THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-04-2021 Đà Nẵng 801,Khánh Hòa 318 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-04-2021 Đắc Lắc 836,Quảng Nam 772 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-04-2021 Phú Yên 089,Thừa Thiên Huế 605 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-04-2021 Khánh Hòa 387,Kon Tum 030 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-04-2021 Đà Nẵng 145,Đắc Nông 508,Quảng Ngãi 363 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-04-2021 Gia Lai 961,Ninh Thuận 096 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-04-2021 Bình Định 053,Quảng Bình 144,Quảng Trị 407 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-04-2021 Đà Nẵng 795,Khánh Hòa 596 Miss
13-04-2021 Đắc Lắc 105,Quảng Nam 796 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-04-2021 Phú Yên 088,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-04-2021 Khánh Hòa 633,Kon Tum 989 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-04-2021 Đà Nẵng 401,Đắc Nông 971,Quảng Ngãi 457 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-04-2021 Gia Lai 880,Ninh Thuận 006 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-04-2021 Bình Định 468,Quảng Bình 299,Quảng Trị 287 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-04-2021 Đà Nẵng 962,Khánh Hòa 571 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-04-2021 Đắc Lắc 385,Quảng Nam 989 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-04-2021 Phú Yên 288,Thừa Thiên Huế 735 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-04-2021 Khánh Hòa 271,Kon Tum 829 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-04-2021 Đà Nẵng 254,Đắc Nông 826,Quảng Ngãi 039 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-04-2021 Gia Lai 209,Ninh Thuận 352 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-04-2021 Bình Định 662,Quảng Bình 954,Quảng Trị 349 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-03-2021 Đà Nẵng 725,Khánh Hòa 844 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-03-2021 Đắc Lắc 672,Quảng Nam 359 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-03-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 180 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-03-2021 Khánh Hòa 949,Kon Tum 711 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-03-2021 Đà Nẵng 369,Đắc Nông 858,Quảng Ngãi 974 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-03-2021 Gia Lai 650,Ninh Thuận 321 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-03-2021 Bình Định 262,Quảng Bình 821,Quảng Trị 137 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-03-2021 Đà Nẵng 127,Khánh Hòa 348 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-03-2021 Đắc Lắc 662,Quảng Nam 571 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-03-2021 Phú Yên 197,Thừa Thiên Huế 022 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-03-2021 Khánh Hòa 083,Kon Tum 619 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-03-2021 Đà Nẵng 544,Đắc Nông 711,Quảng Ngãi 966 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-03-2021 Gia Lai 268,Ninh Thuận 304 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-03-2021 Bình Định 561,Quảng Bình 213,Quảng Trị 315 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-03-2021 Đà Nẵng 980,Khánh Hòa 479 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-03-2021 Đắc Lắc 065,Quảng Nam 247 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-03-2021 Phú Yên 495,Thừa Thiên Huế 613 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-03-2021 Khánh Hòa 933,Kon Tum 647 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-03-2021 Đà Nẵng 439,Đắc Nông 828,Quảng Ngãi 599 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-03-2021 Gia Lai 548,Ninh Thuận 710 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-03-2021 Bình Định 279,Quảng Bình 521,Quảng Trị 904 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-03-2021 Đà Nẵng 180,Khánh Hòa 193 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-03-2021 Đắc Lắc 576,Quảng Nam 378 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-03-2021 Phú Yên 503,Thừa Thiên Huế 263 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-03-2021 Khánh Hòa 850,Kon Tum 644 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-03-2021 Đà Nẵng 878,Đắc Nông 404,Quảng Ngãi 502 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-03-2021 Gia Lai 564,Ninh Thuận 649 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-03-2021 Bình Định 984,Quảng Bình 041,Quảng Trị 261 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-03-2021 Đà Nẵng 921,Khánh Hòa 579 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-03-2021 Đắc Lắc 014,Quảng Nam 510 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-03-2021 Phú Yên 323,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-02-2021 Khánh Hòa 134,Kon Tum 743 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-02-2021 Đà Nẵng 612,Đắc Nông 251,Quảng Ngãi 360 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-02-2021 Gia Lai 239,Ninh Thuận 131 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-02-2021 Bình Định 659,Quảng Bình 928,Quảng Trị 827 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-02-2021 Đà Nẵng 807,Khánh Hòa 273 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-02-2021 Đắc Lắc 467,Quảng Nam 736 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-02-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 420 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-02-2021 Khánh Hòa 727,Kon Tum 897 Win Khánh Hòa,Kon Tum