NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-05-2022 An Giang 835-827,Tây Ninh 259-150,Binh Thuận 370-902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750-866,Sóc Trăng 208-556,Cần Thơ 263-900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451-777,Bến Tre 176-125,Vũng Tàu 247-101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 922-468,Hồ Chí Minh 495-345,Đồng Tháp 308-704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405-104,Đà Lạt 168-770,Tiền Giang 255-702 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 098-840,Bình Phước 768-566,Hậu Giang 550-784,Long An 506-827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 297-438,Trà Vinh 785-487,Vĩnh Long 232-502 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 709-760,Tây Ninh 156-195,Binh Thuận 181-069 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782-860,Sóc Trăng 054-365,Cần Thơ 303-224 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 046-666,Bến Tre 307-133,Vũng Tàu 942-467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 554-300,Hồ Chí Minh 447-002,Đồng Tháp 468-054 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 080-741,Đà Lạt 945-531,Tiền Giang 551-326 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 361-912,Bình Phước 353-330,Hậu Giang 753-549,Long An 904-348 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 426-851,Trà Vinh 861-969,Vĩnh Long 767-087 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 204-451,Tây Ninh 063-693,Binh Thuận 900-753 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 634-427,Sóc Trăng 171-760,Cần Thơ 196-658 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 425-306,Bến Tre 143-080,Vũng Tàu 647-139 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 737-884,Hồ Chí Minh 289-835,Đồng Tháp 852-017 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 379-943,Đà Lạt 434-464,Tiền Giang 650-371 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 344-938,Bình Phước 262-324,Hậu Giang 646-743,Long An 742-579 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 526-499,Trà Vinh 186-488,Vĩnh Long 707-232 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 085-164,Tây Ninh 115-820,Binh Thuận 518-995 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 323-643,Sóc Trăng 946-151,Cần Thơ 373-654 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 991-593,Bến Tre 556-132,Vũng Tàu 597-329 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 393-813,Hồ Chí Minh 875-330,Đồng Tháp 053-098 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024-798,Đà Lạt 890-783,Tiền Giang 878-025 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 005-317,Bình Phước 602-358,Hậu Giang 883-086,Long An 549-244 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 941-491,Trà Vinh 968-096,Vĩnh Long 006-625 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 088-901,Tây Ninh 186-620,Binh Thuận 241-860 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 569-529,Sóc Trăng 591-957,Cần Thơ 362-864 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 542-128,Bến Tre 254-164,Vũng Tàu 918-113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 837-996,Hồ Chí Minh 785-912,Đồng Tháp 096-936 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 468-196,Đà Lạt 362-279,Tiền Giang 834-509 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 438-606,Bình Phước 394-149,Hậu Giang 353-470,Long An 522-806 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 651-838,Trà Vinh 714-406,Vĩnh Long 227-146 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 846-307,Tây Ninh 481-642,Binh Thuận 485-840 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 961-299,Sóc Trăng 711-003,Cần Thơ 992-330 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 126-346,Bến Tre 992-265,Vũng Tàu 621-701 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 319-074,Hồ Chí Minh 724-252,Đồng Tháp 142-616 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-04-2022 Kiên Giang 909-175,Đà Lạt 760-106,Tiền Giang 581-904 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang