Ninh 106,Binh Thuận 035 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 542,Sóc Trăng 763,Cần Thơ 378 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-02-2020 Bạc Liêu 581,Bến Tre 341,Vũng Tàu 101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-02-2020 Cà Mau 797,Hồ Chí Minh 092,Đồng Tháp 057 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-02-2020 Kiên Giang 174,Đà Lạt 572,Tiền Giang 926 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 601,Bình Phước 303,Hậu Giang 726,Long An 703 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-02-2020 Bình Dương 883,Trà Vinh 073,Vĩnh Long 773 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 507,Tây Ninh 658,Binh Thuận 653 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 407,Sóc Trăng 306,Cần Thơ 910 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-02-2020 Bạc Liêu 710,Bến Tre 947,Vũng Tàu 851 Win Bạc Liêu,Bến Tre
17-02-2020 Cà Mau 692,Hồ Chí Minh 305,Đồng Tháp 741 Miss
16-02-2020 Kiên Giang 862,Đà Lạt 437,Tiền Giang 351 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-02-2020 Hồ Chí Minh 137,Bình Phước 436,Hậu Giang 715,Long An 318 Win Hồ Chí Minh
14-02-2020 Bình Dương 290,Trà Vinh 643,Vĩnh Long 867 Miss
13-02-2020 An Giang 919,Tây Ninh 119,Binh Thuận 110 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-02-2020 Đồng Nai 151,Sóc Trăng 800,Cần Thơ 620 Miss
11-02-2020 Bạc Liêu 079,Bến Tre 834,Vũng Tàu 431 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-02-2020 Cà Mau 026,Hồ Chí Minh 981,Đồng Tháp 978 Miss
09-02-2020 Kiên Giang 641,Đà Lạt 233,Tiền Giang 078 Win Kiên Giang
08-02-2020 Hồ Chí Minh 841,Bình Phước 727,Hậu Giang 804,Long An 663 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-02-2020 Bình Dương 425,Trà Vinh 181,Vĩnh Long 296 Miss
06-02-2020 An Giang 948,Tây Ninh 911,Binh Thuận 211 Win An Giang
05-02-2020 Đồng Nai 776,Sóc Trăng 834,Cần Thơ 663 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-02-2020 Bạc Liêu 431,Bến Tre 147,Vũng Tàu 631 Win Bạc Liêu,Bến Tre
03-02-2020 Cà Mau 721,Hồ Chí Minh 050,Đồng Tháp 764 Miss
02-02-2020 Kiên Giang 962,Đà Lạt 716,Tiền Giang 571 Win Kiên Giang
01-02-2020 Hồ Chí Minh 823,Bình Phước 428,Hậu Giang 908,Long An 231 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-01-2020 Bình Dương 829,Trà Vinh 330,Vĩnh Long 153 Win Bình Dương
30-01-2020 An Giang 419,Tây Ninh 430,Binh Thuận 055 Miss
29-01-2020 Đồng Nai 692,Sóc Trăng 443,Cần Thơ 158 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 205,Bến Tre 844,Vũng Tàu 582 Win Bạc Liêu
27-01-2020 Cà Mau 087,Hồ Chí Minh 309,Đồng Tháp 432 Win Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 774,Đà Lạt 567,Tiền Giang 085 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 315,Bình Phước 128,Hậu Giang 305,Long An 197 Miss
24-01-2020 Bình Dương 430,Trà Vinh 826,Vĩnh Long 258 Win Bình Dương
23-01-2020 An Giang 375,Tây Ninh 315,Binh Thuận 492 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 866,Sóc Trăng 615,Cần Thơ 714 Miss
21-01-2020 Bạc Liêu 747,Bến Tre 073,Vũng Tàu 254 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 783,Hồ Chí Minh 333,Đồng Tháp 032 Miss
19-01-2020 Kiên Giang 662,Đà Lạt 717,Tiền Giang 581 Win Kiên Giang