NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-05-2021 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 27 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 54,Kon Tum 50 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-05-2021 Đà Nẵng 24,Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 93,Ninh Thuận 23 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 61,Quảng Bình 44,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 16,Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-05-2021 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 31 Miss
02-05-2021 Khánh Hòa 64,Kon Tum 10 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-05-2021 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 65 Win Đà Nẵng
30-04-2021 Gia Lai 06,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-04-2021 Bình Định 88,Quảng Bình 68,Quảng Trị 61 Miss
28-04-2021 Đà Nẵng 51,Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-04-2021 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 51 Miss
26-04-2021 Phú Yên 65,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-04-2021 Khánh Hòa 90,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa
24-04-2021 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 15 Miss
23-04-2021 Gia Lai 76,Ninh Thuận 30 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-04-2021 Bình Định 96,Quảng Bình 03,Quảng Trị 08 Miss
21-04-2021 Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng
20-04-2021 Đắc Lắc 18,Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 17,Thừa Thiên Huế 89 Miss
18-04-2021 Khánh Hòa 51,Kon Tum 33 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 19,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 53 Miss
16-04-2021 Gia Lai 09,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai
15-04-2021 Bình Định 68,Quảng Bình 71,Quảng Trị 57 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 79 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 00 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 39,Thừa Thiên Huế 77 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 33,Kon Tum 59 Miss
10-04-2021 Đà Nẵng 52,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng
09-04-2021 Gia Lai 94,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 72,Quảng Bình 20,Quảng Trị 71 Miss
07-04-2021 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-04-2021 Đắc Lắc 61,Quảng Nam 74 Miss
05-04-2021 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 23,Kon Tum 32 Miss
03-04-2021 Đà Nẵng 39,Đắc Nông 99,Quảng Ngãi 00 Win Đà Nẵng
02-04-2021 Gia Lai 27,Ninh Thuận 60 Win Gia Lai
01-04-2021 Bình Định 85,Quảng Bình 61,Quảng Trị 90 Miss
31-03-2021 Đà Nẵng 19,Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 98,Quảng Nam 94 Miss
29-03-2021 Phú Yên 24,Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên
28-03-2021 Khánh Hòa 04,Kon Tum 21 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-03-2021 Đà Nẵng 90,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 63 Miss
26-03-2021 Gia Lai 86,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-03-2021 Bình Định 39,Quảng Bình 63,Quảng Trị 82 Miss
24-03-2021 Đà Nẵng 89,Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng
23-03-2021 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-03-2021 Phú Yên 72,Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên