NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đà Nẵng 721,Khánh Hòa 336 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 230,Quảng Nam 863 Miss
10-08-2020 Phú Yên 845,Thừa Thiên Huế 697 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-08-2020 Khánh Hòa 414,Kon Tum 992 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 641,Đắc Nông 237,Quảng Ngãi 798 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 336,Ninh Thuận 735 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 421,Quảng Bình 349,Quảng Trị 959 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 789,Khánh Hòa 980 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 030,Quảng Nam 499 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 896,Thừa Thiên Huế 151 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 654,Kon Tum 012 Win Khánh Hòa
01-08-2020 Đà Nẵng 527,Đắc Nông 673,Quảng Ngãi 658 Miss
31-07-2020 Gia Lai 713,Ninh Thuận 228 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 362,Quảng Bình 091,Quảng Trị 472 Win Bình Định
29-07-2020 Đà Nẵng 601,Khánh Hòa 215 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-07-2020 Đắc Lắc 682,Quảng Nam 534 Miss
27-07-2020 Phú Yên 705,Thừa Thiên Huế 994 Miss
26-07-2020 Khánh Hòa 904,Kon Tum 680 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-07-2020 Đà Nẵng 721,Đắc Nông 203,Quảng Ngãi 577 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-07-2020 Gia Lai 767,Ninh Thuận 237 Win Gia Lai
23-07-2020 Bình Định 130,Quảng Bình 680,Quảng Trị 536 Miss
22-07-2020 Đà Nẵng 003,Khánh Hòa 939 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-07-2020 Đắc Lắc 084,Quảng Nam 361 Miss
20-07-2020 Phú Yên 589,Thừa Thiên Huế 295 Miss
19-07-2020 Khánh Hòa 688,Kon Tum 492 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-07-2020 Đà Nẵng 774,Đắc Nông 806,Quảng Ngãi 149 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-07-2020 Gia Lai 819,Ninh Thuận 549 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-07-2020 Bình Định 619,Quảng Bình 050,Quảng Trị 104 Miss
15-07-2020 Đà Nẵng 139,Khánh Hòa 405 Miss
14-07-2020 Đắc Lắc 252,Quảng Nam 865 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-07-2020 Phú Yên 044,Thừa Thiên Huế 213 Win Phú Yên
12-07-2020 Khánh Hòa 041,Kon Tum 952 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-07-2020 Đà Nẵng 420,Đắc Nông 131,Quảng Ngãi 533 Miss
10-07-2020 Gia Lai 130,Ninh Thuận 467 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-07-2020 Bình Định 105,Quảng Bình 137,Quảng Trị 255 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-07-2020 Đà Nẵng 517,Khánh Hòa 954 Miss
07-07-2020 Đắc Lắc 652,Quảng Nam 509 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-07-2020 Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 724 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-07-2020 Khánh Hòa 255,Kon Tum 501 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-07-2020 Đà Nẵng 309,Đắc Nông 430,Quảng Ngãi 564 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-07-2020 Gia Lai 071,Ninh Thuận 157 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-07-2020 Bình Định 931,Quảng Bình 791,Quảng Trị 206 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-07-2020 Đà Nẵng 994,Khánh Hòa 274 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-06-2020 Đắc Lắc 350,Quảng Nam 197 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-06-2020 Phú Yên 501,Thừa Thiên Huế 406 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-06-2020 Khánh Hòa 133,Kon Tum 158 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-06-2020 Đà Nẵng 602,Đắc Nông 300,Quảng Ngãi 032 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-06-2020 Gia Lai 767,Ninh Thuận 378 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-06-2020 Bình Định 653,Quảng Bình 456,Quảng Trị 255 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-06-2020 Đà Nẵng 217,Khánh Hòa 606 Win Khánh Hòa
23-06-2020 Đắc Lắc 435,Quảng Nam 381 Miss
22-06-2020 Phú Yên 016,Thừa Thiên Huế 100 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-06-2020 Khánh Hòa 311,Kon Tum 313 Miss
20-06-2020 Đà Nẵng 297,Đắc Nông 014,Quảng Ngãi 534 Win Đà Nẵng
19-06-2020 Gia Lai 806,Ninh Thuận 948 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-06-2020 Bình Định 985,Quảng Bình 344,Quảng Trị 618 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-06-2020 Đà Nẵng 894,Khánh Hòa 437 Miss
16-06-2020 Đắc Lắc 991,Quảng Nam 648 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-06-2020 Phú Yên 064,Thừa Thiên Huế 700 Miss
14-06-2020 Khánh Hòa 784,Kon Tum 073 Win Khánh Hòa,Kon Tum