NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-01-2022 Đồng Nai 858,Sóc Trăng 853,Cần Thơ 135 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-01-2022 Bạc Liêu 536,Bến Tre 431,Vũng Tàu 113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 810,Hồ Chí Minh 046,Đồng Tháp 802 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 921,Đà Lạt 612,Tiền Giang 168 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 979,Bình Phước 633,Hậu Giang 053,Long An 739 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 497,Trà Vinh 834,Vĩnh Long 264 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 134,Tây Ninh 903,Binh Thuận 857 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 265,Sóc Trăng 210,Cần Thơ 751 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 003,Bến Tre 537,Vũng Tàu 123 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 848,Hồ Chí Minh 803,Đồng Tháp 879 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 811,Đà Lạt 930,Tiền Giang 158 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 392,Bình Phước 384,Hậu Giang 604,Long An 034 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 139,Trà Vinh 681,Vĩnh Long 779 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 921,Tây Ninh 977,Binh Thuận 794 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 187,Sóc Trăng 062,Cần Thơ 173 Miss
11-01-2022 Bạc Liêu 219,Bến Tre 961,Vũng Tàu 600 Win Bạc Liêu
10-01-2022 Cà Mau 090,Hồ Chí Minh 043,Đồng Tháp 501 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 966,Đà Lạt 471,Tiền Giang 089 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 915,Bình Phước 636,Hậu Giang 526,Long An 810 Miss
07-01-2022 Bình Dương 477,Trà Vinh 099,Vĩnh Long 572 Win Bình Dương
06-01-2022 An Giang 610,Tây Ninh 106,Binh Thuận 047 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 049,Sóc Trăng 971,Cần Thơ 386 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-01-2022 Bạc Liêu 560,Bến Tre 051,Vũng Tàu 098 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 778,Hồ Chí Minh 954,Đồng Tháp 514 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 412,Đà Lạt 520,Tiền Giang 841 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 869,Bình Phước 449,Hậu Giang 190,Long An 796 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 289,Trà Vinh 614,Vĩnh Long 017 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 878,Tây Ninh 717,Binh Thuận 943 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 987,Sóc Trăng 568,Cần Thơ 127 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 945,Bến Tre 596,Vũng Tàu 997 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 030,Hồ Chí Minh 480,Đồng Tháp 247 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 086,Đà Lạt 580,Tiền Giang 880 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 189,Bình Phước 398,Hậu Giang 037,Long An 432 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 076,Trà Vinh 864,Vĩnh Long 221 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 060,Tây Ninh 238,Binh Thuận 919 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 918,Sóc Trăng 752,Cần Thơ 939 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 537,Bến Tre 531,Vũng Tàu 454 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 644,Hồ Chí Minh 392,Đồng Tháp 522 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 773,Đà Lạt 010,Tiền Giang 628 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 811,Bình Phước 735,Hậu Giang 178,Long An 068 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An