NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Bạc Liêu 011,Bến Tre 452,Vũng Tàu 982 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-06-2021 Cà Mau 074,Hồ Chí Minh 161,Đồng Tháp 834 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-06-2021 Kiên Giang 112,Đà Lạt 207,Tiền Giang 513 Miss
12-06-2021 Hồ Chí Minh 188,Bình Phước 495,Hậu Giang 663,Long An 481 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-06-2021 Bình Dương 982,Trà Vinh 296,Vĩnh Long 374 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-06-2021 An Giang 078,Tây Ninh 421,Binh Thuận 854 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-06-2021 Đồng Nai 435,Sóc Trăng 463,Cần Thơ 630 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-06-2021 Bạc Liêu 749,Bến Tre 897,Vũng Tàu 311 Miss
07-06-2021 Cà Mau 684,Hồ Chí Minh 630,Đồng Tháp 341 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 670,Đà Lạt 300,Tiền Giang 830 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-06-2021 Hồ Chí Minh 978,Bình Phước 603,Hậu Giang 668,Long An 012 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-06-2021 Bình Dương 597,Trà Vinh 319,Vĩnh Long 598 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-06-2021 An Giang 465,Tây Ninh 223,Binh Thuận 131 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-06-2021 Đồng Nai 373,Sóc Trăng 523,Cần Thơ 651 Miss
01-06-2021 Bạc Liêu 596,Bến Tre 911,Vũng Tàu 499 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-05-2021 Cà Mau 096,Hồ Chí Minh 420,Đồng Tháp 608 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-05-2021 Kiên Giang 127,Đà Lạt 625,Tiền Giang 211 Win Kiên Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 828,Bình Phước 571,Hậu Giang 731,Long An 810 Miss
28-05-2021 Bình Dương 660,Trà Vinh 793,Vĩnh Long 607 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-05-2021 An Giang 895,Tây Ninh 990,Binh Thuận 345 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 035,Sóc Trăng 410,Cần Thơ 675 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-05-2021 Bạc Liêu 696,Bến Tre 875,Vũng Tàu 871 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-05-2021 Cà Mau 590,Hồ Chí Minh 121,Đồng Tháp 565 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-05-2021 Kiên Giang 088,Đà Lạt 609,Tiền Giang 375 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 548,Bình Phước 744,Hậu Giang 070,Long An 497 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-05-2021 Bình Dương 306,Trà Vinh 434,Vĩnh Long 286 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-05-2021 An Giang 976,Tây Ninh 786,Binh Thuận 581 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 885,Sóc Trăng 038,Cần Thơ 814 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-05-2021 Bạc Liêu 762,Bến Tre 139,Vũng Tàu 792 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-05-2021 Cà Mau 905,Hồ Chí Minh 761,Đồng Tháp 921 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 197,Đà Lạt 175,Tiền Giang 445 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 053,Bình Phước 325,Hậu Giang 699,Long An 148 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 650,Trà Vinh 127,Vĩnh Long 978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 993,Binh Thuận 381 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 055,Sóc Trăng 185,Cần Thơ 611 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-05-2021 Bạc Liêu 906,Bến Tre 016,Vũng Tàu 255 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 859,Hồ Chí Minh 384,Đồng Tháp 372 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 853,Đà Lạt 644,Tiền Giang 082 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 073,Bình Phước 771,Hậu Giang 022,Long An 606 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 456,Trà Vinh 951,Vĩnh Long 040 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long