THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BAO LÔ VIP MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-08-2020 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 87,Quảng Ngãi 23 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 48,Ninh Thuận 39 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 83,Quảng Bình 87,Quảng Trị 09 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 41,Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 44,Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 48 Miss
09-08-2020 Khánh Hòa 64,Kon Tum 47 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 86,Đắc Nông 30,Quảng Ngãi 24 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 44,Ninh Thuận 38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 09,Quảng Bình 72,Quảng Trị 02 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 74,Quảng Nam 65 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 24,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 77,Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-07-2020 Gia Lai 18,Ninh Thuận 30 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 60,Quảng Bình 44,Quảng Trị 52 Miss
29-07-2020 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 71 Win Đà Nẵng
28-07-2020 Đắc Lắc 44,Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 56 Miss
26-07-2020 Khánh Hòa 40,Kon Tum 68 Win Khánh Hòa
25-07-2020 Đà Nẵng 28,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-07-2020 Gia Lai 32,Ninh Thuận 66 Miss
23-07-2020 Bình Định 23,Quảng Bình 30,Quảng Trị 37 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-07-2020 Đà Nẵng 22,Khánh Hòa 77 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-07-2020 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 80 Miss
20-07-2020 Phú Yên 28,Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên
19-07-2020 Khánh Hòa 88,Kon Tum 77 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-07-2020 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng
17-07-2020 Gia Lai 19,Ninh Thuận 39 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-07-2020 Bình Định 22,Quảng Bình 04,Quảng Trị 85 Miss
15-07-2020 Đà Nẵng 89,Khánh Hòa 09 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-07-2020 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 38 Miss
13-07-2020 Phú Yên 35,Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-07-2020 Khánh Hòa 18,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-07-2020 Đà Nẵng 88,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 89 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-07-2020 Gia Lai 97,Ninh Thuận 76 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-07-2020 Bình Định 24,Quảng Bình 58,Quảng Trị 46 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-07-2020 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-07-2020 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 45 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-07-2020 Phú Yên 09,Thừa Thiên Huế 24 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-07-2020 Khánh Hòa 49,Kon Tum 01 Win Khánh Hòa
04-07-2020 Đà Nẵng 61,Đắc Nông 76,Quảng Ngãi 80 Miss
03-07-2020 Gia Lai 58,Ninh Thuận 39 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-07-2020 Bình Định 65,Quảng Bình 64,Quảng Trị 17 Win Bình Định
01-07-2020 Đà Nẵng 79,Khánh Hòa 74 Miss
30-06-2020 Đắc Lắc 24,Quảng Nam 09 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-06-2020 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 06 Win Phú Yên
28-06-2020 Khánh Hòa 04,Kon Tum 33 Miss
27-06-2020 Đà Nẵng 21,Đắc Nông 47,Quảng Ngãi 04 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-06-2020 Gia Lai 89,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai
25-06-2020 Bình Định 04,Quảng Bình 25,Quảng Trị 00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-06-2020 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 92 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-06-2020 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-06-2020 Phú Yên 10,Thừa Thiên Huế 91 Win Thừa Thiên Huế
21-06-2020 Khánh Hòa 39,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-06-2020 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 70 Miss
19-06-2020 Gia Lai 01,Ninh Thuận 00 Miss
18-06-2020 Bình Định 11,Quảng Bình 05,Quảng Trị 29 Win Bình Định
17-06-2020 Đà Nẵng 84,Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa