Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU BAO LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BAO LÔ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-09-2020 Khánh Hòa 44,Kon Tum 25 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 29,Đắc Nông 58,Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 96,Ninh Thuận 22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 98,Quảng Bình 57,Quảng Trị 68 Miss
16-09-2020 Đà Nẵng 01,Khánh Hòa 91 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 77,Quảng Nam 85 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 18,Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 15,Kon Tum 94 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-09-2020 Đà Nẵng 25,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 19,Ninh Thuận 33 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 48,Quảng Bình 56,Quảng Trị 69 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 11,Khánh Hòa 10 Win Khánh Hòa
08-09-2020 Đắc Lắc 65,Quảng Nam 07 Miss
07-09-2020 Phú Yên 75,Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 16,Kon Tum 81 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 69,Quảng Ngãi 84 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 18,Ninh Thuận 67 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 18,Quảng Bình 01,Quảng Trị 53 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-09-2020 Đà Nẵng 45,Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng
01-09-2020 Đắc Lắc 41,Quảng Nam 71 Miss
31-08-2020 Phú Yên 20,Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 50,Kon Tum 77 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 92,Đắc Nông 94,Quảng Ngãi 24 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 79,Ninh Thuận 90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 59,Quảng Bình 26,Quảng Trị 43 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-08-2020 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 62 Miss
25-08-2020 Đắc Lắc 76,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 81 Win Thừa Thiên Huế
23-08-2020 Khánh Hòa 32,Kon Tum 12 Miss
22-08-2020 Đà Nẵng 79,Đắc Nông 70,Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-08-2020 Gia Lai 46,Ninh Thuận 48 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-08-2020 Bình Định 67,Quảng Bình 05,Quảng Trị 36 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-08-2020 Đà Nẵng 67,Khánh Hòa 18 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-08-2020 Đắc Lắc 95,Quảng Nam 26 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-08-2020 Phú Yên 85,Thừa Thiên Huế 26 Miss
16-08-2020 Khánh Hòa 39,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-08-2020 Đà Nẵng 90,Đắc Nông 36,Quảng Ngãi 12 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 48,Ninh Thuận 43 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 32,Quảng Bình 77,Quảng Trị 37 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 86,Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 91,Quảng Nam 67 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 54 Miss
09-08-2020 Khánh Hòa 41,Kon Tum 13 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 35,Đắc Nông 14,Quảng Ngãi 20 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 52,Ninh Thuận 89 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 09,Quảng Bình 20,Quảng Trị 48 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 21,Khánh Hòa 23 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 70,Quảng Nam 03 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 46,Kon Tum 43 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 27,Đắc Nông 42,Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-07-2020 Gia Lai 33,Ninh Thuận 39 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 79,Quảng Bình 14,Quảng Trị 07 Miss
29-07-2020 Đà Nẵng 13,Khánh Hòa 74 Win Đà Nẵng
28-07-2020 Đắc Lắc 11,Quảng Nam 69 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 84,Kon Tum 07 Miss
25-07-2020 Đà Nẵng 59,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 72 Miss
24-07-2020 Gia Lai 86,Ninh Thuận 80 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-07-2020 Bình Định 36,Quảng Bình 39,Quảng Trị 30 Miss