Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
04-12-2020 Bình Dương 67-89,Trà Vinh 48-88,Vĩnh Long 42-65 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-12-2020 An Giang 49-23,Tây Ninh 29-63,Binh Thuận 57-14 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-12-2020 Đồng Nai 26-87,Sóc Trăng 91-06,Cần Thơ 61-53 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-12-2020 Bạc Liêu 09-00,Bến Tre 64-34,Vũng Tàu 07-13 Miss
30-11-2020 Cà Mau 85-14,Hồ Chí Minh 87-40,Đồng Tháp 57-18 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-11-2020 Kiên Giang 21-62,Đà Lạt 46-74,Tiền Giang 47-63 Win Kiên Giang
28-11-2020 Hồ Chí Minh 37-83,Bình Phước 39-20,Hậu Giang 90-12,Long An 23-90 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-11-2020 Bình Dương 91-82,Trà Vinh 14-31,Vĩnh Long 66-74 Win Bình Dương
26-11-2020 An Giang 95-70,Tây Ninh 40-31,Binh Thuận 46-27 Miss
25-11-2020 Đồng Nai 53-29,Sóc Trăng 27-43,Cần Thơ 47-48 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-11-2020 Bạc Liêu 29-71,Bến Tre 00-98,Vũng Tàu 84-85 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-11-2020 Cà Mau 33-29,Hồ Chí Minh 21-99,Đồng Tháp 70-42 Miss
22-11-2020 Kiên Giang 60-87,Đà Lạt 61-46,Tiền Giang 72-32 Win Kiên Giang
21-11-2020 Hồ Chí Minh 17-77,Bình Phước 10-87,Hậu Giang 37-07,Long An 33-40 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-11-2020 Bình Dương 85-47,Trà Vinh 80-72,Vĩnh Long 65-30 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-11-2020 An Giang 68-90,Tây Ninh 92-16,Binh Thuận 84-07 Miss
18-11-2020 Đồng Nai 30-14,Sóc Trăng 69-16,Cần Thơ 62-02 Win Đồng Nai
17-11-2020 Bạc Liêu 07-35,Bến Tre 00-54,Vũng Tàu 82-87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-11-2020 Cà Mau 78-94,Hồ Chí Minh 00-79,Đồng Tháp 32-46 Miss
15-11-2020 Kiên Giang 36-98,Đà Lạt 88-78,Tiền Giang 23-66 Win Kiên Giang
14-11-2020 Hồ Chí Minh 40-44,Bình Phước 01-72,Hậu Giang 50-65,Long An 07-24 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-11-2020 Bình Dương 60-54,Trà Vinh 46-62,Vĩnh Long 37-36 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-11-2020 An Giang 42-37,Tây Ninh 49-55,Binh Thuận 02-82 Win An Giang
11-11-2020 Đồng Nai 97-26,Sóc Trăng 70-13,Cần Thơ 25-33 Miss
10-11-2020 Bạc Liêu 55-70,Bến Tre 75-37,Vũng Tàu 51-96 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-11-2020 Cà Mau 73-27,Hồ Chí Minh 38-37,Đồng Tháp 07-05 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-11-2020 Kiên Giang 09-18,Đà Lạt 29-67,Tiền Giang 74-83 Miss
07-11-2020 Hồ Chí Minh 85-12,Bình Phước 38-25,Hậu Giang 11-03,Long An 82-60 Miss
06-11-2020 Bình Dương 93-02,Trà Vinh 64-26,Vĩnh Long 33-13 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-11-2020 An Giang 52-14,Tây Ninh 80-58,Binh Thuận 96-51 Win An Giang
04-11-2020 Đồng Nai 12-97,Sóc Trăng 24-61,Cần Thơ 66-53 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-11-2020 Bạc Liêu 50-17,Bến Tre 77-64,Vũng Tàu 41-60 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-11-2020 Cà Mau 87-93,Hồ Chí Minh 31-39,Đồng Tháp 63-51 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-11-2020 Kiên Giang 36-27,Đà Lạt 72-40,Tiền Giang 92-58 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-10-2020 Hồ Chí Minh 10-09,Bình Phước 35-27,Hậu Giang 69-09,Long An 53-39 Miss
30-10-2020 Bình Dương 44-13,Trà Vinh 43-07,Vĩnh Long 11-92 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-10-2020 An Giang 04-26,Tây Ninh 31-59,Binh Thuận 01-71 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-10-2020 Đồng Nai 58-35,Sóc Trăng 46-65,Cần Thơ 83-97 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-10-2020 Bạc Liêu 74-40,Bến Tre 76-55,Vũng Tàu 91-82 Miss
26-10-2020 Cà Mau 17-78,Hồ Chí Minh 14-70,Đồng Tháp 98-68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp