NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
11-12-2019
10-12-2019 Đắc Lắc 762,Quảng Nam 553 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 719,Thừa Thiên Huế 694 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 779,Kon Tum 126 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-12-2019 Đà Nẵng 900,Đắc Nông 978,Quảng Ngãi 165 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-12-2019 Gia Lai 306,Ninh Thuận 938 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 256,Quảng Bình 410,Quảng Trị 269 Miss
04-12-2019 Đà Nẵng 688,Khánh Hòa 722 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-12-2019 Đắc Lắc 558,Quảng Nam 124 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-12-2019 Phú Yên 147,Thừa Thiên Huế 173 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-12-2019 Khánh Hòa 661,Kon Tum 860 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-11-2019 Đà Nẵng 568,Đắc Nông 934,Quảng Ngãi 952 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-11-2019 Gia Lai 168,Ninh Thuận 652 Miss
28-11-2019 Bình Định 855,Quảng Bình 248,Quảng Trị 335 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-11-2019 Đà Nẵng 207,Khánh Hòa 690 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-11-2019 Đắc Lắc 964,Quảng Nam 547 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-11-2019 Phú Yên 426,Thừa Thiên Huế 031 Miss
24-11-2019 Khánh Hòa 442,Kon Tum 197 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-11-2019 Đà Nẵng 998,Đắc Nông 772,Quảng Ngãi 165 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-11-2019 Gia Lai 847,Ninh Thuận 854 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-11-2019 Bình Định 280,Quảng Bình 415,Quảng Trị 697 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-11-2019 Đà Nẵng 849,Khánh Hòa 660 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-11-2019 Đắc Lắc 268,Quảng Nam 534 Miss
18-11-2019 Phú Yên 737,Thừa Thiên Huế 633 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-11-2019 Khánh Hòa 883,Kon Tum 425 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-11-2019 Đà Nẵng 513,Đắc Nông 276,Quảng Ngãi 085 Miss
15-11-2019 Gia Lai 332,Ninh Thuận 418 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-11-2019 Bình Định 920,Quảng Bình 529,Quảng Trị 142 Miss
13-11-2019 Đà Nẵng 582,Khánh Hòa 304 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-11-2019 Đắc Lắc 693,Quảng Nam 365 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-11-2019 Phú Yên 558,Thừa Thiên Huế 903 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-11-2019 Khánh Hòa 083,Kon Tum 566 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-11-2019 Đà Nẵng 286,Đắc Nông 780,Quảng Ngãi 344 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-11-2019 Gia Lai 624,Ninh Thuận 005 Win Gia Lai
07-11-2019 Bình Định 139,Quảng Bình 907,Quảng Trị 980 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-11-2019 Đà Nẵng 205,Khánh Hòa 156 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-11-2019 Đắc Lắc 667,Quảng Nam 920 Miss
04-11-2019 Phú Yên 722,Thừa Thiên Huế 153 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-11-2019 Khánh Hòa 602,Kon Tum 180 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-11-2019 Đà Nẵng 130,Đắc Nông 422,Quảng Ngãi 936 Miss
01-11-2019 Gia Lai 361,Ninh Thuận 608 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-10-2019 Bình Định 026,Quảng Bình 047,Quảng Trị 746 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-10-2019 Đà Nẵng 262,Khánh Hòa 283 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-10-2019 Đắc Lắc 776,Quảng Nam 434 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-10-2019 Phú Yên 502,Thừa Thiên Huế 683 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-10-2019 Khánh Hòa 176,Kon Tum 468 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-10-2019 Đà Nẵng 907,Đắc Nông 992,Quảng Ngãi 033 Win Đà Nẵng
25-10-2019 Gia Lai 181,Ninh Thuận 340 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-10-2019 Bình Định 744,Quảng Bình 522,Quảng Trị 436 Miss
23-10-2019 Đà Nẵng 497,Khánh Hòa 935 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-10-2019 Đắc Lắc 031,Quảng Nam 417 Miss
21-10-2019 Phú Yên 156,Thừa Thiên Huế 208 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-10-2019 Khánh Hòa 548,Kon Tum 784 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-10-2019 Đà Nẵng 963,Đắc Nông 354,Quảng Ngãi 828 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-10-2019 Gia Lai 558,Ninh Thuận 246 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-10-2019 Bình Định 905,Quảng Bình 678,Quảng Trị 677 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-10-2019 Đà Nẵng 057,Khánh Hòa 815 Win Đà Nẵng
15-10-2019 Đắc Lắc 106,Quảng Nam 374 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-10-2019 Phú Yên 780,Thừa Thiên Huế 920 Miss
13-10-2019 Khánh Hòa 255,Kon Tum 469 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-10-2019 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 390,Quảng Ngãi 536 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi