CẦU VIP CHẮC ĂN HÔM NAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUÁ
Hôm nay
...
26-01-2022 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-01-2022 Đắc Lắc 33,Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-01-2022 Phú Yên 76,Thừa Thiên Huế 41 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-01-2022 Khánh Hòa 23,Kon Tum 21 Miss
22-01-2022 Đà Nẵng 03,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-01-2022 Gia Lai 28,Ninh Thuận 30 Win Gia Lai
20-01-2022 Bình Định 19,Quảng Bình 57,Quảng Trị 83 Miss
19-01-2022 Đà Nẵng 10,Khánh Hòa 85 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-01-2022 Đắc Lắc 96,Quảng Nam 11 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-01-2022 Phú Yên 47,Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-01-2022 Khánh Hòa 33,Kon Tum 90 Miss
15-01-2022 Đà Nẵng 89,Đắc Nông 50,Quảng Ngãi 02 Miss
14-01-2022 Gia Lai 16,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-01-2022 Bình Định 66,Quảng Bình 39,Quảng Trị 74 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-01-2022 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-01-2022 Đắc Lắc 53,Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-01-2022 Phú Yên 61,Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-01-2022 Khánh Hòa 56,Kon Tum 27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-01-2022 Đà Nẵng 17,Đắc Nông 18,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-01-2022 Gia Lai 38,Ninh Thuận 74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-01-2022 Bình Định 06,Quảng Bình 35,Quảng Trị 21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-01-2022 Đà Nẵng 54,Khánh Hòa 51 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-01-2022 Đắc Lắc 69,Quảng Nam 24 Miss
03-01-2022 Phú Yên 15,Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-01-2022 Khánh Hòa 43,Kon Tum 80 Miss
01-01-2022 Đà Nẵng 21,Đắc Nông 30,Quảng Ngãi 59 Miss
31-12-2021 Gia Lai 97,Ninh Thuận 00 Miss
30-12-2021 Bình Định 21,Quảng Bình 90,Quảng Trị 46 Miss
29-12-2021 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-12-2021 Đắc Lắc 62,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-12-2021 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 18 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-12-2021 Khánh Hòa 93,Kon Tum 24 Miss
25-12-2021 Đà Nẵng 57,Đắc Nông 14,Quảng Ngãi 32 Miss
24-12-2021 Gia Lai 28,Ninh Thuận 19 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-12-2021 Bình Định 86,Quảng Bình 76,Quảng Trị 03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-12-2021 Đà Nẵng 67,Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-12-2021 Đắc Lắc 08,Quảng Nam 07 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-12-2021 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-12-2021 Khánh Hòa 84,Kon Tum 75 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-12-2021 Đà Nẵng 00,Đắc Nông 77,Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-12-2021 Gia Lai 04,Ninh Thuận 15 Miss
16-12-2021 Bình Định 12,Quảng Bình 88,Quảng Trị 52 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-12-2021 Đà Nẵng 75,Khánh Hòa 49 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-12-2021 Đắc Lắc 03,Quảng Nam 18 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-12-2021 Phú Yên 44,Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-12-2021 Khánh Hòa 43,Kon Tum 13 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-12-2021 Đà Nẵng 06,Đắc Nông 80,Quảng Ngãi 87 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-12-2021 Gia Lai 12,Ninh Thuận 97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-12-2021 Bình Định 69,Quảng Bình 92,Quảng Trị 67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-12-2021 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 21 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-12-2021 Đắc Lắc 81,Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-12-2021 Phú Yên 28,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-12-2021 Khánh Hòa 15,Kon Tum 66 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-12-2021 Đà Nẵng 64,Đắc Nông 26,Quảng Ngãi 22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-12-2021 Gia Lai 20,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-12-2021 Bình Định 24,Quảng Bình 43,Quảng Trị 80 Miss
01-12-2021 Đà Nẵng 06,Khánh Hòa 57 Miss
30-11-2021 Đắc Lắc 55,Quảng Nam 39 Miss
29-11-2021 Phú Yên 25,Thừa Thiên Huế 68 Miss
28-11-2021 Khánh Hòa 29,Kon Tum 63 Win Khánh Hòa,Kon Tum