Nạp Thể Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
21-11-2019
20-11-2019 Đồng Nai 98-71,Sóc Trăng 38-87,Cần Thơ 57-22 Win Sóc Trăng
19-11-2019 Bạc Liêu 29-24,Bến Tre 14-29,Vũng Tàu 31-83 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-11-2019 Cà Mau 19-60,Hồ Chí Minh 87-12,Đồng Tháp 93-91 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-11-2019 Kiên Giang 97-49,Đà Lạt 66-21,Tiền Giang 69-06 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-11-2019 Hồ Chí Minh 21-76,Bình Phước 76-66,Hậu Giang 42-56,Long An 59-63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-11-2019 Bình Dương 43-09,Trà Vinh 62-75,Vĩnh Long 42-77 Miss
14-11-2019 An Giang 77-55,Tây Ninh 41-11,Binh Thuận 49-52 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-11-2019 Đồng Nai 37-38,Sóc Trăng 55-20,Cần Thơ 81-17 Win Sóc Trăng
12-11-2019 Bạc Liêu 56-81,Bến Tre 62-67,Vũng Tàu 03-34 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 10-09,Hồ Chí Minh 60-80,Đồng Tháp 35-59 Win Hồ Chí Minh
10-11-2019 Kiên Giang 21-06,Đà Lạt 68-55,Tiền Giang 38-37 Win Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 79-09,Bình Phước 76-38,Hậu Giang 67-28,Long An 63-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 98-04,Trà Vinh 65-35,Vĩnh Long 86-42 Win Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 73-80,Tây Ninh 60-61,Binh Thuận 46-15 Win Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 19-00,Sóc Trăng 17-26,Cần Thơ 58-50 Miss
05-11-2019 Bạc Liêu 59-65,Bến Tre 20-24,Vũng Tàu 96-63 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-11-2019 Cà Mau 33-29,Hồ Chí Minh 98-62,Đồng Tháp 91-90 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 75-24,Đà Lạt 33-78,Tiền Giang 87-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 58-16,Bình Phước 90-71,Hậu Giang 47-45,Long An 46-01 Win Hồ Chí Minh,Long An
01-11-2019 Bình Dương 80-02,Trà Vinh 97-01,Vĩnh Long 24-58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 72-39,Tây Ninh 59-10,Binh Thuận 15-67 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 29-47,Sóc Trăng 54-08,Cần Thơ 15-13 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-10-2019 Bạc Liêu 85-22,Bến Tre 18-42,Vũng Tàu 28-63 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 20-66,Hồ Chí Minh 18-34,Đồng Tháp 23-48 Win Cà Mau
27-10-2019 Kiên Giang 80-85,Đà Lạt 45-33,Tiền Giang 66-23 Miss
26-10-2019 Hồ Chí Minh 74-35,Bình Phước 07-37,Hậu Giang 35-46,Long An 47-24 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-10-2019 Bình Dương 66-21,Trà Vinh 84-70,Vĩnh Long 65-85 Win Bình Dương
24-10-2019 An Giang 91-95,Tây Ninh 05-77,Binh Thuận 66-77 Miss
23-10-2019 Đồng Nai 68-88,Sóc Trăng 79-43,Cần Thơ 66-78 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-10-2019 Bạc Liêu 88-94,Bến Tre 76-91,Vũng Tàu 82-69 Miss
21-10-2019 Cà Mau 65-20,Hồ Chí Minh 35-21,Đồng Tháp 38-04 Win Cà Mau
20-10-2019 Kiên Giang 25-32,Đà Lạt 97-21,Tiền Giang 54-84 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-10-2019 Hồ Chí Minh 84-53,Bình Phước 12-83,Hậu Giang 83-26,Long An 44-22 Miss
18-10-2019 Bình Dương 56-21,Trà Vinh 53-55,Vĩnh Long 79-63 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019 An Giang 64-22,Tây Ninh 81-01,Binh Thuận 94-26 Miss
16-10-2019 Đồng Nai 83-67,Sóc Trăng 07-24,Cần Thơ 11-68 Win Cần Thơ
15-10-2019 Bạc Liêu 71-43,Bến Tre 67-15,Vũng Tàu 78-42 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 34-10,Hồ Chí Minh 15-04,Đồng Tháp 72-67 Miss
13-10-2019 Kiên Giang 95-58,Đà Lạt 03-30,Tiền Giang 63-33 Win Kiên Giang,Đà Lạt
12-10-2019 Hồ Chí Minh 92-45,Bình Phước 24-41,Hậu Giang 71-28,Long An 09-82 Win Hậu Giang,Long An