Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
21-11-2019
20-11-2019 Đồng Nai 374,Sóc Trăng 826,Cần Thơ 496 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-11-2019 Bạc Liêu 224,Bến Tre 414,Vũng Tàu 175 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-11-2019 Cà Mau 063,Hồ Chí Minh 285,Đồng Tháp 793 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-11-2019 Kiên Giang 888,Đà Lạt 080,Tiền Giang 206 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-11-2019 Hồ Chí Minh 765,Bình Phước 298,Hậu Giang 390,Long An 101 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-11-2019 Bình Dương 278,Trà Vinh 180,Vĩnh Long 438 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 591,Tây Ninh 319,Binh Thuận 036 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-11-2019 Đồng Nai 342,Sóc Trăng 399,Cần Thơ 183 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019 Bạc Liêu 970,Bến Tre 318,Vũng Tàu 590 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 278,Hồ Chí Minh 371,Đồng Tháp 574 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 416,Đà Lạt 174,Tiền Giang 919 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 827,Bình Phước 955,Hậu Giang 603,Long An 468 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 194,Trà Vinh 590,Vĩnh Long 202 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 012,Tây Ninh 018,Binh Thuận 320 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 751,Sóc Trăng 888,Cần Thơ 399 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019 Bạc Liêu 449,Bến Tre 111,Vũng Tàu 224 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-11-2019 Cà Mau 229,Hồ Chí Minh 389,Đồng Tháp 671 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 707,Đà Lạt 427,Tiền Giang 452 Miss
02-11-2019 Hồ Chí Minh 036,Bình Phước 398,Hậu Giang 991,Long An 942 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-11-2019 Bình Dương 341,Trà Vinh 460,Vĩnh Long 871 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 530,Tây Ninh 274,Binh Thuận 074 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 590,Sóc Trăng 916,Cần Thơ 173 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-10-2019 Bạc Liêu 322,Bến Tre 661,Vũng Tàu 411 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 650,Hồ Chí Minh 713,Đồng Tháp 326 Win Cà Mau
27-10-2019 Kiên Giang 012,Đà Lạt 724,Tiền Giang 890 Miss
26-10-2019 Hồ Chí Minh 018,Bình Phước 382,Hậu Giang 348,Long An 421 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-10-2019 Bình Dương 458,Trà Vinh 274,Vĩnh Long 798 Win Bình Dương
24-10-2019 An Giang 457,Tây Ninh 707,Binh Thuận 259 Miss
23-10-2019 Đồng Nai 742,Sóc Trăng 340,Cần Thơ 466 Miss
22-10-2019 Bạc Liêu 978,Bến Tre 095,Vũng Tàu 803 Win Bạc Liêu,Bến Tre
21-10-2019 Cà Mau 610,Hồ Chí Minh 574,Đồng Tháp 796 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019 Kiên Giang 951,Đà Lạt 433,Tiền Giang 879 Miss
19-10-2019 Hồ Chí Minh 743,Bình Phước 729,Hậu Giang 415,Long An 172 Win Hồ Chí Minh
18-10-2019 Bình Dương 931,Trà Vinh 710,Vĩnh Long 961 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019 An Giang 553,Tây Ninh 672,Binh Thuận 371 Win An Giang
16-10-2019 Đồng Nai 967,Sóc Trăng 814,Cần Thơ 909 Miss
15-10-2019 Bạc Liêu 759,Bến Tre 000,Vũng Tàu 935 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 435,Hồ Chí Minh 312,Đồng Tháp 178 Miss
13-10-2019 Kiên Giang 613,Đà Lạt 061,Tiền Giang 894 Win Kiên Giang,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 461,Bình Phước 865,Hậu Giang 649,Long An 596 Win Hồ Chí Minh