Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
01-12-2020 Bạc Liêu 370,Bến Tre 964,Vũng Tàu 652 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-11-2020 Cà Mau 206,Hồ Chí Minh 519,Đồng Tháp 452 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-11-2020 Kiên Giang 655,Đà Lạt 770,Tiền Giang 718 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-11-2020 Hồ Chí Minh 410,Bình Phước 339,Hậu Giang 793,Long An 662 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-11-2020 Bình Dương 382,Trà Vinh 814,Vĩnh Long 487 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-11-2020 An Giang 643,Tây Ninh 755,Binh Thuận 279 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-11-2020 Đồng Nai 357,Sóc Trăng 737,Cần Thơ 847 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-11-2020 Bạc Liêu 818,Bến Tre 088,Vũng Tàu 846 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-11-2020 Cà Mau 833,Hồ Chí Minh 255,Đồng Tháp 622 Miss
22-11-2020 Kiên Giang 616,Đà Lạt 246,Tiền Giang 050 Win Kiên Giang
21-11-2020 Hồ Chí Minh 408,Bình Phước 955,Hậu Giang 977,Long An 691 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-11-2020 Bình Dương 047,Trà Vinh 706,Vĩnh Long 510 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-11-2020 An Giang 269,Tây Ninh 812,Binh Thuận 863 Miss
18-11-2020 Đồng Nai 903,Sóc Trăng 029,Cần Thơ 036 Win Đồng Nai
17-11-2020 Bạc Liêu 435,Bến Tre 694,Vũng Tàu 187 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-11-2020 Cà Mau 935,Hồ Chí Minh 513,Đồng Tháp 358 Miss
15-11-2020 Kiên Giang 876,Đà Lạt 712,Tiền Giang 481 Win Kiên Giang
14-11-2020 Hồ Chí Minh 371,Bình Phước 165,Hậu Giang 865,Long An 116 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-11-2020 Bình Dương 989,Trà Vinh 084,Vĩnh Long 340 Miss
12-11-2020 An Giang 663,Tây Ninh 538,Binh Thuận 434 Win An Giang
11-11-2020 Đồng Nai 101,Sóc Trăng 596,Cần Thơ 644 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-11-2020 Bạc Liêu 093,Bến Tre 838,Vũng Tàu 851 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-11-2020 Cà Mau 292,Hồ Chí Minh 094,Đồng Tháp 714 Miss
08-11-2020 Kiên Giang 547,Đà Lạt 167,Tiền Giang 927 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-11-2020 Hồ Chí Minh 612,Bình Phước 515,Hậu Giang 456,Long An 282 Miss
06-11-2020 Bình Dương 811,Trà Vinh 361,Vĩnh Long 505 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-11-2020 An Giang 889,Tây Ninh 121,Binh Thuận 178 Win An Giang,
04-11-2020 Đồng Nai 276,Sóc Trăng 157,Cần Thơ 011 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-11-2020 Bạc Liêu 421,Bến Tre 577,Vũng Tàu 778 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-11-2020 Cà Mau 154,Hồ Chí Minh 927,Đồng Tháp 040 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-11-2020 Kiên Giang 273,Đà Lạt 334,Tiền Giang 650 Miss
31-10-2020 Hồ Chí Minh 964,Bình Phước 456,Hậu Giang 480,Long An 913 Miss
30-10-2020 Bình Dương 363,Trà Vinh 943,Vĩnh Long 039 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-10-2020 An Giang 107,Tây Ninh 859,Binh Thuận 166 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-10-2020 Đồng Nai 768,Sóc Trăng 537,Cần Thơ 883 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-10-2020 Bạc Liêu 721,Bến Tre 336,Vũng Tàu 471 Miss
26-10-2020 Cà Mau 985,Hồ Chí Minh 470,Đồng Tháp 192 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 941,Đà Lạt 837,Tiền Giang 707 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 173,Bình Phước 998,Hậu Giang 100,Long An 634 Win Hồ Chí Minh
23-10-2020 Bình Dương 054,Trà Vinh 446,Vĩnh Long 195 Miss