NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Cặp xỉu chủ các đài Miền Nam

Ngày Cặp Xỉu Chủ MN Kết quả
Hôm nay
...
02-07-2022 Hồ Chí Minh 494-053,Bình Phước 070-404,Hậu Giang 193-303,Long An 589-237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 847-421,Trà Vinh 628-023,Vĩnh Long 354-578 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 373-172,Tây Ninh 256-346,Binh Thuận 430-137 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 146-994,Sóc Trăng 318-232,Cần Thơ 337-057 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 121-311,Bến Tre 272-065,Vũng Tàu 340-857 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 400-604,Hồ Chí Minh 062-912,Đồng Tháp 279-175 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 904-777,Đà Lạt 533-805,Tiền Giang 182-997 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 313-287,Bình Phước 234-703,Hậu Giang 130-779,Long An 378-826 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 101-205,Trà Vinh 254-916,Vĩnh Long 608-544 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 062-364,Tây Ninh 281-500,Binh Thuận 217-023 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 145-722,Sóc Trăng 817-853,Cần Thơ 647-302 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 101-167,Bến Tre 582-192,Vũng Tàu 777-958 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 462-197,Hồ Chí Minh 559-507,Đồng Tháp 076-285 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 215-543,Đà Lạt 825-882,Tiền Giang 304-184 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 297-025,Bình Phước 619-950,Hậu Giang 594-360,Long An 145-175 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 692-019,Trà Vinh 241-818,Vĩnh Long 304-326 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 503-384,Tây Ninh 742-584,Binh Thuận 090-006 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 074-188,Sóc Trăng 772-737,Cần Thơ 165-138 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 903-309,Bến Tre 059-224,Vũng Tàu 456-144 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 836-792,Hồ Chí Minh 927-163,Đồng Tháp 854-338 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 901-860,Đà Lạt 137-095,Tiền Giang 394-553 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 064-395,Bình Phước 051-926,Hậu Giang 752-064,Long An 122-914 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 621-438,Trà Vinh 019-375,Vĩnh Long 965-513 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 266-584,Tây Ninh 115-930,Binh Thuận 521-598 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 738-185,Sóc Trăng 297-015,Cần Thơ 210-986 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 843-795,Bến Tre 126-777,Vũng Tàu 081-665 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 352-657,Hồ Chí Minh 705-438,Đồng Tháp 419-473 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 019-671,Đà Lạt 209-847,Tiền Giang 764-171 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 435-780,Bình Phước 852-336,Hậu Giang 706-328,Long An 631-301 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 469-164,Trà Vinh 538-635,Vĩnh Long 747-258 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 150-832,Tây Ninh 770-847,Binh Thuận 170-006 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 540-635,Sóc Trăng 361-476,Cần Thơ 177-281 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 487-905,Bến Tre 681-313,Vũng Tàu 475-949 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 260-244,Hồ Chí Minh 006-858,Đồng Tháp 488-406 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 562-171,Đà Lạt 547-559,Tiền Giang 891-715 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 810-558,Bình Phước 391-422,Hậu Giang 534-925,Long An 061-124 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 153-994,Trà Vinh 852-019,Vĩnh Long 416-337 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 835-827,Tây Ninh 150-259,Binh Thuận 370-902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866-750,Sóc Trăng 208-556,Cần Thơ 900-263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451-777,Bến Tre 176-125,Vũng Tàu 247-101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu