Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đồng Nai 42-15,Sóc Trăng 12-64,Cần Thơ 66-69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 55-05,Bến Tre 84-33,Vũng Tàu 82-91 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 79-70,Hồ Chí Minh 65-70,Đồng Tháp 02-71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 36-82,Đà Lạt 71-05,Tiền Giang 68-45 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 63-51,Bình Phước 73-04,Hậu Giang 05-62,Long An 68-14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 61-09,Trà Vinh 33-21,Vĩnh Long 58-04 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 60-75,Tây Ninh 79-61,Binh Thuận 05-14 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 51-63,Sóc Trăng 70-23,Cần Thơ 62-77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 39-33,Bến Tre 81-00,Vũng Tàu 54-50 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 57-00,Hồ Chí Minh 09-69,Đồng Tháp 36-15 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 81-11,Đà Lạt 06-23,Tiền Giang 29-85 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 98-61,Bình Phước 84-79,Hậu Giang 11-40,Long An 56-70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 79-24,Trà Vinh 86-34,Vĩnh Long 78-15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 04-62,Bình Thuận 30-65,Tây Ninh 25-56 Win An Giang
15-01-2020 Cần Thơ 06-49,Đồng Nai 41-89,Sóc Trăng 14-64 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
14-01-2020 Bạc Liêu 17-08,Bến Tre 04-31,Vũng Tàu 03-48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 06-17,Hồ Chí Minh 23-61,Đồng Tháp 31-80 Miss
12-01-2020 Kiên Giang 15-60,Tiền Giang 06-31,Đà Lạt 84-02 Miss
11-01-2020 Long An 20-01,Hồ Chí Minh 15-59,Hậu Giang 05-16,Bình Phước 03-41 Win Bình Phước
10-01-2020 Bình Dương 15-09,Trà Vinh 02-60,Vĩnh Long 24-52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 98-80,Bình Thuận 02-30,Tây Ninh 17-25 Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
08-01-2020 Cần Thơ 60-45,Đồng Nai 89-64,Sóc Trăng 04-46 Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
07-01-2020 Bạc Liêu 64-41,Bến Tre 03-17,Vũng Tàu 26-19 Win Bạc Liêu,Bến Tre
06-01-2020 Cà Mau 08-14,Đồng Tháp 37-63,Hồ Chí Minh 15-60 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
05-01-2020 Kiên Giang 25-40,Tiền Giang 03-61,Đà Lạt 28-56 Miss
04-01-2020 Hồ Chí Minh 36-40,Bình Phước 39-45,Hậu Giang 09-10,Long An 35-16 Win Hồ Chí Minh
03-01-2020 Bình Dương 82-56,Trà Vinh 03-40,Vĩnh Long 16-76 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 37-64,Bình Thuận 69-80,Tây Ninh 01-40 Win An Giang,Bình Thuận Tây,Ninh
01-01-2020 Đồng Nai 12-50,Cần Thơ 08-75,Sóc Trăng 06-45 Miss
31-12-2019 Bạc Liêu 23-07,Bến Tre 65-96,Vũng Tàu 27-71 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-12-2019 Cà Mau 56-31,Đồng Tháp 60-57,Hồ Chí Minh 02-76 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
29-12-2019 Kiên Giang 19-03,Tiền Giang 12-75,Đà Lạt 17-32 Win Kiên Giang
28-12-2019 Long An 15-40,Hồ Chí Minh 08-61,Hậu Giang 30-67,Bình Phước 41-36 Miss
27-12-2019 Bình Dương 81-93,Trà Vinh 13-60,Vĩnh Long 27-50 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-12-2019 Cần Thơ 12-30,Đồng Nai 05-42,Sóc Trăng 21-32 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 12-50,Bến Tre 31-76,Vũng Tàu 25-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 16-32,Đồng Tháp 05-56,Hồ Chí Minh 72-54 Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
22-12-2019 Kiên Giang 32-23,Đà Lạt 57-35,Tiền Giang 67-61 Miss
21-12-2019 Hồ Chí Minh 50-87,Bình Phước 52-12,Hậu Giang 48-75,Long An 66-50 Win Long An
20-12-2019 Bình Dương 18-37,Trà Vinh 26-70,Vĩnh Long 03-34 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long