NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-08-2020 Đà Nẵng 295,Đắc Nông 336,Quảng Ngãi 824 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 431,Ninh Thuận 835 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 708,Quảng Bình 877,Quảng Trị 593 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 721,Khánh Hòa 336 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 521,Quảng Nam 583 Miss
10-08-2020 Phú Yên 845,Thừa Thiên Huế 697 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-08-2020 Khánh Hòa 386,Kon Tum 992 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 505,Đắc Nông 237,Quảng Ngãi 798 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 336,Ninh Thuận 070 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 720,Quảng Bình 349,Quảng Trị 959 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 789,Khánh Hòa 611 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 911,Quảng Nam 499 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 724,Thừa Thiên Huế 253 Win Phú Yên
02-08-2020 Khánh Hòa 591,Kon Tum 990 Miss
01-08-2020 Đà Nẵng 315,Đắc Nông 688,Quảng Ngãi 137 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-07-2020 Gia Lai 713,Ninh Thuận 228 Win Gia Lai
30-07-2020 Bình Định 171,Quảng Bình 091,Quảng Trị 324 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-07-2020 Đà Nẵng 655,Khánh Hòa 215 Miss
28-07-2020 Đắc Lắc 682,Quảng Nam 583 Win Đắc Lắc
27-07-2020 Phú Yên 705,Thừa Thiên Huế 994 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 815,Kon Tum 680 Miss
25-07-2020 Đà Nẵng 721,Đắc Nông 426,Quảng Ngãi 233 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-07-2020 Gia Lai 984,Ninh Thuận 136 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-07-2020 Bình Định 435,Quảng Bình 166,Quảng Trị 269 Miss
22-07-2020 Đà Nẵng 003,Khánh Hòa 143 Win Đà Nẵng
21-07-2020 Đắc Lắc 084,Quảng Nam 361 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-07-2020 Phú Yên 589,Thừa Thiên Huế 369 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-07-2020 Khánh Hòa 591,Kon Tum 492 Miss
18-07-2020 Đà Nẵng 144,Đắc Nông 154,Quảng Ngãi 149 Win Đà Nẵng
17-07-2020 Gia Lai 819,Ninh Thuận 739 Miss
16-07-2020 Bình Định 619,Quảng Bình 050,Quảng Trị 104 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-07-2020 Đà Nẵng 747,Khánh Hòa 958 Miss
14-07-2020 Đắc Lắc 252,Quảng Nam 328 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-07-2020 Phú Yên 044,Thừa Thiên Huế 213 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-07-2020 Khánh Hòa 041,Kon Tum 952 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-07-2020 Đà Nẵng 420,Đắc Nông 131,Quảng Ngãi 546 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-07-2020 Gia Lai 130,Ninh Thuận 835 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-07-2020 Bình Định 105,Quảng Bình 274,Quảng Trị 255 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-07-2020 Đà Nẵng 572,Khánh Hòa 001 Miss
07-07-2020 Đắc Lắc 172,Quảng Nam 509 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-07-2020 Phú Yên 818,Thừa Thiên Huế 906 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-07-2020 Khánh Hòa 673,Kon Tum 470 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-07-2020 Đà Nẵng 309,Đắc Nông 430,Quảng Ngãi 564 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-07-2020 Gia Lai 071,Ninh Thuận 520 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-07-2020 Bình Định 931,Quảng Bình 664,Quảng Trị 565 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-07-2020 Đà Nẵng 994,Khánh Hòa 274 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-06-2020 Đắc Lắc 078,Quảng Nam 197 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-06-2020 Phú Yên 501,Thừa Thiên Huế 406 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-06-2020 Khánh Hòa 133,Kon Tum 606 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-06-2020 Đà Nẵng 602,Đắc Nông 047,Quảng Ngãi 768 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-06-2020 Gia Lai 767,Ninh Thuận 891 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-06-2020 Bình Định 525,Quảng Bình 456,Quảng Trị 255 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-06-2020 Đà Nẵng 317,Khánh Hòa 425 Win Đà Nẵng
23-06-2020 Đắc Lắc 467,Quảng Nam 312 Miss
22-06-2020 Phú Yên 378,Thừa Thiên Huế 374 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-06-2020 Khánh Hòa 316,Kon Tum 701 Win Khánh Hòa
20-06-2020 Đà Nẵng 217,Đắc Nông 424,Quảng Ngãi 684 Miss
19-06-2020 Gia Lai 806,Ninh Thuận 912 Win Gia Lai
18-06-2020 Bình Định 985,Quảng Bình 672,Quảng Trị 811 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-06-2020 Đà Nẵng 444,Khánh Hòa 129 Miss