XỈU CHỦ MIỀN TRUNG: 1.000.000 VNĐ

ĐÃ CÓ CẦU ĐẸP BIGWIN HÔM NAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
09-12-2022 Gia Lai 668,Ninh Thuận 419 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-12-2022 Bình Định 193,Quảng Bình 309,Quảng Trị 251 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-12-2022 Đà Nẵng 299,Khánh Hòa 694 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-12-2022 Đắc Lắc 820,Quảng Nam 455 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-12-2022 Phú Yên 802,Thừa Thiên Huế 152 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-12-2022 Khánh Hòa 245,Kon Tum 044 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-12-2022 Đà Nẵng 464,Đắc Nông 382,Quảng Ngãi 454 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-12-2022 Gia Lai 365,Ninh Thuận 680 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-12-2022 Bình Định 239,Quảng Bình 545,Quảng Trị 530 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-11-2022 Đà Nẵng 555,Khánh Hòa 902 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-11-2022 Đắc Lắc 799,Quảng Nam 205 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-11-2022 Phú Yên 666,Thừa Thiên Huế 684 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-11-2022 Khánh Hòa 878,Kon Tum 047 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-11-2022 Đà Nẵng 150,Đắc Nông 741,Quảng Ngãi 756 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-11-2022 Gia Lai 250,Ninh Thuận 289 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-11-2022 Bình Định 652,Quảng Bình 634,Quảng Trị 887 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-11-2022 Đà Nẵng 055,Khánh Hòa 520 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-11-2022 Đắc Lắc 040,Quảng Nam 094 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-11-2022 Phú Yên 288,Thừa Thiên Huế 136 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-11-2022 Khánh Hòa 077,Kon Tum 475 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-11-2022 Đà Nẵng 927,Đắc Nông 066,Quảng Ngãi 188 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-11-2022 Gia Lai 213,Ninh Thuận 715 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-11-2022 Bình Định 429,Quảng Bình 353,Quảng Trị 764 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-11-2022 Đà Nẵng 958,Khánh Hòa 848 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-11-2022 Đắc Lắc 769,Quảng Nam 853 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-11-2022 Phú Yên 358,Thừa Thiên Huế 817 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-11-2022 Khánh Hòa 304,Kon Tum 481 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-11-2022 Đà Nẵng 504,Đắc Nông 401,Quảng Ngãi 952 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-11-2022 Gia Lai 827,Ninh Thuận 228 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-11-2022 Bình Định 134,Quảng Bình 198,Quảng Trị 775 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-11-2022 Đà Nẵng 708,Khánh Hòa 017 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-11-2022 Đắc Lắc 576,Quảng Nam 799 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-11-2022 Phú Yên 195,Thừa Thiên Huế 135 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-11-2022 Khánh Hòa 555,Kon Tum 417 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-11-2022 Đà Nẵng 942,Đắc Nông 685,Quảng Ngãi 662 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-11-2022 Gia Lai 404,Ninh Thuận 847 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-11-2022 Bình Định 227,Quảng Bình 413,Quảng Trị 790 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-11-2022 Đà Nẵng 146,Khánh Hòa 290 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-11-2022 Đắc Lắc 295,Quảng Nam 306 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-10-2022 Phú Yên 749,Thừa Thiên Huế 682 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-10-2022 Khánh Hòa 225,Kon Tum 591 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-10-2022 Đà Nẵng 254,Đắc Nông 382,Quảng Ngãi 117 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-10-2022 Gia Lai 758,Ninh Thuận 304 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-10-2022 Bình Định 735,Quảng Bình 125,Quảng Trị 083 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-10-2022 Đà Nẵng 051,Khánh Hòa 822 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-10-2022 Đắc Lắc 660,Quảng Nam 050 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-10-2022 Phú Yên 305,Thừa Thiên Huế 287 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-10-2022 Khánh Hòa 286,Kon Tum 387 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-10-2022 Đà Nẵng 319,Đắc Nông 218,Quảng Ngãi 857 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-10-2022 Gia Lai 067,Ninh Thuận 754 Win Gia Lai,Ninh Thuận