Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
24-01-2021 Khánh Hòa 183,Kon Tum 743 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-01-2021 Đà Nẵng 182,Đắc Nông 407,Quảng Ngãi 523 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-01-2021 Gia Lai 209,Ninh Thuận 093 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-01-2021 Bình Định 386,Quảng Bình 852,Quảng Trị 069 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-01-2021 Đà Nẵng 152,Khánh Hòa 135 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-01-2021 Đắc Lắc 333,Quảng Nam 233 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-01-2021 Phú Yên 599,Thừa Thiên Huế 791 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-01-2021 Khánh Hòa 507,Kon Tum 568 Miss
16-01-2021 Đà Nẵng 537,Đắc Nông 778,Quảng Ngãi 872 Win Đà Nẵng
15-01-2021 Gia Lai 778,Ninh Thuận 540 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-01-2021 Bình Định 812,Quảng Bình 957,Quảng Trị 671 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-01-2021 Đà Nẵng 057,Khánh Hòa 716 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-01-2021 Đắc Lắc 490,Quảng Nam 736 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-01-2021 Phú Yên 813,Thừa Thiên Huế 191 Miss
10-01-2021 Khánh Hòa 661,Kon Tum 896 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-01-2021 Đà Nẵng 110,Đắc Nông 862,Quảng Ngãi 081 Win Đà Nẵng
08-01-2021 Gia Lai 418,Ninh Thuận 711 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-01-2021 Bình Định 136,Quảng Bình 099,Quảng Trị 193 Miss
06-01-2021 Đà Nẵng 301,Khánh Hòa 823 Win Đà Nẵng
05-01-2021 Đắc Lắc 820,Quảng Nam 693 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-01-2021 Phú Yên 155,Thừa Thiên Huế 464 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-01-2021 Khánh Hòa 439,Kon Tum 292 Miss
02-01-2021 Đà Nẵng 907,Đắc Nông 255,Quảng Ngãi 225 Win Đà Nẵng
01-01-2021 Gia Lai 482,Ninh Thuận 302 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-12-2020 Bình Định 956,Quảng Bình 116,Quảng Trị 187 Miss
30-12-2020 Đà Nẵng 229,Khánh Hòa 487 Miss
29-12-2020 Đắc Lắc 533,Quảng Nam 762 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-12-2020 Phú Yên 516,Thừa Thiên Huế 480 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-12-2020 Khánh Hòa 682,Kon Tum 989 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-12-2020 Đà Nẵng 139,Đắc Nông 744,Quảng Ngãi 370 Miss
25-12-2020 Gia Lai 195,Ninh Thuận 611 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-12-2020 Bình Định 674,Quảng Bình 698,Quảng Trị 500 Win Bình Định
23-12-2020 Đà Nẵng 018,Khánh Hòa 596 Miss
22-12-2020 Đắc Lắc 250,Quảng Nam 181 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-12-2020 Phú Yên 707,Thừa Thiên Huế 885 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-12-2020 Khánh Hòa 067,Kon Tum 285 Miss
19-12-2020 Đà Nẵng 684,Đắc Nông 871,Quảng Ngãi 060 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-12-2020 Gia Lai 301,Ninh Thuận 535 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-12-2020 Bình Định 707,Quảng Bình 018,Quảng Trị 331 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-12-2020 Đà Nẵng 915,Khánh Hòa 598 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-12-2020 Đắc Lắc 016,Quảng Nam 250 Miss
14-12-2020 Phú Yên 839,Thừa Thiên Huế 340 Win Phú Yên
13-12-2020 Khánh Hòa 501,Kon Tum 985 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-12-2020 Đà Nẵng 189,Đắc Nông 577,Quảng Ngãi 458 Miss
11-12-2020 Gia Lai 888,Ninh Thuận 023 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-12-2020 Bình Định 947,Quảng Bình 122,Quảng Trị 626 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-12-2020 Đà Nẵng 896,Khánh Hòa 568 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-12-2020 Đắc Lắc 845,Quảng Nam 285 Miss
07-12-2020 Phú Yên 951,Thừa Thiên Huế 146 Miss
06-12-2020 Khánh Hòa 746,Kon Tum 228 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-12-2020 Đà Nẵng 623,Đắc Nông 886,Quảng Ngãi 268 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-12-2020 Gia Lai 559,Ninh Thuận 578 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-12-2020 Bình Định 795,Quảng Bình 232,Quảng Trị 762 Miss
02-12-2020 Đà Nẵng 366,Khánh Hòa 765 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-12-2020 Đắc Lắc 744,Quảng Nam 074 Miss
30-11-2020 Phú Yên 578,Thừa Thiên Huế 731 Win Phú Yên
29-11-2020 Khánh Hòa 148,Kon Tum 583 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-11-2020 Đà Nẵng 520,Đắc Nông 522,Quảng Ngãi 086 Miss
27-11-2020 Gia Lai 241,Ninh Thuận 957 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-11-2020 Bình Định 962,Quảng Bình 853,Quảng Trị 249 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị