NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 509,Sóc Trăng 229,Cần Thơ 784 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 536,Bến Tre 271,Vũng Tàu 968 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 868,Hồ Chí Minh 145,Đồng Tháp 888 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 485,Đà Lạt 913,Tiền Giang 571 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 716,Bình Phước 461,Hậu Giang 472,Long An 665 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 562,Trà Vinh 687,Vĩnh Long 859 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 974,Tây Ninh 166,Binh Thuận 266 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 869,Sóc Trăng 911,Cần Thơ 578 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 239,Bến Tre 264,Vũng Tàu 885 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 722,Hồ Chí Minh 788,Đồng Tháp 367 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 052,Đà Lạt 187,Tiền Giang 884 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 951,Bình Phước 324,Hậu Giang 699,Long An 892 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 386,Trà Vinh 998,Vĩnh Long 978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 704,Tây Ninh 643,Binh Thuận 777 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 580,Sóc Trăng 729,Cần Thơ 085 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 110,Bến Tre 455,Vũng Tàu 508 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 518,Hồ Chí Minh 092,Đồng Tháp 915 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 072,Đà Lạt 785,Tiền Giang 887 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 202,Bình Phước 254,Hậu Giang 729,Long An 757 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 258,Trà Vinh 385,Vĩnh Long 825 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 485,Tây Ninh 405,Binh Thuận 749 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 298,Sóc Trăng 647,Cần Thơ 411 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 264,Bến Tre 270,Vũng Tàu 729 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 403,Hồ Chí Minh 678,Đồng Tháp 612 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 557,Đà Lạt 881,Tiền Giang 034 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 435,Bình Phước 108,Hậu Giang 260,Long An 233 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 969,Trà Vinh 408,Vĩnh Long 762 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 068,Tây Ninh 136,Binh Thuận 013 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 080,Sóc Trăng 731,Cần Thơ 384 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 635,Bến Tre 381,Vũng Tàu 471 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 862,Hồ Chí Minh 486,Đồng Tháp 043 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 821,Đà Lạt 291,Tiền Giang 322 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 139,Bình Phước 461,Hậu Giang 312,Long An 469 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 101,Trà Vinh 899,Vĩnh Long 338 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 494,Tây Ninh 021,Binh Thuận 921 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 226,Sóc Trăng 377,Cần Thơ 709 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 061,Bến Tre 316,Vũng Tàu 376 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 305,Hồ Chí Minh 311,Đồng Tháp 555 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 365,Đà Lạt 067,Tiền Giang 571 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 053,Bình Phước 404,Hậu Giang 303,Long An 237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An