Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU BAO LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY BAO LÔ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-12-2020 Gia Lai 31,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-12-2020 Bình Định 97,Quảng Bình 66,Quảng Trị 18 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-12-2020 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 86 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-12-2020 Đắc Lắc 14,Quảng Nam 94 Miss
30-11-2020 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-11-2020 Khánh Hòa 28,Kon Tum 97 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-11-2020 Đà Nẵng 42,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng
27-11-2020 Gia Lai 82,Ninh Thuận 87 Miss
26-11-2020 Bình Định 37,Quảng Bình 69,Quảng Trị 75 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-11-2020 Đà Nẵng 35,Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-11-2020 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-11-2020 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 28 Miss
22-11-2020 Khánh Hòa 15,Kon Tum 74 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-11-2020 Đà Nẵng 20,Đắc Nông 39,Quảng Ngãi 20 Win Đà Nẵng
20-11-2020 Gia Lai 47,Ninh Thuận 40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-11-2020 Bình Định 64,Quảng Bình 80,Quảng Trị 06 Miss
18-11-2020 Đà Nẵng 89,Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-11-2020 Đắc Lắc 58,Quảng Nam 01 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-11-2020 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 31 Miss
15-11-2020 Khánh Hòa 61,Kon Tum 38 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-11-2020 Đà Nẵng 70,Đắc Nông 25,Quảng Ngãi 21 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-11-2020 Gia Lai 60,Ninh Thuận 53 Win Gia Lai
12-11-2020 Bình Định 55,Quảng Bình 74,Quảng Trị 26 Miss
11-11-2020 Đà Nẵng 67,Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-11-2020 Đắc Lắc 82,Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-11-2020 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 86 Miss
08-11-2020 Khánh Hòa 18,Kon Tum 14 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-11-2020 Đà Nẵng 40,Đắc Nông 22,Quảng Ngãi 50 Miss
06-11-2020 Gia Lai 86,Ninh Thuận 83 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-11-2020 Bình Định 30,Quảng Bình 54,Quảng Trị 55 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-11-2020 Đà Nẵng 86,Khánh Hòa 90 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-11-2020 Đắc Lắc 35,Quảng Nam 16 Win Đắc Lắc
02-11-2020 Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 12 Miss
01-11-2020 Khánh Hòa 51,Kon Tum 40 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-10-2020 Đà Nẵng 35,Đắc Nông 27,Quảng Ngãi 32 Miss
30-10-2020 Gia Lai 48,Ninh Thuận 80 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-10-2020 Bình Định 72,Quảng Bình 08,Quảng Trị 13 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-10-2020 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-10-2020 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 11 Miss
26-10-2020 Phú Yên 55,Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 51,Kon Tum 46 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-10-2020 Đà Nẵng 65,Đắc Nông 69,Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-10-2020 Gia Lai 21,Ninh Thuận 40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 39,Quảng Bình 20,Quảng Trị 21 Miss
21-10-2020 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 74 Win Đà Nẵng
20-10-2020 Đắc Lắc 28,Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-10-2020 Phú Yên 66,Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-10-2020 Khánh Hòa 32,Kon Tum 34 Miss
17-10-2020 Đà Nẵng 92,Đắc Nông 54,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-10-2020 Gia Lai 01,Ninh Thuận 64 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 92,Quảng Bình 41,Quảng Trị 20 Miss
14-10-2020 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 55 Win Đà Nẵng
13-10-2020 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-10-2020 Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 38 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-10-2020 Khánh Hòa 36,Kon Tum 18 Miss
10-10-2020 Đà Nẵng 90,Đắc Nông 84,Quảng Ngãi 80 Miss
09-10-2020 Gia Lai 05,Ninh Thuận 03 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 73,Quảng Bình 49,Quảng Trị 36 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-10-2020 Đà Nẵng 58,Khánh Hòa 65 Miss
06-10-2020 Đắc Lắc 01,Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam