NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 An Giang 27-43,Tây Ninh 39-13,Binh Thuận 49-98 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 01-09,Sóc Trăng 32-67,Cần Thơ 20-07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-02-2020 Bạc Liêu 66-98,Bến Tre 14-20,Vũng Tàu 15-67 Miss
24-02-2020 Cà Mau 56-96,Hồ Chí Minh 68-17,Đồng Tháp 66-28 Miss
23-02-2020 Kiên Giang 43-72,Đà Lạt 20-72,Tiền Giang 97-76 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 68-11,Bình Phước 48-51,Hậu Giang 47-61,Long An 55-60 Win Long An
21-02-2020 Bình Dương 83-50,Trà Vinh 24-88,Vĩnh Long 73-49 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 15-08,Tây Ninh 04-09,Binh Thuận 73-58 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 73-54,Sóc Trăng 01-54,Cần Thơ 39-44 Win Sóc Trăng
18-02-2020 Bạc Liêu 81-18,Bến Tre 06-88,Vũng Tàu 64-62 Miss
17-02-2020 Cà Mau 89-28,Hồ Chí Minh 86-31,Đồng Tháp 03-68 Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-02-2020 Kiên Giang 57-42,Đà Lạt 66-88,Tiền Giang 16-38 Win Tiền Giang
15-02-2020 Hồ Chí Minh 46-37,Bình Phước 30-44,Hậu Giang 45-81,Long An 79-22 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-02-2020 Bình Dương 08-99,Trà Vinh 64-47,Vĩnh Long 03-67 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-02-2020 An Giang 21-03,Tây Ninh 55-84,Binh Thuận 81-52 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-02-2020 Đồng Nai 20-63,Sóc Trăng 57-69,Cần Thơ 93-74 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-02-2020 Bạc Liêu 21-07,Bến Tre 92-26,Vũng Tàu 20-86 Win Bến Tre,Vũng Tàu
10-02-2020 Cà Mau 15-01,Hồ Chí Minh 04-11,Đồng Tháp 19-09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-02-2020 Kiên Giang 24-22,Đà Lạt 86-00,Tiền Giang 68-50 Win Đà Lạt
08-02-2020 Hồ Chí Minh 59-73,Bình Phước 88-00,Hậu Giang 33-40,Long An 29-96 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-02-2020 Bình Dương 24-56,Trà Vinh 79-81,Vĩnh Long 41-96 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-02-2020 An Giang 67-75,Tây Ninh 97-84,Binh Thuận 13-10 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-02-2020 Cần Thơ 10-56,Đồng Nai 32-69,Sóc Trăng 30-71 Miss
04-02-2020 Bạc Liêu 98-69,Bến Tre 67-95,Vũng Tàu 34-19 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-02-2020 Cà Mau 22-67,Hồ Chí Minh 76-63,Đồng Tháp 86-25 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-02-2020 Kiên Giang 71-83,Đà Lạt 41-76,Tiền Giang 28-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-02-2020 Hồ Chí Minh 33-32,Bình Phước 30-28,Hậu Giang 71-25,Long An 51-54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-01-2020 Bình Dương 21-53,Trà Vinh 33-87,Vĩnh Long 74-80 Miss
30-01-2020 An Giang 99-65,Tây Ninh 08-76,Binh Thuận 70-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-01-2020 Đồng Nai 26-30,Sóc Trăng 77-47,Cần Thơ 73-79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 36-32,Bến Tre 39-26,Vũng Tàu 50-62 Win Bạc Liêu
27-01-2020 Cà Mau 69-24,Hồ Chí Minh 58-23,Đồng Tháp 87-57 Miss
26-01-2020 Kiên Giang 01-97,Đà Lạt 88-01,Tiền Giang 04-34 Miss
25-01-2020 Hồ Chí Minh 93-63,Bình Phước 59-53,Hậu Giang 31-32,Long An 30-97 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 27-20,Trà Vinh 97-14,Vĩnh Long 36-66 Win Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 75-42,Tây Ninh 70-97,Binh Thuận 41-65 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 60-27,Sóc Trăng 96-47,Cần Thơ 99-91 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 48-92,Bến Tre 73-81,Vũng Tàu 36-32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 71-96,Hồ Chí Minh 80-33,Đồng Tháp 98-64 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 97-85,Đà Lạt 83-24,Tiền Giang 59-72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang