NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
03-08-2021 Quảng Nam 493 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 790,Ninh Thuận 951 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Bình Định 435,Quảng Bình 421,Quảng Trị 126 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Quảng Nam 123 Win Quảng Nam
26-07-2021 Phú Yên 281,Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 890,Kon Tum 406 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 989,Đắc Nông 213,Quảng Ngãi 735 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-07-2021 Gia Lai 346,Ninh Thuận 767 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 953,Quảng Bình 667,Quảng Trị 729 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-07-2021 Đà Nẵng 159,Khánh Hòa 887 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-07-2021 Đắc Lắc 208,Quảng Nam 745 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-07-2021 Phú Yên 619,Thừa Thiên Huế 217 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-07-2021 Khánh Hòa 874,Kon Tum 157 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-07-2021 Đà Nẵng 224,Đắc Nông 114,Quảng Ngãi 897 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-07-2021 Gia Lai 891,Ninh Thuận 385 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-07-2021 Bình Định 277,Quảng Bình 927,Quảng Trị 582 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-07-2021 Đà Nẵng 373,Khánh Hòa 241 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-07-2021 Đắc Lắc 712,Quảng Nam 506 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-07-2021 Phú Yên 956,Thừa Thiên Huế 680 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 172,Kon Tum 236 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 479,Đắc Nông 972,Quảng Ngãi 980 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-07-2021 Gia Lai 769,Ninh Thuận 123 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 905,Quảng Bình 667,Quảng Trị 546 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-07-2021 Đà Nẵng 653,Khánh Hòa 934 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-07-2021 Đắc Lắc 949,Quảng Nam 130 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-07-2021 Phú Yên 199,Thừa Thiên Huế 179 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-07-2021 Khánh Hòa 138,Kon Tum 159 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-07-2021 Đà Nẵng 551,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 064 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-07-2021 Gia Lai 059,Ninh Thuận 396 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-07-2021 Bình Định 876,Quảng Bình 770,Quảng Trị 207 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 744,Khánh Hòa 827 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-06-2021 Đắc Lắc 053,Quảng Nam 840 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-06-2021 Phú Yên 646,Thừa Thiên Huế 578 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 681,Kon Tum 007 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-06-2021 Đà Nẵng 291,Đắc Nông 903,Quảng Ngãi 457 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-06-2021 Gia Lai 903,Ninh Thuận 353 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-06-2021 Bình Định 070,Quảng Bình 673,Quảng Trị 122 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-06-2021 Đà Nẵng 171,Khánh Hòa 695 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-06-2021 Đắc Lắc 181,Quảng Nam 155 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-06-2021 Phú Yên 009,Thừa Thiên Huế 976 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-06-2021 Khánh Hòa 711,Kon Tum 651 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-06-2021 Đà Nẵng 717,Đắc Nông 158,Quảng Ngãi 213 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 987,Ninh Thuận 729 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-06-2021 Bình Định 965,Quảng Bình 291,Quảng Trị 387 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-06-2021 Đà Nẵng 987,Khánh Hòa 274 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-06-2021 Đắc Lắc 871,Quảng Nam 341 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 225,Thừa Thiên Huế 706 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-06-2021 Khánh Hòa 265,Kon Tum 383 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 229,Đắc Nông 128,Quảng Ngãi 889 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi