THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-02-2021 Bình Dương 57-08-43,Trà Vinh 33-14-88,Vĩnh Long 57-11-05 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-02-2021 An Giang 33-43-58,Tây Ninh 18-63-21,Binh Thuận 21-42-81 Miss
24-02-2021 Đồng Nai 81-53-73,Sóc Trăng 50-09-18,Cần Thơ 36-11-28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-02-2021 Bạc Liêu 29-90-47,Bến Tre 59-38-15,Vũng Tàu 96-84-49 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-02-2021 Cà Mau 00-33-52,Hồ Chí Minh 25-12-50,Đồng Tháp 00-06-56 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-02-2021 Kiên Giang 21-67-82,Đà Lạt 65-58-37,Tiền Giang 95-37-09 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-02-2021 Hồ Chí Minh 07-85-54,Bình Phước 81-00-20,Hậu Giang 75-17-33,Long An 67-17-89 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-02-2021 Bình Dương 91-48-28,Trà Vinh 61-07-42,Vĩnh Long 02-29-59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-02-2021 An Giang 25-45-99,Tây Ninh 98-11-59,Binh Thuận 52-26-74 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-02-2021 Đồng Nai 15-29-89,Sóc Trăng 86-51-87,Cần Thơ 54-26-52 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-02-2021 Bạc Liêu 71-84-81,Bến Tre 50-72-45,Vũng Tàu 62-34-53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-02-2021 Cà Mau 93-55-21,Hồ Chí Minh 73-79-29,Đồng Tháp 72-13-08 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-02-2021 Kiên Giang 94-71-46,Đà Lạt 01-59-24,Tiền Giang 94-27-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-02-2021 Hồ Chí Minh 64-04-03,Bình Phước 81-31-24,Hậu Giang 65-75-51,Long An 69-26-76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-02-2021 Bình Dương 46-52-67,Trà Vinh 74-12-01,Vĩnh Long 81-91-06 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-02-2021 An Giang 69-67-29,Tây Ninh 01-51-50,Binh Thuận 96-62-81 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-02-2021 Đồng Nai 83-24-17,Sóc Trăng 56-63-81,Cần Thơ 54-79-14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-02-2021 Bạc Liêu 95-63-37,Bến Tre 08-79-09,Vũng Tàu 65-71-70 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-02-2021 Cà Mau 16-21-60,Hồ Chí Minh 09-73-17,Đồng Tháp 47-77-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-02-2021 Kiên Giang 73-13-05,Đà Lạt 49-77-41,Tiền Giang 30-10-67 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-02-2021 Hồ Chí Minh 19-28-85,Bình Phước 04-57-56,Hậu Giang 75-77-94,Long An 96-10-04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-02-2021 Bình Dương 53-35-25,Trà Vinh 39-16-64,Vĩnh Long 32-16-87 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-02-2021 An Giang 66-89-48,Tây Ninh 18-87-89,Binh Thuận 85-07-48 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-02-2021 Đồng Nai 20-34-17,Sóc Trăng 51-98-97,Cần Thơ 77-17-08 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-02-2021 Bạc Liêu 25-33-28,Bến Tre 79-27-55,Vũng Tàu 87-93-95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-02-2021 Cà Mau 44-50-25,Hồ Chí Minh 06-48-02,Đồng Tháp 08-27-21 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-01-2021 Kiên Giang 50-84-94,Đà Lạt 18-76-27,Tiền Giang 83-70-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-01-2021 Hồ Chí Minh 50-99-31,Bình Phước 48-41-63,Hậu Giang 78-48-01,Long An 78-82-28 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-01-2021 Bình Dương 69-29-30,Trà Vinh 49-95-48,Vĩnh Long 24-31-51 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-01-2021 An Giang 15-57-35,Tây Ninh 75-60-12,Binh Thuận 07-67-11 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-01-2021 Đồng Nai 02-16-18,Sóc Trăng 04-12-26,Cần Thơ 82-68-33 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-01-2021 Bạc Liêu 29-70-85,Bến Tre 91-83-40,Vũng Tàu 11-45-79 Miss
25-01-2021 Cà Mau 65-05-10,Hồ Chí Minh 84-60-08,Đồng Tháp 40-69-96 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
24-01-2021 Kiên Giang 33-91-39,Đà Lạt 42-49-95,Tiền Giang 63-51-33 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-01-2021 Hồ Chí Minh 34-26-08,Bình Phước 04-29-92,Hậu Giang 10-55-76,Long An 10-08-65 Miss
22-01-2021 Bình Dương 99-39-52,Trà Vinh 00-45-04,Vĩnh Long 43-88-69 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-01-2021 An Giang 14-24-38,Tây Ninh 52-60-37,Binh Thuận 13-98-76 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-01-2021 Đồng Nai 80-32-18,Sóc Trăng 10-63-75,Cần Thơ 48-35-11 Miss
19-01-2021 Bạc Liêu 05-53-60,Bến Tre 03-35-34,Vũng Tàu 97-81-76 Win Bạc Liêu
18-01-2021 Cà Mau 98-19-32,Hồ Chí Minh 14-79-27,Đồng Tháp 55-96-69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-01-2021 Kiên Giang 30-87-51,Đà Lạt 79-04-74,Tiền Giang 08-16-32 Miss
16-01-2021 Hồ Chí Minh 86-89-46,Bình Phước 80-26-84,Hậu Giang 86-90-93,Long An 40-89-23 Miss
15-01-2021 Bình Dương 15-04-46,Trà Vinh 61-21-37,Vĩnh Long 78-21-71 Win Bình Dương
14-01-2021 An Giang 04-35-31,Tây Ninh 81-59-26,Binh Thuận 19-82-92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 59-61-82,Sóc Trăng 76-00-37,Cần Thơ 03-62-68 Miss