NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-05-2021 Phú Yên 547,Thừa Thiên Huế 769 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 078,Kon Tum 332 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 499,Đắc Nông 416,Quảng Ngãi 759 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 808,Ninh Thuận 182 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 962,Quảng Bình 048,Quảng Trị 571 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 669,Khánh Hòa 639 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 802,Quảng Nam 711 Miss
03-05-2021 Phú Yên 656,Thừa Thiên Huế 977 Win Phú Yên
02-05-2021 Khánh Hòa 925,Kon Tum 034 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 127,Đắc Nông 461,Quảng Ngãi 645 Miss
30-04-2021 Gia Lai 626,Ninh Thuận 626 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-04-2021 Bình Định 802,Quảng Bình 656,Quảng Trị 440 Miss
28-04-2021 Đà Nẵng 022,Khánh Hòa 001 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 519,Quảng Nam 204 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 413,Thừa Thiên Huế 325 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 181,Kon Tum 412 Miss
24-04-2021 Đà Nẵng 184,Đắc Nông 415,Quảng Ngãi 979 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 394,Ninh Thuận 780 Win Gia Lai
22-04-2021 Bình Định 558,Quảng Bình 080,Quảng Trị 907 Miss
21-04-2021 Đà Nẵng 801,Khánh Hòa 318 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 836,Quảng Nam 979 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 767 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 387,Kon Tum 030 Miss
17-04-2021 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 060,Quảng Ngãi 424 Win Đà Nẵng
16-04-2021 Gia Lai 961,Ninh Thuận 627 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 250,Quảng Bình 144,Quảng Trị 737 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 154,Khánh Hòa 429 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 450,Quảng Nam 400 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 146,Thừa Thiên Huế 781 Miss
11-04-2021 Khánh Hòa 633,Kon Tum 993 Win Khánh Hòa
10-04-2021 Đà Nẵng 401,Đắc Nông 971,Quảng Ngãi 405 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-04-2021 Gia Lai 338,Ninh Thuận 006 Miss
08-04-2021 Bình Định 468,Quảng Bình 147,Quảng Trị 287 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-04-2021 Đà Nẵng 497,Khánh Hòa 571 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-04-2021 Đắc Lắc 099,Quảng Nam 012 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 288,Thừa Thiên Huế 099 Miss
04-04-2021 Khánh Hòa 517,Kon Tum 886 Win Khánh Hòa
03-04-2021 Đà Nẵng 532,Đắc Nông 969,Quảng Ngãi 039 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-04-2021 Gia Lai 616,Ninh Thuận 276 Miss
01-04-2021 Bình Định 662,Quảng Bình 954,Quảng Trị 139 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 598,Khánh Hòa 844 Miss
30-03-2021 Đắc Lắc 672,Quảng Nam 359 Win Đắc Lắc
29-03-2021 Phú Yên 973,Thừa Thiên Huế 180 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 368,Kon Tum 877 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-03-2021 Đà Nẵng 369,Đắc Nông 281,Quảng Ngãi 974 Miss
26-03-2021 Gia Lai 247,Ninh Thuận 405 Win Gia Lai
25-03-2021 Bình Định 929,Quảng Bình 821,Quảng Trị 390 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-03-2021 Đà Nẵng 127,Khánh Hòa 424 Miss
23-03-2021 Đắc Lắc 684,Quảng Nam 571 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-03-2021 Phú Yên 332,Thừa Thiên Huế 012 Miss
21-03-2021 Khánh Hòa 083,Kon Tum 619 Win Khánh Hòa
20-03-2021 Đà Nẵng 544,Đắc Nông 711,Quảng Ngãi 966 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-03-2021 Gia Lai 044,Ninh Thuận 304 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-03-2021 Bình Định 377,Quảng Bình 363,Quảng Trị 315 Miss
17-03-2021 Đà Nẵng 980,Khánh Hòa 055 Win Đà Nẵng
16-03-2021 Đắc Lắc 360,Quảng Nam 247 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-03-2021 Phú Yên 463,Thừa Thiên Huế 613 Miss
14-03-2021 Khánh Hòa 290,Kon Tum 647 Win Khánh Hòa
13-03-2021 Đà Nẵng 439,Đắc Nông 828,Quảng Ngãi 599 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-03-2021 Gia Lai 023,Ninh Thuận 180 Miss