THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2020 Bình Dương 68-87-54,Trà Vinh 97-50-58,Vĩnh Long 74-67-95 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 81-00-08,Tây Ninh 92-46-13,Binh Thuận 51-08-77 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-10-2020 Đồng Nai 00-69-89,Sóc Trăng 04-89-85,Cần Thơ 09-67-42 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 22-76-36,Bến Tre 12-22-02,Vũng Tàu 60-42-87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 29-84-56,Hồ Chí Minh 38-27-51,Đồng Tháp 20-46-54 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 82-01-70,Đà Lạt 33-97-37,Tiền Giang 12-60-70 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 69-54-64,Bình Phước 83-09-90,Hậu Giang 13-48-52,Long An 49-70-88 Win Hồ Chí Minh
16-10-2020 Bình Dương 21-88-50,Trà Vinh 75-83-35,Vĩnh Long 59-40-96 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 42-56-50,Tây Ninh 15-37-78,Binh Thuận 88-21-31 Miss
14-10-2020 Đồng Nai 97-86-17,Sóc Trăng 48-79-36,Cần Thơ 26-27-66 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 99-35-37,Bến Tre 78-17-22,Vũng Tàu 70-55-61 Miss
12-10-2020 Cà Mau 30-51-98,Hồ Chí Minh 47-44-22,Đồng Tháp 26-90-44 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-10-2020 Kiên Giang 81-47-71,Đà Lạt 22-88-07,Tiền Giang 18-85-49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 65-75-02,Bình Phước 63-40-69,Hậu Giang 89-85-10,Long An 46-45-95 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 33-74-43,Trà Vinh 97-71-43,Vĩnh Long 54-94-06 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 52-74-25,Tây Ninh 11-59-34,Binh Thuận 69-96-44 Miss
07-10-2020 Đồng Nai 19-34-09,Sóc Trăng 33-66-18,Cần Thơ 21-86-41 Win Đồng Nai
06-10-2020 Bạc Liêu 92-31-74,Bến Tre 00-85-06,Vũng Tàu 61-46-73 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 65-22-20,Hồ Chí Minh 39-85-68,Đồng Tháp 94-67-65 Win Cà Mau
04-10-2020 Kiên Giang 62-90-77,Đà Lạt 54-88-55,Tiền Giang 05-66-02 Miss
03-10-2020 Hồ Chí Minh 04-89-66,Bình Phước 68-88-57,Hậu Giang 00-09-98,Long An 34-85-13 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 80-93-54,Trà Vinh 37-80-75,Vĩnh Long 39-13-22 Miss
01-10-2020 An Giang 20-46-02,Tây Ninh 45-76-11,Binh Thuận 50-66-85 Win An Giang
30-09-2020 Đồng Nai 42-19-83,Sóc Trăng 48-52-61,Cần Thơ 77-25-03 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-09-2020 Bạc Liêu 12-74-77,Bến Tre 50-41-64,Vũng Tàu 33-37-62 Miss
28-09-2020 Cà Mau 47-02-31,Hồ Chí Minh 66-12-32,Đồng Tháp 48-79-98 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 36-01-27,Đà Lạt 44-45-25,Tiền Giang 82-17-94 Miss
26-09-2020 Hồ Chí Minh 61-32-83,Bình Phước 85-22-80,Hậu Giang 10-20-23,Long An 58-93-20 Win Hồ Chí Minh
25-09-2020 Bình Dương 63-95-71,Trà Vinh 58-48-42,Vĩnh Long 30-95-08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 72-68-57,Tây Ninh 58-47-00,Binh Thuận 68-79-87 Miss
23-09-2020 Đồng Nai 40-33-83,Sóc Trăng 46-22-35,Cần Thơ 91-15-84 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
22-09-2020 Bạc Liêu 57-40-70,Bến Tre 03-57-17,Vũng Tàu 00-17-74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 37-38-70,Hồ Chí Minh 08-51-30,Đồng Tháp 28-44-83 Miss
20-09-2020 Kiên Giang 22-23-96,Đà Lạt 66-07-58,Tiền Giang 93-83-71 Win Kiên Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 91-21-10,Bình Phước 99-88-51,Hậu Giang 03-54-07,Long An 44-20-51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 18-56-05,Trà Vinh 71-63-08,Vĩnh Long 59-09-63 Miss
17-09-2020 An Giang 05-96-71,Tây Ninh 84-96-07,Binh Thuận 74-93-80 Miss
16-09-2020 Đồng Nai 62-05-44,Sóc Trăng 26-37-79,Cần Thơ 47-87-92 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 71-00-53,Bến Tre 27-69-17,Vũng Tàu 95-34-01 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 26-34-78,Hồ Chí Minh 09-38-52,Đồng Tháp 20-45-38 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 57-93-68,Đà Lạt 81-79-47,Tiền Giang 53-31-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 90-03-25,Bình Phước 64-65-58,Hậu Giang 03-29-02,Long An 94-20-67 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 33-99-42,Trà Vinh 59-86-96,Vĩnh Long 99-97-72 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 18-24-47,Tây Ninh 67-38-28,Binh Thuận 87-98-75 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 89-26-59,Sóc Trăng 55-74-50,Cần Thơ 43-08-67 Miss