THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-03-2021 Bạc Liêu 54-98-04,Bến Tre 08-14-78,Vũng Tàu 28-40-94 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-03-2021 Cà Mau 21-13-39,Hồ Chí Minh 04-58-07,Đồng Tháp 49-61-60 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-02-2021 Kiên Giang 75-68-38,Đà Lạt 01-17-92,Tiền Giang 55-27-58 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-02-2021 Hồ Chí Minh 21-49-55,Bình Phước 78-57-06,Hậu Giang 34-02-52,Long An 59-73-55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-02-2021 Bình Dương 84-57-45,Trà Vinh 94-43-28,Vĩnh Long 23-05-90 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-02-2021 An Giang 40-12-83,Tây Ninh 15-22-51,Binh Thuận 90-94-93 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-02-2021 Đồng Nai 66-01-37,Sóc Trăng 24-12-50,Cần Thơ 83-78-65 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-02-2021 Bạc Liêu 01-60-96,Bến Tre 60-15-22,Vũng Tàu 26-36-47 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-02-2021 Cà Mau 49-77-00,Hồ Chí Minh 90-03-64,Đồng Tháp 58-23-10 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-02-2021 Kiên Giang 46-44-23,Đà Lạt 67-61-13,Tiền Giang 74-87-38 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-02-2021 Hồ Chí Minh 27-11-59,Bình Phước 67-02-08,Hậu Giang 70-23-83,Long An 25-11-01 Win Hậu Giang
19-02-2021 Bình Dương 28-64-53,Trà Vinh 40-42-61,Vĩnh Long 02-32-93 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-02-2021 An Giang 31-45-66,Tây Ninh 90-00-97,Binh Thuận 18-09-46 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-02-2021 Đồng Nai 33-34-87,Sóc Trăng 81-44-11,Cần Thơ 54-65-26 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-02-2021 Bạc Liêu 16-93-24,Bến Tre 07-42-57,Vũng Tàu 34-63-71 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-02-2021 Cà Mau 37-48-69,Hồ Chí Minh 96-73-69,Đồng Tháp 08-37-13 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-02-2021 Kiên Giang 58-82-56,Đà Lạt 09-80-92,Tiền Giang 66-97-34 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 27-82-97,Bình Phước 31-26-85,Hậu Giang 59-51-26,Long An 65-55-53 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-02-2021 Bình Dương 67-46-86,Trà Vinh 12-23-68,Vĩnh Long 38-43-39 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-02-2021 An Giang 02-25-71,Tây Ninh 01-40-80,Binh Thuận 81-85-95 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-02-2021 Đồng Nai 17-92-32,Sóc Trăng 17-73-19,Cần Thơ 79-38-13 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 63-95-53,Bến Tre 13-09-69,Vũng Tàu 97-47-75 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 16-21-13,Hồ Chí Minh 73-09-90,Đồng Tháp 08-57-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 05-46-95,Đà Lạt 54-66-13,Tiền Giang 79-99-94 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 07-62-64,Bình Phước 56-52-92,Hậu Giang 30-39-10,Long An 43-10-20 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 41-85-25,Trà Vinh 39-16-91,Vĩnh Long 16-81-32 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 51-57-66,Tây Ninh 27-16-73,Binh Thuận 81-64-07 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 57-17-31,Sóc Trăng 32-02-10,Cần Thơ 45-26-81 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 33-82-76,Bến Tre 51-98-46,Vũng Tàu 46-77-76 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-02-2021 Cà Mau 48-19-56,Hồ Chí Minh 34-54-65,Đồng Tháp 21-08-65 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-01-2021 Kiên Giang 41-74-67,Đà Lạt 54-76-81,Tiền Giang 63-96-06 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-01-2021 Hồ Chí Minh 37-30-81,Bình Phước 59-41-36,Hậu Giang 26-34-14,Long An 89-67-34 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-01-2021 Bình Dương 77-48-60,Trà Vinh 58-04-28,Vĩnh Long 89-44-85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-01-2021 An Giang 26-03-70,Tây Ninh 28-22-15,Binh Thuận 76-11-74 Miss
27-01-2021 Đồng Nai 59-02-38,Sóc Trăng 87-07-38,Cần Thơ 87-42-22 Win Đồng Nai
26-01-2021 Bạc Liêu 28-97-93,Bến Tre 55-67-36,Vũng Tàu 42-64-99 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-01-2021 Cà Mau 10-07-56,Hồ Chí Minh 95-09-46,Đồng Tháp 62-68-72 Miss
24-01-2021 Kiên Giang 65-13-99,Đà Lạt 17-49-95,Tiền Giang 16-36-20 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-01-2021 Hồ Chí Minh 61-46-53,Bình Phước 14-38-64,Hậu Giang 25-10-97,Long An 69-93-65 Miss
22-01-2021 Bình Dương 45-09-19,Trà Vinh 82-17-44,Vĩnh Long 44-53-50 Win Bình Dương
21-01-2021 An Giang 17-14-10,Tây Ninh 91-84-43,Binh Thuận 13-69-19 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 16-15-49,Sóc Trăng 00-33-63,Cần Thơ 61-47-20 Miss
19-01-2021 Bạc Liêu 21-74-60,Bến Tre 21-28-35,Vũng Tàu 78-33-16 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-01-2021 Cà Mau 35-98-89,Hồ Chí Minh 77-56-17,Đồng Tháp 75-08-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-01-2021 Kiên Giang 39-29-32,Đà Lạt 33-41-47,Tiền Giang 46-22-69 Miss