Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đồng Nai 101,Sóc Trăng 298,Cần Thơ 740 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 529,Bến Tre 403,Vũng Tàu 882 Miss
10-08-2020 Cà Mau 457,Hồ Chí Minh 155,Đồng Tháp 483 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-08-2020 Kiên Giang 519,Đà Lạt 553,Tiền Giang 519 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 684,Bình Phước 479,Hậu Giang 711,Long An 115 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 283,Trà Vinh 111,Vĩnh Long 027 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 972,Tây Ninh 637,Binh Thuận 008 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 002,Sóc Trăng 750,Cần Thơ 242 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 414,Bến Tre 663,Vũng Tàu 222 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 467,Hồ Chí Minh 897,Đồng Tháp 461 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 027,Đà Lạt 435,Tiền Giang 161 Win Kiên Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 137,Bình Phước 462,Hậu Giang 922,Long An 301 Miss
31-07-2020 Bình Dương 608,Trà Vinh 331,Vĩnh Long 349 Win Bình Dương,Trà Vinh
30-07-2020 An Giang 831,Tây Ninh 267,Binh Thuận 713 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-07-2020 Đồng Nai 076,Sóc Trăng 199,Cần Thơ 612 Miss
28-07-2020 Bạc Liêu 409,Bến Tre 680,Vũng Tàu 601 Win Bạc Liêu
27-07-2020 Cà Mau 790,Hồ Chí Minh 770,Đồng Tháp 036 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-07-2020 Kiên Giang 426,Đà Lạt 604,Tiền Giang 661 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 528,Bình Phước 107,Hậu Giang 136,Long An 844 Miss
24-07-2020 Bình Dương 312,Trà Vinh 977,Vĩnh Long 291 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 165,Tây Ninh 215,Binh Thuận 712 Win An Giang
22-07-2020 Đồng Nai 153,Sóc Trăng 783,Cần Thơ 809 Miss
21-07-2020 Bạc Liêu 776,Bến Tre 866,Vũng Tàu 283 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-07-2020 Cà Mau 377,Hồ Chí Minh 773,Đồng Tháp 473 Win Cà Mau
19-07-2020 Kiên Giang 642,Đà Lạt 394,Tiền Giang 360 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 329,Bình Phước 510,Hậu Giang 546,Long An 330 Miss
17-07-2020 Bình Dương 876,Trà Vinh 531,Vĩnh Long 058 Miss
16-07-2020 An Giang 914,Tây Ninh 555,Binh Thuận 689 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 235,Sóc Trăng 852,Cần Thơ 010 Miss
14-07-2020 Bạc Liêu 279,Bến Tre 822,Vũng Tàu 800 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-07-2020 Cà Mau 837,Hồ Chí Minh 145,Đồng Tháp 745 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 221,Đà Lạt 129,Tiền Giang 209 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 292,Bình Phước 423,Hậu Giang 874,Long An 424 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 703,Trà Vinh 620,Vĩnh Long 565 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 145,Tây Ninh 735,Binh Thuận 727 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 267,Sóc Trăng 928,Cần Thơ 551 Miss
07-07-2020 Bạc Liêu 160,Bến Tre 624,Vũng Tàu 205 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 388,Hồ Chí Minh 104,Đồng Tháp 853 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 290,Đà Lạt 610,Tiền Giang 770 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 267,Bình Phước 847,Hậu Giang 747,Long An 578 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An