NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Bạc Liêu 657-567,Bến Tre 679-717,Vũng Tàu 985-227 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 038-237,Hồ Chí Minh 596-704,Đồng Tháp 528-279 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 570-563,Đà Lạt 898-475,Tiền Giang 446-039 Miss
19-09-2020 Hồ Chí Minh 137-924,Bình Phước 558-438,Hậu Giang 838-378,Long An 580-445 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 652-574,Trà Vinh 686-923,Vĩnh Long 863-916 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 471-379,Tây Ninh 116-433,Binh Thuận 313-936 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 626-990,Sóc Trăng 200-279,Cần Thơ 930-067 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 181-397,Bến Tre 027-167,Vũng Tàu 195-825 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 127-787,Hồ Chí Minh 835-286,Đồng Tháp 421-312 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 909-136,Đà Lạt 046-708,Tiền Giang 771-369 Miss
12-09-2020 Hồ Chí Minh 228-529,Bình Phước 413-726,Hậu Giang 741-983,Long An 558-451 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 198-711,Trà Vinh 903-833,Vĩnh Long 899-133 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 524-404,Tây Ninh 048-728,Binh Thuận 923-706 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 826-848,Sóc Trăng 124-083,Cần Thơ 686-169 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 953-103,Bến Tre 707-604,Vũng Tàu 786-495 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 735-487,Hồ Chí Minh 198-765,Đồng Tháp 786-027 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 159-004,Đà Lạt 530-568,Tiền Giang 270-855 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 552-198,Bình Phước 814-191,Hậu Giang 077-821,Long An 490-345 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 385-379,Trà Vinh 759-971,Vĩnh Long 244-535 Miss
03-09-2020 An Giang 393-056,Tây Ninh 354-289,Binh Thuận 959-108 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 706-646,Sóc Trăng 579-744,Cần Thơ 943-968 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 474-159,Bến Tre 852-183,Vũng Tàu 982-056 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 863-167,Hồ Chí Minh 380-441,Đồng Tháp 410-686 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 137-752,Đà Lạt 366-221,Tiền Giang 532-708 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 671-590,Bình Phước 244-817,Hậu Giang 711-623,Long An 918-938 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 351-317,Trà Vinh 435-266,Vĩnh Long 239-389 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 620-238,Tây Ninh 310-751,Binh Thuận 533-048 Miss
26-08-2020 Đồng Nai 077-655,Sóc Trăng 523-731,Cần Thơ 489-879 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 538-724,Bến Tre 084-953,Vũng Tàu 850-172 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 039-870,Hồ Chí Minh 844-996,Đồng Tháp 609-951 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 445-898,Đà Lạt 878-680,Tiền Giang 936-014 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 658-427,Bình Phước 871-497,Hậu Giang 407-307,Long An 416-089 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 093-662,Trà Vinh 448-890,Vĩnh Long 838-954 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 818-493,Tây Ninh 460-961,Binh Thuận 082-987 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 534-145,Sóc Trăng 639-511,Cần Thơ 380-428 Miss
18-08-2020 Bạc Liêu 300-516,Bến Tre 151-495,Vũng Tàu 571-289 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-08-2020 Cà Mau 467-303,Hồ Chí Minh 124-551,Đồng Tháp 083-386 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-08-2020 Kiên Giang 694-388,Đà Lạt 658-692,Tiền Giang 613-432 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-08-2020 Hồ Chí Minh 085-965,Bình Phước 965-541,Hậu Giang 452-576,Long An 990-766 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 460-630,Trà Vinh 197-148,Vĩnh Long 735-121 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long