THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-01-2021 Bình Dương 34-53,Trà Vinh 96-63,Vĩnh Long 17-94 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 85-51,Tây Ninh 26-25,Binh Thuận 02-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 71-06,Sóc Trăng 46-00,Cần Thơ 16-07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-01-2021 Bạc Liêu 37-19,Bến Tre 96-33,Vũng Tàu 57-71 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-01-2021 Cà Mau 34-98,Hồ Chí Minh 22-73,Đồng Tháp 43-77 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-01-2021 Kiên Giang 67-92,Đà Lạt 90-58,Tiền Giang 14-53 Miss
09-01-2021 Hồ Chí Minh 99-17,Bình Phước 12-96,Hậu Giang 92-49,Long An 43-02 Win Hồ Chí Minh
08-01-2021 Bình Dương 73-08,Trà Vinh 64-54,Vĩnh Long 26-90 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-01-2021 An Giang 94-42,Tây Ninh 17-59,Binh Thuận 11-05 Miss
06-01-2021 Đồng Nai 58-18,Sóc Trăng 12-33,Cần Thơ 01-29 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-01-2021 Bạc Liêu 14-48,Bến Tre 49-40,Vũng Tàu 21-11 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-01-2021 Cà Mau 40-44,Hồ Chí Minh 98-06,Đồng Tháp 61-45 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-01-2021 Kiên Giang 80-79,Đà Lạt 32-81,Tiền Giang 59-97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-01-2021 Hồ Chí Minh 66-13,Bình Phước 56-86,Hậu Giang 06-47,Long An 03-58 Miss
01-01-2021 Bình Dương 24-07,Trà Vinh 08-45,Vĩnh Long 72-24 Win Bình Dương
31-12-2020 An Giang 22-04,Tây Ninh 25-43,Binh Thuận 37-71 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-12-2020 Đồng Nai 18-13,Sóc Trăng 70-84,Cần Thơ 06-89 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-12-2020 Bạc Liêu 33-46,Bến Tre 16-69,Vũng Tàu 64-31 Miss
28-12-2020 Cà Mau 81-82,Hồ Chí Minh 31-83,Đồng Tháp 59-54 Win Cà Mau
27-12-2020 Kiên Giang 85-59,Đà Lạt 13-27,Tiền Giang 68-48 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 85-51,Bình Phước 78-39,Hậu Giang 06-14,Long An 13-92 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-12-2020 Bình Dương 26-73,Trà Vinh 66-95,Vĩnh Long 50-82 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-12-2020 An Giang 18-39,Tây Ninh 15-59,Binh Thuận 05-95 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-12-2020 Đồng Nai 45-21,Sóc Trăng 09-71,Cần Thơ 51-61 Miss
22-12-2020 Bạc Liêu 03-57,Bến Tre 38-80,Vũng Tàu 38-73 Win Bạc Liêu
21-12-2020 Cà Mau 48-71,Hồ Chí Minh 25-63,Đồng Tháp 91-80 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-12-2020 Kiên Giang 87-67,Đà Lạt 05-20,Tiền Giang 51-29 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-12-2020 Hồ Chí Minh 29-19,Bình Phước 34-17,Hậu Giang 71-59,Long An 29-44 Miss
18-12-2020 Bình Dương 18-99,Trà Vinh 42-64,Vĩnh Long 26-23 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-12-2020 An Giang 20-77,Tây Ninh 73-01,Binh Thuận 03-78 Miss
16-12-2020 Đồng Nai 55-94,Sóc Trăng 34-45,Cần Thơ 53-25 Win Đồng Nai,
15-12-2020 Bạc Liêu 30-10,Bến Tre 97-85,Vũng Tàu 81-62 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-12-2020 Cà Mau 42-77,Hồ Chí Minh 59-68,Đồng Tháp 82-10 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-12-2020 Đà Lạt 69-32,Tiền Giang 00-01 Miss
12-12-2020 Hồ Chí Minh 47-78,Bình Phước 84-21,Hậu Giang 66-54,Long An 92-23 Win Hồ Chí Minh
11-12-2020 Bình Dương 93-39,Trà Vinh 84-77,Vĩnh Long 10-73 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-12-2020 An Giang 38-12,Tây Ninh 43-70,Binh Thuận 16-75 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-12-2020 Đồng Nai 98-10,Sóc Trăng 12-85,Cần Thơ 68-90 Miss
08-12-2020 Bạc Liêu 19-95,Bến Tre 65-06,Vũng Tàu 09-53 Win Bạc Liêu
07-12-2020 Cà Mau 29-61,Hồ Chí Minh 63-58,Đồng Tháp 82-58 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp