Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Bạc Liêu 89-79,Bến Tre 42-58,Vũng Tàu 74-27 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 73-69,Hồ Chí Minh 03-66,Đồng Tháp 28-92 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 73-67,Đà Lạt 20-66,Tiền Giang 25-12 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 34-55,Bình Phước 59-72,Hậu Giang 59-43,Long An 63-07 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 55-60,Trà Vinh 94-16,Vĩnh Long 16-41 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 04-93,Tây Ninh 48-20,Binh Thuận 82-22 Win An Giang
16-09-2020 Đồng Nai 57-84,Sóc Trăng 09-26,Cần Thơ 60-56 Miss
15-09-2020 Bạc Liêu 35-46,Bến Tre 01-04,Vũng Tàu 25-59 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 27-34,Hồ Chí Minh 38-26,Đồng Tháp 71-16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 00-82,Đà Lạt 76-74,Tiền Giang 44-62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 11-79,Bình Phước 13-52,Hậu Giang 18-51,Long An 67-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 83-85,Trà Vinh 59-08,Vĩnh Long 44-37 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 67-24,Tây Ninh 95-14,Binh Thuận 59-87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 44-75,Sóc Trăng 75-54,Cần Thơ 73-28 Miss
08-09-2020 Bạc Liêu 64-43,Bến Tre 45-20,Vũng Tàu 20-91 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 30-05,Hồ Chí Minh 98-65,Đồng Tháp 49-88 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 10-49,Đà Lạt 95-73,Tiền Giang 17-43 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 53-17,Bình Phước 01-21,Hậu Giang 56-08,Long An 74-55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 47-48,Trà Vinh 31-84,Vĩnh Long 45-24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 05-74,Tây Ninh 52-56,Binh Thuận 20-07 Miss
02-09-2020 Đồng Nai 57-06,Sóc Trăng 16-82,Cần Thơ 42-68 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 56-66,Bến Tre 18-83,Vũng Tàu 59-80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 58-63,Hồ Chí Minh 70-41,Đồng Tháp 19-99 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 34-88,Đà Lạt 09-73,Tiền Giang 42-53 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 53-61,Bình Phước 09-57,Hậu Giang 30-99,Long An 14-08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 90-27,Trà Vinh 23-17,Vĩnh Long 83-54 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 92-57,Tây Ninh 69-00,Binh Thuận 59-29 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 61-92,Sóc Trăng 26-84,Cần Thơ 42-69 Miss
25-08-2020 Bạc Liêu 50-24,Bến Tre 50-18,Vũng Tàu 72-97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 54-32,Hồ Chí Minh 94-40,Đồng Tháp 03-59 Win Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 44-08,Đà Lạt 56-01,Tiền Giang 05-60 Miss
22-08-2020 Hồ Chí Minh 30-46,Bình Phước 25-55,Hậu Giang 57-15,Long An 31-93 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 80-69,Trà Vinh 90-41,Vĩnh Long 38-67 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 06-41,Tây Ninh 43-33,Binh Thuận 87-39 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 12-64,Sóc Trăng 39-71,Cần Thơ 78-14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-08-2020 Bạc Liêu 97-66,Bến Tre 97-00,Vũng Tàu 38-59 Miss
17-08-2020 Cà Mau 34-60,Hồ Chí Minh 42-25,Đồng Tháp 71-96 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-08-2020 Kiên Giang 90-78,Đà Lạt 92-58,Tiền Giang 54-20 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-08-2020 Hồ Chí Minh 52-10,Bình Phước 60-23,Hậu Giang 00-26,Long An 32-34 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 30-45,Trà Vinh 10-24,Vĩnh Long 09-24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long