NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đà Nẵng 113,Khánh Hòa 809 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-08-2022 Đắc Lắc 025,Quảng Nam 034 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-08-2022 Phú Yên 036,Thừa Thiên Huế 499 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-08-2022 Khánh Hòa 571,Kon Tum 986 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-08-2022 Đà Nẵng 920,Đắc Nông 397,Quảng Ngãi 463 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-08-2022 Gia Lai 482,Ninh Thuận 412 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-08-2022 Bình Định 958,Quảng Bình 728,Quảng Trị 871 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2022 Đà Nẵng 908,Khánh Hòa 662 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-08-2022 Đắc Lắc 186,Quảng Nam 338 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-08-2022 Phú Yên 462,Thừa Thiên Huế 387 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-07-2022 Khánh Hòa 336,Kon Tum 337 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-07-2022 Đà Nẵng 961,Đắc Nông 246,Quảng Ngãi 919 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-07-2022 Gia Lai 103,Ninh Thuận 142 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-07-2022 Bình Định 027,Quảng Bình 163,Quảng Trị 337 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-07-2022 Đà Nẵng 828,Khánh Hòa 897 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-07-2022 Đắc Lắc 562,Quảng Nam 959 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-07-2022 Phú Yên 718,Thừa Thiên Huế 154 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-07-2022 Khánh Hòa 985,Kon Tum 656 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-07-2022 Đà Nẵng 373,Đắc Nông 213,Quảng Ngãi 019 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-07-2022 Gia Lai 059,Ninh Thuận 311 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-07-2022 Bình Định 324,Quảng Bình 083,Quảng Trị 540 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-07-2022 Đà Nẵng 897,Khánh Hòa 668 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-07-2022 Đắc Lắc 133,Quảng Nam 712 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-07-2022 Phú Yên 466,Thừa Thiên Huế 021 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-07-2022 Khánh Hòa 658,Kon Tum 111 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-07-2022 Đà Nẵng 662,Đắc Nông 246,Quảng Ngãi 940 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-07-2022 Gia Lai 078,Ninh Thuận 976 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-07-2022 Bình Định 220,Quảng Bình 952,Quảng Trị 607 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-07-2022 Đà Nẵng 079,Khánh Hòa 759 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-07-2022 Đắc Lắc 915,Quảng Nam 299 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-07-2022 Phú Yên 129,Thừa Thiên Huế 784 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-07-2022 Khánh Hòa 011,Kon Tum 277 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-07-2022 Đà Nẵng 086,Đắc Nông 645,Quảng Ngãi 390 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-07-2022 Gia Lai 200,Ninh Thuận 561 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-07-2022 Bình Định 528,Quảng Bình 200,Quảng Trị 802 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-07-2022 Đà Nẵng 218,Khánh Hòa 338 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-07-2022 Đắc Lắc 588,Quảng Nam 577 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-07-2022 Phú Yên 468,Thừa Thiên Huế 203 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-07-2022 Khánh Hòa 413,Kon Tum 191 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-07-2022 Đà Nẵng 642,Đắc Nông 543,Quảng Ngãi 738 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-07-2022 Gia Lai 925,Ninh Thuận 805 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-06-2022 Bình Định 427,Quảng Bình 421,Quảng Trị 576 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-06-2022 Đà Nẵng 357,Khánh Hòa 066 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-06-2022 Đắc Lắc 861,Quảng Nam 219 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-06-2022 Phú Yên 423,Thừa Thiên Huế 041 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-06-2022 Khánh Hòa 786,Kon Tum 402 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-06-2022 Đà Nẵng 301,Đắc Nông 676,Quảng Ngãi 036 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-06-2022 Gia Lai 112,Ninh Thuận 248 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-06-2022 Bình Định 819,Quảng Bình 324,Quảng Trị 329 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-06-2022 Đà Nẵng 753,Khánh Hòa 575 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-06-2022 Đắc Lắc 690,Quảng Nam 744 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-06-2022 Phú Yên 811,Thừa Thiên Huế 952 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-06-2022 Khánh Hòa 307,Kon Tum 953 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-06-2022 Đà Nẵng 096,Đắc Nông 809,Quảng Ngãi 550 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-06-2022 Gia Lai 646,Ninh Thuận 669 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-06-2022 Bình Định 390,Quảng Bình 246,Quảng Trị 890 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-06-2022 Đà Nẵng 103,Khánh Hòa 386 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-06-2022 Đắc Lắc 013,Quảng Nam 474 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-06-2022 Phú Yên 317,Thừa Thiên Huế 093 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-06-2022 Khánh Hòa 242,Kon Tum 541 Win Khánh Hòa,Kon Tum