Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Gia Lai 106,Ninh Thuận 536 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 863,Quảng Bình 815,Quảng Trị 339 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 820,Khánh Hòa 507 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 732,Quảng Nam 833 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 131,Thừa Thiên Huế 506 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 869,Kon Tum 444 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 067,Đắc Nông 609,Quảng Ngãi 711 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 465,Ninh Thuận 159 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 108,Quảng Bình 741,Quảng Trị 098 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 758,Khánh Hòa 595 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 683,Quảng Nam 437 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 727,Thừa Thiên Huế 497 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 627,Kon Tum 613 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 793,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 146 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 517,Ninh Thuận 200 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 623,Quảng Bình 723,Quảng Trị 246 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 046,Khánh Hòa 166 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 496,Quảng Nam 255 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 910,Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 202,Kon Tum 873 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 769,Đắc Nông 523,Quảng Ngãi 702 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 937,Ninh Thuận 709 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 287,Quảng Bình 181,Quảng Trị 994 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 755,Khánh Hòa 734 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-05-2022 Đắc Lắc 528,Quảng Nam 038 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-05-2022 Phú Yên 942,Thừa Thiên Huế 963 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-05-2022 Khánh Hòa 960,Kon Tum 691 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-04-2022 Đà Nẵng 714,Đắc Nông 388,Quảng Ngãi 671 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-04-2022 Gia Lai 311,Ninh Thuận 529 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-04-2022 Bình Định 617,Quảng Bình 761,Quảng Trị 724 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-04-2022 Đà Nẵng 144,Khánh Hòa 287 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-04-2022 Đắc Lắc 500,Quảng Nam 349 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-04-2022 Phú Yên 534,Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-04-2022 Khánh Hòa 089,Kon Tum 209 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-04-2022 Đà Nẵng 488,Đắc Nông 668,Quảng Ngãi 474 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-04-2022 Gia Lai 025,Ninh Thuận 171 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-04-2022 Bình Định 880,Quảng Bình 984,Quảng Trị 627 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-04-2022 Đà Nẵng 423,Khánh Hòa 923 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-04-2022 Đắc Lắc 485,Quảng Nam 158 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-04-2022 Phú Yên 591,Thừa Thiên Huế 405 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-04-2022 Khánh Hòa 295,Kon Tum 515 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-04-2022 Đà Nẵng 353,Đắc Nông 117,Quảng Ngãi 190 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-04-2022 Gia Lai 284,Ninh Thuận 181 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-04-2022 Bình Định 084,Quảng Bình 513,Quảng Trị 768 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-04-2022 Đà Nẵng 239,Khánh Hòa 534 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-04-2022 Đắc Lắc 445,Quảng Nam 715 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-04-2022 Phú Yên 947,Thừa Thiên Huế 554 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-04-2022 Khánh Hòa 405,Kon Tum 596 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-04-2022 Đà Nẵng 169,Đắc Nông 168,Quảng Ngãi 569 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-04-2022 Gia Lai 977,Ninh Thuận 115 Win Gia Lai,Ninh Thuận