NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-02-2021 Gia Lai 69,Ninh Thuận 87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-02-2021 Bình Định 57,Quảng Bình 58,Quảng Trị 43 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-02-2021 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-02-2021 Đắc Lắc 01,Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-02-2021 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-02-2021 Khánh Hòa 89,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-02-2021 Đà Nẵng 02,Đắc Nông 90,Quảng Ngãi 52 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-02-2021 Gia Lai 39,Ninh Thuận 30 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-02-2021 Bình Định 94,Quảng Bình 64,Quảng Trị 06 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-02-2021 Đà Nẵng 96,Khánh Hòa 36 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-02-2021 Đắc Lắc 53,Quảng Nam 08 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-02-2021 Phú Yên 22,Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-02-2021 Khánh Hòa 20,Kon Tum 74 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-02-2021 Đà Nẵng 48,Đắc Nông 14,Quảng Ngãi 02 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-02-2021 Gia Lai 31,Ninh Thuận 07 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-02-2021 Bình Định 60,Quảng Bình 49,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-02-2021 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-02-2021 Đắc Lắc 34,Quảng Nam 57 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-02-2021 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-02-2021 Khánh Hòa 64,Kon Tum 65 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-02-2021 Đà Nẵng 96,Đắc Nông 31,Quảng Ngãi 18 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-02-2021 Gia Lai 17,Ninh Thuận 00 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-02-2021 Bình Định 85,Quảng Bình 39,Quảng Trị 53 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-02-2021 Đà Nẵng 08,Khánh Hòa 78 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-02-2021 Đắc Lắc 50,Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-02-2021 Phú Yên 50,Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-01-2021 Khánh Hòa 74,Kon Tum 72 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-01-2021 Đà Nẵng 13,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-01-2021 Gia Lai 70,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-01-2021 Bình Định 57,Quảng Bình 20,Quảng Trị 63 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-01-2021 Đà Nẵng 01,Khánh Hòa 57 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-01-2021 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 61 Miss
25-01-2021 Phú Yên 42,Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên
24-01-2021 Khánh Hòa 75,Kon Tum 00 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-01-2021 Đà Nẵng 81,Đắc Nông 25,Quảng Ngãi 36 Miss
22-01-2021 Gia Lai 80,Ninh Thuận 22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-01-2021 Bình Định 13,Quảng Bình 04,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-01-2021 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 12 Miss
19-01-2021 Đắc Lắc 03,Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-01-2021 Phú Yên 88,Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-01-2021 Khánh Hòa 97,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa
16-01-2021 Đà Nẵng 42,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 72 Miss
15-01-2021 Gia Lai 09,Ninh Thuận 36 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-01-2021 Bình Định 71,Quảng Bình 20,Quảng Trị 81 Win Bình Định
13-01-2021 Đà Nẵng 58,Khánh Hòa 89 Miss
12-01-2021 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-01-2021 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-01-2021 Khánh Hòa 81,Kon Tum 97 Miss
09-01-2021 Đà Nẵng 22,Đắc Nông 29,Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng
08-01-2021 Gia Lai 43,Ninh Thuận 06 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-01-2021 Bình Định 73,Quảng Bình 19,Quảng Trị 72 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-01-2021 Đà Nẵng 81,Khánh Hòa 50 Miss
05-01-2021 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-01-2021 Phú Yên 45,Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-01-2021 Khánh Hòa 42,Kon Tum 26 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-01-2021 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 32,Quảng Ngãi 21 Miss
01-01-2021 Gia Lai 06,Ninh Thuận 11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-12-2020 Bình Định 39,Quảng Bình 07,Quảng Trị 39 Win Bình Định
30-12-2020 Đà Nẵng 59,Khánh Hòa 31 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-12-2020 Đắc Lắc 46,Quảng Nam 79 Miss