NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-10-2020 Đà Nẵng 119,Khánh Hòa 205 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 980,Quảng Nam 684 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-10-2020 Phú Yên 581,Thừa Thiên Huế 681 Miss
18-10-2020 Khánh Hòa 094,Kon Tum 872 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-10-2020 Đà Nẵng 080,Đắc Nông 427,Quảng Ngãi 619 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-10-2020 Gia Lai 917,Ninh Thuận 312 Win Gia Lai
15-10-2020 Bình Định 261,Quảng Bình 319,Quảng Trị 708 Miss
14-10-2020 Đà Nẵng 054,Khánh Hòa 325 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-10-2020 Đắc Lắc 870,Quảng Nam 645 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-10-2020 Phú Yên 551,Thừa Thiên Huế 251 Miss
11-10-2020 Khánh Hòa 657,Kon Tum 739 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-10-2020 Đà Nẵng 989,Đắc Nông 926,Quảng Ngãi 148 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-10-2020 Gia Lai 292,Ninh Thuận 330 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 903,Quảng Bình 316,Quảng Trị 413 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-10-2020 Đà Nẵng 486,Khánh Hòa 249 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-10-2020 Đắc Lắc 221,Quảng Nam 777 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-10-2020 Phú Yên 096,Thừa Thiên Huế 236 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-10-2020 Khánh Hòa 470,Kon Tum 311 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-10-2020 Đà Nẵng 073,Đắc Nông 164,Quảng Ngãi 973 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-10-2020 Gia Lai 031,Ninh Thuận 130 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-10-2020 Bình Định 648,Quảng Bình 606,Quảng Trị 172 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-09-2020 Đà Nẵng 624,Khánh Hòa 340 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-09-2020 Đắc Lắc 172,Quảng Nam 816 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-09-2020 Phú Yên 236,Thừa Thiên Huế 380 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-09-2020 Khánh Hòa 595,Kon Tum 535 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-09-2020 Đà Nẵng 416,Đắc Nông 554,Quảng Ngãi 859 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-09-2020 Gia Lai 088,Ninh Thuận 325 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-09-2020 Bình Định 050,Quảng Bình 694,Quảng Trị 328 Miss
23-09-2020 Đà Nẵng 734,Khánh Hòa 020 Win Đà Nẵng
22-09-2020 Đắc Lắc 686,Quảng Nam 615 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-09-2020 Phú Yên 425,Thừa Thiên Huế 296 Miss
20-09-2020 Khánh Hòa 994,Kon Tum 965 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 232,Đắc Nông 593,Quảng Ngãi 347 Win Đà Nẵng
18-09-2020 Gia Lai 089,Ninh Thuận 019 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 803,Quảng Bình 331,Quảng Trị 320 Miss
16-09-2020 Đà Nẵng 011,Khánh Hòa 112 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 637,Quảng Nam 943 Miss
14-09-2020 Phú Yên 177,Thừa Thiên Huế 034 Miss
13-09-2020 Khánh Hòa 400,Kon Tum 477 Miss
12-09-2020 Đà Nẵng 232,Đắc Nông 071,Quảng Ngãi 673 Miss
11-09-2020 Gia Lai 994,Ninh Thuận 805 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 177,Quảng Bình 148,Quảng Trị 538 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 465,Khánh Hòa 955 Miss
08-09-2020 Đắc Lắc 540,Quảng Nam 031 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 884,Thừa Thiên Huế 127 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 092,Kon Tum 281 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 325,Đắc Nông 200,Quảng Ngãi 534 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 973,Ninh Thuận 668 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 363,Quảng Bình 517,Quảng Trị 119 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-09-2020 Đà Nẵng 807,Khánh Hòa 631 Miss
01-09-2020 Đắc Lắc 918,Quảng Nam 007 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 760,Thừa Thiên Huế 187 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 076,Kon Tum 981 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 015,Đắc Nông 256,Quảng Ngãi 142 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 706,Ninh Thuận 700 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 612,Quảng Bình 625,Quảng Trị 381 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-08-2020 Đà Nẵng 982,Khánh Hòa 382 Miss
25-08-2020 Đắc Lắc 852,Quảng Nam 336 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 642,Thừa Thiên Huế 486 Miss
23-08-2020 Khánh Hòa 997,Kon Tum 258 Win Khánh Hòa,Kon Tum