Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-02-2021 Bình Dương 736,Trà Vinh 933,Vĩnh Long 384 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-02-2021 An Giang 953,Tây Ninh 844,Binh Thuận 893 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-02-2021 Đồng Nai 578,Sóc Trăng 911,Cần Thơ 986 Miss
23-02-2021 Bạc Liêu 942,Bến Tre 291,Vũng Tàu 470 Win Bạc Liêu
22-02-2021 Cà Mau 977,Hồ Chí Minh 003,Đồng Tháp 510 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-02-2021 Kiên Giang 446,Đà Lạt 532,Tiền Giang 679 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-02-2021 Hồ Chí Minh 807,Bình Phước 320,Hậu Giang 421,Long An 930 Miss
19-02-2021 Bình Dương 136,Trà Vinh 367,Vĩnh Long 959 Win Bình Dương
18-02-2021 An Giang 170,Tây Ninh 925,Binh Thuận 800 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-02-2021 Đồng Nai 727,Sóc Trăng 211,Cần Thơ 451 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-02-2021 Bạc Liêu 041,Bến Tre 175,Vũng Tàu 409 Miss
15-02-2021 Cà Mau 299,Hồ Chí Minh 356,Đồng Tháp 870 Win Cà Mau
14-02-2021 Kiên Giang 324,Đà Lạt 933,Tiền Giang 235 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 789,Bình Phước 831,Hậu Giang 752,Long An 883 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-02-2021 Bình Dương 285,Trà Vinh 171,Vĩnh Long 691 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-02-2021 An Giang 945,Tây Ninh 020,Binh Thuận 362 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-02-2021 Đồng Nai 677,Sóc Trăng 159,Cần Thơ 101 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 433,Bến Tre 969,Vũng Tàu 375 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 707,Hồ Chí Minh 117,Đồng Tháp 577 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 672,Đà Lạt 392,Tiền Giang 910 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 519,Bình Phước 993,Hậu Giang 894,Long An 721 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 735,Trà Vinh 039,Vĩnh Long 856 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 425,Tây Ninh 045,Binh Thuận 548 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 936,Sóc Trăng 728,Cần Thơ 250 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 096,Bến Tre 946,Vũng Tàu 010 Miss
01-02-2021 Cà Mau 425,Hồ Chí Minh 174,Đồng Tháp 243 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
31-01-2021 Kiên Giang 673,Đà Lạt 423,Tiền Giang 044 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-01-2021 Hồ Chí Minh 381,Bình Phước 092,Hậu Giang 772,Long An 228 Miss
29-01-2021 Bình Dương 061,Trà Vinh 304,Vĩnh Long 155 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-01-2021 An Giang 136,Tây Ninh 003,Binh Thuận 866 Miss
27-01-2021 Đồng Nai 623,Sóc Trăng 470,Cần Thơ 287 Win Đồng Nai
26-01-2021 Bạc Liêu 407,Bến Tre 439,Vũng Tàu 597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 805,Hồ Chí Minh 583,Đồng Tháp 072 Miss
24-01-2021 Kiên Giang 813,Đà Lạt 432,Tiền Giang 015 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-01-2021 Hồ Chí Minh 261,Bình Phước 178,Hậu Giang 442,Long An 867 Miss
22-01-2021 Bình Dương 639,Trà Vinh 744,Vĩnh Long 628 Win Bình Dương
21-01-2021 An Giang 814,Tây Ninh 515,Binh Thuận 897 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 378,Sóc Trăng 026,Cần Thơ 247 Miss
19-01-2021 Bạc Liêu 615,Bến Tre 128,Vũng Tàu 962 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-01-2021 Cà Mau 832,Hồ Chí Minh 204,Đồng Tháp 264 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp