NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-02-2021 Gia Lai 239,Ninh Thuận 131 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-02-2021 Bình Định 659,Quảng Bình 555,Quảng Trị 261 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-02-2021 Đà Nẵng 051,Khánh Hòa 077 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-02-2021 Đắc Lắc 195,Quảng Nam 429 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-02-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 420 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-02-2021 Khánh Hòa 727,Kon Tum 897 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-02-2021 Đà Nẵng 802,Đắc Nông 558,Quảng Ngãi 451 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-02-2021 Gia Lai 563,Ninh Thuận 872 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-02-2021 Bình Định 951,Quảng Bình 837,Quảng Trị 872 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-02-2021 Đà Nẵng 589,Khánh Hòa 650 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-02-2021 Đắc Lắc 305,Quảng Nam 942 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-02-2021 Phú Yên 877,Thừa Thiên Huế 655 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-02-2021 Khánh Hòa 078,Kon Tum 246 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-02-2021 Đà Nẵng 592,Đắc Nông 450,Quảng Ngãi 911 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-02-2021 Gia Lai 178,Ninh Thuận 133 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-02-2021 Bình Định 203,Quảng Bình 318,Quảng Trị 103 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-02-2021 Đà Nẵng 358,Khánh Hòa 181 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-02-2021 Đắc Lắc 829,Quảng Nam 840 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-02-2021 Phú Yên 364,Thừa Thiên Huế 289 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-02-2021 Khánh Hòa 071,Kon Tum 502 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-02-2021 Đà Nẵng 436,Đắc Nông 837,Quảng Ngãi 277 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-02-2021 Gia Lai 796,Ninh Thuận 326 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-02-2021 Bình Định 839,Quảng Bình 608,Quảng Trị 884 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-02-2021 Đà Nẵng 627,Khánh Hòa 746 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-02-2021 Đắc Lắc 365,Quảng Nam 588 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-02-2021 Phú Yên 841,Thừa Thiên Huế 979 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-01-2021 Khánh Hòa 372,Kon Tum 474 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-01-2021 Đà Nẵng 512,Đắc Nông 082,Quảng Ngãi 086 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-01-2021 Gia Lai 780,Ninh Thuận 868 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-01-2021 Bình Định 507,Quảng Bình 458,Quảng Trị 495 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-01-2021 Đà Nẵng 997,Khánh Hòa 067 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-01-2021 Đắc Lắc 530,Quảng Nam 112 Miss
25-01-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 954 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-01-2021 Khánh Hòa 750,Kon Tum 743 Win Khánh Hòa
23-01-2021 Đà Nẵng 870,Đắc Nông 407,Quảng Ngãi 523 Miss
22-01-2021 Gia Lai 209,Ninh Thuận 534 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-01-2021 Bình Định 679,Quảng Bình 536,Quảng Trị 069 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-01-2021 Đà Nẵng 336,Khánh Hòa 135 Miss
19-01-2021 Đắc Lắc 258,Quảng Nam 233 Win Đắc Lắc
18-01-2021 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 791 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-01-2021 Khánh Hòa 507,Kon Tum 568 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-01-2021 Đà Nẵng 537,Đắc Nông 778,Quảng Ngãi 761 Miss
15-01-2021 Gia Lai 778,Ninh Thuận 290 Win Gia Lai
14-01-2021 Bình Định 812,Quảng Bình 957,Quảng Trị 671 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-01-2021 Đà Nẵng 910,Khánh Hòa 716 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-01-2021 Đắc Lắc 791,Quảng Nam 736 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-01-2021 Phú Yên 803,Thừa Thiên Huế 196 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-01-2021 Khánh Hòa 661,Kon Tum 122 Miss
09-01-2021 Đà Nẵng 110,Đắc Nông 862,Quảng Ngãi 081 Win Đà Nẵng
08-01-2021 Gia Lai 418,Ninh Thuận 711 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-01-2021 Bình Định 136,Quảng Bình 054,Quảng Trị 193 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-01-2021 Đà Nẵng 301,Khánh Hòa 550 Miss
05-01-2021 Đắc Lắc 820,Quảng Nam 752 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-01-2021 Phú Yên 382,Thừa Thiên Huế 464 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-01-2021 Khánh Hòa 439,Kon Tum 292 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-01-2021 Đà Nẵng 907,Đắc Nông 599,Quảng Ngãi 187 Miss
01-01-2021 Gia Lai 642,Ninh Thuận 430 Win Gia Lai
31-12-2020 Bình Định 956,Quảng Bình 116,Quảng Trị 477 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-12-2020 Đà Nẵng 910,Khánh Hòa 487 Win Đà Nẵng
29-12-2020 Đắc Lắc 103,Quảng Nam 853 Miss