NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
08-12-2022 Bình Định 193,Quảng Bình 182,Quảng Trị 251 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-12-2022 Đà Nẵng 299,Khánh Hòa 694 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-12-2022 Đắc Lắc 820,Quảng Nam 455 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-12-2022 Phú Yên 802,Thừa Thiên Huế 743 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-12-2022 Khánh Hòa 245,Kon Tum 829 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-12-2022 Đà Nẵng 165,Đắc Nông 273,Quảng Ngãi 454 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-12-2022 Gia Lai 948,Ninh Thuận 369 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-12-2022 Bình Định 031,Quảng Bình 545,Quảng Trị 530 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-11-2022 Đà Nẵng 555,Khánh Hòa 909 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-11-2022 Đắc Lắc 334,Quảng Nam 205 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-11-2022 Phú Yên 810,Thừa Thiên Huế 684 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-11-2022 Khánh Hòa 732,Kon Tum 392 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-11-2022 Đà Nẵng 150,Đắc Nông 869,Quảng Ngãi 497 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-11-2022 Gia Lai 569,Ninh Thuận 005 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-11-2022 Bình Định 652,Quảng Bình 523,Quảng Trị 655 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-11-2022 Đà Nẵng 055,Khánh Hòa 520 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-11-2022 Đắc Lắc 057,Quảng Nam 009 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-11-2022 Phú Yên 288,Thừa Thiên Huế 136 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-11-2022 Khánh Hòa 077,Kon Tum 486 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-11-2022 Đà Nẵng 927,Đắc Nông 230,Quảng Ngãi 188 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-11-2022 Gia Lai 264,Ninh Thuận 196 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-11-2022 Bình Định 429,Quảng Bình 460,Quảng Trị 171 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-11-2022 Đà Nẵng 958,Khánh Hòa 818 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-11-2022 Đắc Lắc 141,Quảng Nam 853 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-11-2022 Phú Yên 358,Thừa Thiên Huế 817 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-11-2022 Khánh Hòa 304,Kon Tum 859 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-11-2022 Đà Nẵng 504,Đắc Nông 401,Quảng Ngãi 383 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-11-2022 Gia Lai 827,Ninh Thuận 753 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-11-2022 Bình Định 358,Quảng Bình 198,Quảng Trị 775 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-11-2022 Đà Nẵng 887,Khánh Hòa 919 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-11-2022 Đắc Lắc 654,Quảng Nam 799 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-11-2022 Phú Yên 676,Thừa Thiên Huế 135 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-11-2022 Khánh Hòa 047,Kon Tum 417 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-11-2022 Đà Nẵng 942,Đắc Nông 739,Quảng Ngãi 662 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-11-2022 Gia Lai 404,Ninh Thuận 847 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-11-2022 Bình Định 958,Quảng Bình 422,Quảng Trị 572 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-11-2022 Đà Nẵng 146,Khánh Hòa 290 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-11-2022 Đắc Lắc 295,Quảng Nam 781 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-10-2022 Phú Yên 630,Thừa Thiên Huế 808 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-10-2022 Khánh Hòa 225,Kon Tum 591 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-10-2022 Đà Nẵng 254,Đắc Nông 689,Quảng Ngãi 911 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-10-2022 Gia Lai 758,Ninh Thuận 160 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-10-2022 Bình Định 735,Quảng Bình 125,Quảng Trị 083 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-10-2022 Đà Nẵng 051,Khánh Hòa 822 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-10-2022 Đắc Lắc 560,Quảng Nam 159 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-10-2022 Phú Yên 305,Thừa Thiên Huế 287 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-10-2022 Khánh Hòa 286,Kon Tum 387 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-10-2022 Đà Nẵng 319,Đắc Nông 218,Quảng Ngãi 888 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-10-2022 Gia Lai 542,Ninh Thuận 411 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-10-2022 Bình Định 549,Quảng Bình 615,Quảng Trị 029 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-10-2022 Đà Nẵng 182,Khánh Hòa 231 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-10-2022 Đắc Lắc 173,Quảng Nam 276 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-10-2022 Phú Yên 322,Thừa Thiên Huế 672 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-10-2022 Khánh Hòa 350,Kon Tum 744 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-10-2022 Đà Nẵng 529,Đắc Nông 345,Quảng Ngãi 109 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-10-2022 Gia Lai 751,Ninh Thuận 535 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-10-2022 Bình Định 260,Quảng Bình 400,Quảng Trị 484 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-10-2022 Đà Nẵng 524,Khánh Hòa 067 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-10-2022 Đắc Lắc 707,Quảng Nam 204 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-10-2022 Phú Yên 036,Thừa Thiên Huế 032 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế