THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-08-2020 Đà Nẵng 717,Đắc Nông 336,Quảng Ngãi 328 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 431,Ninh Thuận 835 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 708,Quảng Bình 520,Quảng Trị 102 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 333,Khánh Hòa 336 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 344,Quảng Nam 443 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 861,Thừa Thiên Huế 559 Miss
09-08-2020 Khánh Hòa 386,Kon Tum 992 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 505,Đắc Nông 585,Quảng Ngãi 120 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 015,Ninh Thuận 735 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 421,Quảng Bình 349,Quảng Trị 959 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 628,Khánh Hòa 611 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 911,Quảng Nam 503 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 724,Thừa Thiên Huế 151 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 591,Kon Tum 061 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 315,Đắc Nông 688,Quảng Ngãi 137 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-07-2020 Gia Lai 093,Ninh Thuận 443 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 542,Quảng Bình 121,Quảng Trị 232 Miss
29-07-2020 Đà Nẵng 601,Khánh Hòa 215 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-07-2020 Đắc Lắc 682,Quảng Nam 534 Win Đắc Lắc
27-07-2020 Phú Yên 705,Thừa Thiên Huế 422 Miss
26-07-2020 Khánh Hòa 904,Kon Tum 680 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-07-2020 Đà Nẵng 721,Đắc Nông 426,Quảng Ngãi 577 Miss
24-07-2020 Gia Lai 767,Ninh Thuận 868 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-07-2020 Bình Định 930,Quảng Bình 466,Quảng Trị 593 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-07-2020 Đà Nẵng 980,Khánh Hòa 939 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-07-2020 Đắc Lắc 287,Quảng Nam 555 Miss
20-07-2020 Phú Yên 398,Thừa Thiên Huế 295 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-07-2020 Khánh Hòa 688,Kon Tum 414 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-07-2020 Đà Nẵng 144,Đắc Nông 154,Quảng Ngãi 596 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-07-2020 Gia Lai 819,Ninh Thuận 549 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-07-2020 Bình Định 759,Quảng Bình 050,Quảng Trị 438 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-07-2020 Đà Nẵng 779,Khánh Hòa 934 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-07-2020 Đắc Lắc 598,Quảng Nam 058 Miss
13-07-2020 Phú Yên 044,Thừa Thiên Huế 213 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-07-2020 Khánh Hòa 041,Kon Tum 952 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-07-2020 Đà Nẵng 420,Đắc Nông 074,Quảng Ngãi 533 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-07-2020 Gia Lai 195,Ninh Thuận 835 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-07-2020 Bình Định 835,Quảng Bình 137,Quảng Trị 255 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-07-2020 Đà Nẵng 473,Khánh Hòa 342 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-07-2020 Đắc Lắc 172,Quảng Nam 509 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-07-2020 Phú Yên 925,Thừa Thiên Huế 921 Miss
05-07-2020 Khánh Hòa 673,Kon Tum 509 Win Khánh Hòa
04-07-2020 Đà Nẵng 309,Đắc Nông 430,Quảng Ngãi 324 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
03-07-2020 Gia Lai 071,Ninh Thuận 520 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-07-2020 Bình Định 931,Quảng Bình 791,Quảng Trị 206 Miss
01-07-2020 Đà Nẵng 994,Khánh Hòa 274 Win Khánh Hòa
30-06-2020 Đắc Lắc 350,Quảng Nam 197 Miss
29-06-2020 Phú Yên 501,Thừa Thiên Huế 406 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-06-2020 Khánh Hòa 187,Kon Tum 158 Win Khánh Hòa
27-06-2020 Đà Nẵng 602,Đắc Nông 047,Quảng Ngãi 768 Miss
26-06-2020 Gia Lai 767,Ninh Thuận 378 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-06-2020 Bình Định 525,Quảng Bình 456,Quảng Trị 050 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-06-2020 Đà Nẵng 247,Khánh Hòa 719 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-06-2020 Đắc Lắc 276,Quảng Nam 301 Win Quảng Nam
22-06-2020 Phú Yên 016,Thừa Thiên Huế 100 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-06-2020 Khánh Hòa 346,Kon Tum 221 Miss
20-06-2020 Đà Nẵng 877,Đắc Nông 044,Quảng Ngãi 257 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-06-2020 Gia Lai 806,Ninh Thuận 100 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-06-2020 Bình Định 985,Quảng Bình 343,Quảng Trị 536 Win Bình Định
17-06-2020 Đà Nẵng 028,Khánh Hòa 547 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa