THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
21-11-2019
20-11-2019 Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 660 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 024,Quảng Nam 534 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-11-2019 Phú Yên 737,Thừa Thiên Huế 436 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 843,Kon Tum 417 Miss
16-11-2019 Đà Nẵng 513,Đắc Nông 276,Quảng Ngãi 467 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-11-2019 Gia Lai 418,Ninh Thuận 568 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 700,Quảng Bình 236,Quảng Trị 443 Miss
13-11-2019 Đà Nẵng 582,Khánh Hòa 304 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 693,Quảng Nam 365 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 679,Thừa Thiên Huế 903 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 083,Kon Tum 566 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 286,Đắc Nông 464,Quảng Ngãi 344 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 909,Ninh Thuận 005 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-11-2019 Bình Định 255,Quảng Bình 907,Quảng Trị 506 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 205,Khánh Hòa 156 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 389,Quảng Nam 970 Miss
04-11-2019 Phú Yên 480,Thừa Thiên Huế 153 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 602,Kon Tum 184 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019 Đà Nẵng 913,Đắc Nông 985,Quảng Ngãi 256 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-11-2019 Gia Lai 028,Ninh Thuận 608 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 240,Quảng Bình 047,Quảng Trị 064 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 289,Khánh Hòa 463 Miss
29-10-2019 Đắc Lắc 510,Quảng Nam 434 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 502,Thừa Thiên Huế 683 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 497,Kon Tum 468 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 722,Đắc Nông 325,Quảng Ngãi 219 Miss
25-10-2019 Gia Lai 181,Ninh Thuận 340 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019 Bình Định 185,Quảng Bình 920,Quảng Trị 436 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-10-2019 Đà Nẵng 497,Khánh Hòa 500 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019 Đắc Lắc 529,Quảng Nam 605 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-10-2019 Phú Yên 156,Thừa Thiên Huế 431 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019 Khánh Hòa 678,Kon Tum 044 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-10-2019 Đà Nẵng 963,Đắc Nông 354,Quảng Ngãi 828 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019 Gia Lai 558,Ninh Thuận 504 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019 Bình Định 905,Quảng Bình 475,Quảng Trị 677 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019 Đà Nẵng 057,Khánh Hòa 815 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-10-2019 Đắc Lắc 106,Quảng Nam 374 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019 Phú Yên 530,Thừa Thiên Huế 669 Miss
13-10-2019 Khánh Hòa 094,Kon Tum 469 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 390,Quảng Ngãi 034 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-10-2019 Gia Lai 039,Ninh Thuận 727 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-10-2019 Bình Định 891,Quảng Bình 179,Quảng Trị 514 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-10-2019 Đà Nẵng 723,Khánh Hòa 499 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-10-2019 Đắc Lắc 264,Quảng Nam 908 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-10-2019 Phú Yên 204,Thừa Thiên Huế 048 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-10-2019 Khánh Hòa 611,Kon Tum 144 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-10-2019 Đà Nẵng 712,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 385 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-10-2019 Gia Lai 943,Ninh Thuận 785 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-10-2019 Bình Định 644,Quảng Bình 074,Quảng Trị 625 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-10-2019 Đà Nẵng 127,Khánh Hòa 402 Miss
01-10-2019 Đắc Lắc 486,Quảng Nam 809 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-09-2019 Phú Yên 518,Thừa Thiên Huế 480 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-09-2019 Khánh Hòa 135,Kon Tum 224 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-09-2019 Đà Nẵng 150,Đắc Nông 289,Quảng Ngãi 348 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-09-2019 Gia Lai 561,Ninh Thuận 394 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-09-2019 Bình Định 388,Quảng Bình 449,Quảng Trị 541 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-09-2019 Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 166 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-09-2019 Đắc Lắc 632,Quảng Nam 122 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-09-2019 Phú Yên 486,Thừa Thiên Huế 650 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-09-2019 Khánh Hòa 098,Kon Tum 068 Win Khánh Hòa,Kon Tum