THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MT KẾT QUẢ
21-11-2019
20-11-2019 Đà Nẵng 78,Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 68,Quảng Nam 25 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-11-2019 Phú Yên 33,Thừa Thiên Huế 75 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 04,Kon Tum 68 Miss
16-11-2019 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-11-2019 Gia Lai 89,Ninh Thuận 68 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 01,Quảng Bình 17,Quảng Trị 59 Miss
13-11-2019 Đà Nẵng 20,Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 01,Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 39,Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 17,Kon Tum 56 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 06 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 53,Ninh Thuận 00 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 65,Quảng Bình 82,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 79,Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 12 Miss
04-11-2019 Phú Yên 11,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 40,Kon Tum 80 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019 Đà Nẵng 70,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 07 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-11-2019 Gia Lai 87,Ninh Thuận 06 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 37,Quảng Bình 48,Quảng Trị 63 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 30 Miss
29-10-2019 Đắc Lắc 13,Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 66,Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 84,Kon Tum 81 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 08,Quảng Ngãi 67 Miss
25-10-2019 Gia Lai 75,Ninh Thuận 39 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019 Bình Định 13,Quảng Bình 64,Quảng Trị 05 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019 Đà Nẵng 79,Khánh Hòa 55 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019 Đắc Lắc 81,Quảng Nam 00 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-10-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 53 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019 Khánh Hòa 58,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-10-2019 Đà Nẵng 10,Đắc Nông 26,Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019 Gia Lai 92,Ninh Thuận 27 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019 Bình Định 60,Quảng Bình 11,Quảng Trị 38 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019 Đà Nẵng 19,Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019 Đắc Lắc 48,Quảng Nam 89 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019 Phú Yên 15,Thừa Thiên Huế 34 Miss
13-10-2019 Khánh Hòa 96,Kon Tum 16 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 76,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-10-2019 Gia Lai 98,Ninh Thuận 23 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-10-2019 Bình Định 60,Quảng Bình 38,Quảng Trị 00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019 Đà Nẵng 88,Khánh Hòa 27 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 61 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019 Phú Yên 04,Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019 Khánh Hòa 27,Kon Tum 70 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 10,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-10-2019 Gia Lai 79,Ninh Thuận 55 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 31,Quảng Bình 36,Quảng Trị 40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 97,Khánh Hòa 21 Miss
01-10-2019 Đắc Lắc 76,Quảng Nam 28 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 18,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 67,Kon Tum 44 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 26,Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-09-2019 Gia Lai 73,Ninh Thuận 45 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-09-2019 Bình Định 19,Quảng Bình 02,Quảng Trị 72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 89,Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-09-2019 Đắc Lắc 29,Quảng Nam 91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 54,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 98,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum