NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Đắc Lắc 871,Quảng Nam 268 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 706 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-06-2021 Khánh Hòa 230,Kon Tum 381 Miss
12-06-2021 Đà Nẵng 160,Đắc Nông 255,Quảng Ngãi 338 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-06-2021 Gia Lai 401,Ninh Thuận 428 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 733,Quảng Bình 716,Quảng Trị 829 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-06-2021 Đà Nẵng 128,Khánh Hòa 999 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 819,Quảng Nam 595 Miss
07-06-2021 Phú Yên 413,Thừa Thiên Huế 181 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 857,Kon Tum 393 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-06-2021 Đà Nẵng 154,Đắc Nông 373,Quảng Ngãi 193 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-06-2021 Gia Lai 271,Ninh Thuận 506 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-06-2021 Bình Định 581,Quảng Bình 990,Quảng Trị 761 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 757,Khánh Hòa 935 Miss
01-06-2021 Đắc Lắc 773,Quảng Nam 937 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-05-2021 Phú Yên 895,Thừa Thiên Huế 592 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-05-2021 Khánh Hòa 721,Kon Tum 161 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-05-2021 Đà Nẵng 207,Đắc Nông 963,Quảng Ngãi 978 Miss
28-05-2021 Gia Lai 440,Ninh Thuận 441 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-05-2021 Bình Định 204,Quảng Bình 436,Quảng Trị 157 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-05-2021 Đà Nẵng 856,Khánh Hòa 764 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-05-2021 Đắc Lắc 452,Quảng Nam 726 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-05-2021 Phú Yên 426,Thừa Thiên Huế 280 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-05-2021 Khánh Hòa 062,Kon Tum 827 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-05-2021 Đà Nẵng 794,Đắc Nông 446,Quảng Ngãi 866 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-05-2021 Gia Lai 734,Ninh Thuận 063 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-05-2021 Bình Định 306,Quảng Bình 527,Quảng Trị 878 Miss
19-05-2021 Đà Nẵng 042,Khánh Hòa 090 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-05-2021 Đắc Lắc 068,Quảng Nam 560 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-05-2021 Phú Yên 792,Thừa Thiên Huế 543 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-05-2021 Khánh Hòa 162,Kon Tum 887 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 332,Đắc Nông 291,Quảng Ngãi 576 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 802,Ninh Thuận 854 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 372,Quảng Bình 328,Quảng Trị 202 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 507,Khánh Hòa 922 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-05-2021 Đắc Lắc 171,Quảng Nam 800 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 547,Thừa Thiên Huế 769 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 078,Kon Tum 230 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 499,Đắc Nông 257,Quảng Ngãi 506 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 808,Ninh Thuận 120 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 962,Quảng Bình 048,Quảng Trị 571 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 669,Khánh Hòa 801 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 129,Quảng Nam 239 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-05-2021 Phú Yên 088,Thừa Thiên Huế 757 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 984,Kon Tum 034 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 127,Đắc Nông 549,Quảng Ngãi 645 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-04-2021 Gia Lai 626,Ninh Thuận 626 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-04-2021 Bình Định 229,Quảng Bình 656,Quảng Trị 440 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-04-2021 Đà Nẵng 022,Khánh Hòa 843 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 409,Quảng Nam 317 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-04-2021 Phú Yên 413,Thừa Thiên Huế 325 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 881,Kon Tum 217 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-04-2021 Đà Nẵng 184,Đắc Nông 415,Quảng Ngãi 979 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-04-2021 Gia Lai 394,Ninh Thuận 218 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 558,Quảng Bình 288,Quảng Trị 890 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-04-2021 Đà Nẵng 801,Khánh Hòa 424 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 292,Quảng Nam 772 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 605 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 576,Kon Tum 030 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 407,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 225 Miss