NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-01-2021 Bình Dương 408-664,Trà Vinh 088-621,Vĩnh Long 821-747 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 685-851,Tây Ninh 649-206,Binh Thuận 246-172 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 587-398,Sóc Trăng 585-037,Cần Thơ 362-968 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-01-2021 Bạc Liêu 641-219,Bến Tre 252-421,Vũng Tàu 909-568 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-01-2021 Cà Mau 614-218,Hồ Chí Minh 126-040,Đồng Tháp 107-778 Miss
10-01-2021 Kiên Giang 092-741,Đà Lạt 358-613,Tiền Giang 301-388 Win Kiên Giang
09-01-2021 Hồ Chí Minh 339-248,Bình Phước 633-796,Hậu Giang 304-777,Long An 478-489 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-01-2021 Bình Dương 951-181,Trà Vinh 616-521,Vĩnh Long 698-499 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-01-2021 An Giang 981-626,Tây Ninh 517-352,Binh Thuận 542-067 Miss
06-01-2021 Đồng Nai 958-660,Sóc Trăng 087-803,Cần Thơ 304-243 Win Đồng Nai
05-01-2021 Bạc Liêu 020-913,Bến Tre 991-340,Vũng Tàu 263-629 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-01-2021 Cà Mau 962-455,Hồ Chí Minh 242-324,Đồng Tháp 959-867 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-01-2021 Kiên Giang 852-980,Đà Lạt 746-948,Tiền Giang 197-794 Miss
02-01-2021 Hồ Chí Minh 129-914,Bình Phước 486-022,Hậu Giang 942-595,Long An 274-105 Win Hồ Chí Minh
01-01-2021 Bình Dương 854-730,Trà Vinh 862-444,Vĩnh Long 972-743 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-12-2020 An Giang 617-688,Tây Ninh 831-415,Binh Thuận 618-141 Win An Giang
30-12-2020 Đồng Nai 450-918,Sóc Trăng 573-116,Cần Thơ 919-956 Miss
29-12-2020 Bạc Liêu 033-082,Bến Tre 859-873,Vũng Tàu 993-231 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-12-2020 Cà Mau 281-051,Hồ Chí Minh 044-820,Đồng Tháp 459-085 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-12-2020 Kiên Giang 252-116,Đà Lạt 438-828,Tiền Giang 833-156 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 767-813,Bình Phước 718-907,Hậu Giang 112-906,Long An 913-075 Miss
25-12-2020 Bình Dương 104-093,Trà Vinh 429-884,Vĩnh Long 510-793 Win Bình Dương
24-12-2020 An Giang 018-376,Tây Ninh 654-249,Binh Thuận 063-174 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-12-2020 Đồng Nai 414-964,Sóc Trăng 692-149,Cần Thơ 961-304 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-12-2020 Bạc Liêu 061-403,Bến Tre 738-641,Vũng Tàu 962-893 Miss
21-12-2020 Cà Mau 752-386,Hồ Chí Minh 362-986,Đồng Tháp 859-867 Win Cà Mau
20-12-2020 Kiên Giang 387-825,Đà Lạt 270-820,Tiền Giang 902-888 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-12-2020 Hồ Chí Minh 600-545,Bình Phước 234-716,Hậu Giang 946-126,Long An 250-244 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-12-2020 Bình Dương 018-599,Trà Vinh 925-805,Vĩnh Long 256-860 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-12-2020 An Giang 954-577,Tây Ninh 472-987,Binh Thuận 819-411 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-12-2020 Đồng Nai 901-553,Sóc Trăng 536-677,Cần Thơ 825-351 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-12-2020 Bạc Liêu 839-710,Bến Tre 711-182,Vũng Tàu 072-547 Miss
14-12-2020 Cà Mau 828-477,Hồ Chí Minh 113-242,Đồng Tháp 479-210 Win Cà Mau
13-12-2020 Đà Lạt 947-438,Tiền Giang 054-529 Win Đà Lạt,Tiền Giang
12-12-2020 Hồ Chí Minh 940-501,Bình Phước 962-848,Hậu Giang 349-171,Long An 946-408 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-12-2020 Bình Dương 507-871,Trà Vinh 503-248,Vĩnh Long 215-719 Win Bình Dương
10-12-2020 An Giang 005-832,Tây Ninh 435-902,Binh Thuận 475-111 Miss
09-12-2020 Đồng Nai 567-493,Sóc Trăng 571-021,Cần Thơ 479-766 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-12-2020 Bạc Liêu 629-095,Bến Tre 872-867,Vũng Tàu 509-322 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-12-2020 Cà Mau 108-592,Hồ Chí Minh 695-653,Đồng Tháp 940-684 Miss