NẠP THẺ VÀ SỐ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Bạch Thủ Lô Miền Nam

Ngày Bạch Thủ Lô Miền Nam Kết quả
Hôm nay
...
12-08-2020 Đồng Nai 45,Sóc Trăng 21,Cần Thơ 33 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 34,Bến Tre 02,Vũng Tàu 42 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-08-2020 Cà Mau 72,Hồ Chí Minh 87,Đồng Tháp 81 Miss
09-08-2020 Kiên Giang 76,Đà Lạt 67,Tiền Giang 75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 60,Bình Phước 67,Hậu Giang 68,Long An 82 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 84,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 76 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 72,Tây Ninh 04,Binh Thuận 12 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 43,Sóc Trăng 57,Cần Thơ 88 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 97,Bến Tre 35,Vũng Tàu 63 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 17,Hồ Chí Minh 40,Đồng Tháp 79 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 46,Đà Lạt 62,Tiền Giang 21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 57,Bình Phước 03,Hậu Giang 67,Long An 98 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 14,Trà Vinh 31,Vĩnh Long 66 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 41,Tây Ninh 57,Binh Thuận 52 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-07-2020 Đồng Nai 91,Sóc Trăng 56,Cần Thơ 11 Win Đồng Nai
28-07-2020 Bạc Liêu 15,Bến Tre 52,Vũng Tàu 78 Miss
27-07-2020 Cà Mau 41,Hồ Chí Minh 16,Đồng Tháp 16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-07-2020 Kiên Giang 59,Đà Lạt 83,Tiền Giang 44 Win Kiên Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 18,Bình Phước 79,Hậu Giang 25,Long An 91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
24-07-2020 Bình Dương 12,Trà Vinh 25,Vĩnh Long 52 Miss
23-07-2020 An Giang 57,Tây Ninh 22,Binh Thuận 27 Win An Giang
22-07-2020 Đồng Nai 56,Sóc Trăng 09,Cần Thơ 92 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 66,Bến Tre 67,Vũng Tàu 18 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-07-2020 Cà Mau 03,Hồ Chí Minh 88,Đồng Tháp 38 Miss
19-07-2020 Kiên Giang 73,Đà Lạt 09,Tiền Giang 94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 91,Bình Phước 41,Hậu Giang 60,Long An 91 Win Hồ Chí Minh
17-07-2020 Bình Dương 97,Trà Vinh 77,Vĩnh Long 52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-07-2020 An Giang 14,Tây Ninh 98,Binh Thuận 68 Miss
15-07-2020 Đồng Nai 12,Sóc Trăng 35,Cần Thơ 61 Miss
14-07-2020 Bạc Liêu 13,Bến Tre 22,Vũng Tàu 55 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-07-2020 Cà Mau 21,Hồ Chí Minh 26,Đồng Tháp 52 Win Cà Mau
12-07-2020 Kiên Giang 63,Đà Lạt 50,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 84,Bình Phước 19,Hậu Giang 20,Long An 96 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 30,Trà Vinh 51,Vĩnh Long 52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 16,Tây Ninh 38,Binh Thuận 45 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 47,Sóc Trăng 90,Cần Thơ 45 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 00,Bến Tre 32,Vũng Tàu 63 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 41,Hồ Chí Minh 41,Đồng Tháp 88 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 03,Đà Lạt 97,Tiền Giang 13 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 46,Bình Phước 42,Hậu Giang 51,Long An 70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An