THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY BAO LÔ VIP MT KẾT QUẢ
20-01-2020
19-01-2020 Khánh Hòa 27,Kon Tum 23 Miss
18-01-2020 Đà Nẵng 77,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 51 Win Đắc Nông
17-01-2020 Gia Lai 11,Ninh Thuận 31 Miss
16-01-2020 Bình Định 67,Quảng Bình 65,Quảng Trị 62 Win Quảng Trị
15-01-2020 Đà Nẵng 88,Khánh Hòa 98 Win Khánh Hòa
14-01-2020 Đắc Lắc 84,Quảng Nam 88 Miss
13-01-2020 Phú Yên 34,Thừa Thiên Huế 41 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 28,Kon Tum 37 Miss
11-01-2020 Đà Nẵng 70,Đắc Nông 95,Quảng Ngãi 35 Miss
10-01-2020 Gia Lai 12,Ninh Thuận 73 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 10,Quảng Bình 36,Quảng Trị 85 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 80 Miss
07-01-2020 Đắc Lắc 36,Quảng Nam 48 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-01-2020 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 71,Kon Tum 16 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-01-2020 Đà Nẵng 67,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 18 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 46,Ninh Thuận 47 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-01-2020 Bình Định 97,Quảng Bình 26,Quảng Trị 62 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-01-2020 Đà Nẵng 63,Khánh Hòa 68 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-12-2019 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 71 Miss
30-12-2019 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 94,Kon Tum 53 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 39,Đắc Nông 81,Quảng Ngãi 05 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 27,Ninh Thuận 69 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-12-2019 Bình Định 07,Quảng Bình 16,Quảng Trị 94 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-12-2019 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 17 Miss
24-12-2019 Đắc Lắc 73,Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 42,Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 82,Kon Tum 92 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-12-2019 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 74,Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-12-2019 Gia Lai 53,Ninh Thuận 30 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-12-2019 Bình Định 00,Quảng Bình 17,Quảng Trị 90 Miss
18-12-2019 Đà Nẵng 33,Khánh Hòa 30 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 56,Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-12-2019 Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 05 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-12-2019 Khánh Hòa 74,Kon Tum 29 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-12-2019 Đà Nẵng 84,Đắc Nông 46,Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 13,Ninh Thuận 52 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 22,Quảng Bình 28,Quảng Trị 88 Miss
11-12-2019 Đà Nẵng 78,Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 82,Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 53,Kon Tum 70 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-12-2019 Đà Nẵng 11,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 83 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 34,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 75,Quảng Bình 12,Quảng Trị 29 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 05,Khánh Hòa 00 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-12-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 46 Miss
02-12-2019 Phú Yên 01,Thừa Thiên Huế 73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-12-2019 Khánh Hòa 80,Kon Tum 67 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 03,Đắc Nông 34,Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-11-2019 Gia Lai 51,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-11-2019 Bình Định 89,Quảng Bình 15,Quảng Trị 64 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-11-2019 Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 92 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 50,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-11-2019 Phú Yên 14,Thừa Thiên Huế 64 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 24,Kon Tum 98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 18,Đắc Nông 62,Quảng Ngãi 18 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 62,Ninh Thuận 05 Miss
21-11-2019 Bình Định 43,Quảng Bình 08,Quảng Trị 80 Miss