Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-09-2020 Kiên Giang 62-47,Đà Lạt 37-12,Tiền Giang 25-83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 60-62,Bình Phước 47-39,Hậu Giang 07-59,Long An 79-53 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 15-11,Trà Vinh 08-16,Vĩnh Long 91-16 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 24-76,Tây Ninh 88-04,Binh Thuận 43-50 Miss
16-09-2020 Đồng Nai 77-34,Sóc Trăng 85-81,Cần Thơ 47-87 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 00-71,Bến Tre 73-33,Vũng Tàu 57-96 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 87-78,Hồ Chí Minh 49-38,Đồng Tháp 45-20 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 22-30,Đà Lạt 06-80,Tiền Giang 20-80 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 10-29,Bình Phước 25-06,Hậu Giang 83-08,Long An 94-50 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 33-81,Trà Vinh 86-08,Vĩnh Long 35-72 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 02-04,Tây Ninh 28-46,Binh Thuận 23-87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 05-61,Sóc Trăng 95-83,Cần Thơ 75-46 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
08-09-2020 Bạc Liêu 90-44,Bến Tre 08-86,Vũng Tàu 22-33 Miss
07-09-2020 Cà Mau 80-87,Hồ Chí Minh 91-15,Đồng Tháp 82-20 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 10-04,Đà Lạt 48-47,Tiền Giang 28-59 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 48-98,Bình Phước 86-94,Hậu Giang 61-54,Long An 95-48 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 65-87,Trà Vinh 84-47,Vĩnh Long 48-28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 56-42,Tây Ninh 82-54,Binh Thuận 15-95 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 36-90,Sóc Trăng 68-34,Cần Thơ 96-70 Miss
01-09-2020 Bạc Liêu 43-96,Bến Tre 77-54,Vũng Tàu 88-34 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 89-97,Hồ Chí Minh 10-99,Đồng Tháp 30-89 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 63-02,Đà Lạt 19-10,Tiền Giang 08-75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 38-90,Bình Phước 68-62,Hậu Giang 23-99,Long An 64-08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 21-23,Trà Vinh 17-85,Vĩnh Long 73-39 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 32-42,Tây Ninh 00-75,Binh Thuận 68-36 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 17-54,Sóc Trăng 77-76,Cần Thơ 38-17 Win Đồng Nai
25-08-2020 Bạc Liêu 24-54,Bến Tre 62-50,Vũng Tàu 55-05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 17-91,Hồ Chí Minh 97-14,Đồng Tháp 01-48 Miss
23-08-2020 Kiên Giang 64-50,Đà Lạt 11-19,Tiền Giang 89-14 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 61-58,Bình Phước 81-14,Hậu Giang 55-21,Long An 52-93 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 93-80,Trà Vinh 81-98,Vĩnh Long 13-77 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 06-88,Tây Ninh 41-38,Binh Thuận 04-10 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 51-28,Sóc Trăng 59-39,Cần Thơ 49-28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-08-2020 Bạc Liêu 00-59,Bến Tre 39-51,Vũng Tàu 30-85 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-08-2020 Cà Mau 82-02,Hồ Chí Minh 46-20,Đồng Tháp 81-67 Win Cà Mau
16-08-2020 Kiên Giang 03-78,Đà Lạt 58-55,Tiền Giang 64-80 Miss
15-08-2020 Hồ Chí Minh 10-18,Bình Phước 51-59,Hậu Giang 59-40,Long An 71-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 00-83,Trà Vinh 23-37,Vĩnh Long 09-76 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-08-2020 An Giang 14-38,Tây Ninh 83-15,Binh Thuận 99-52 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-08-2020 Đồng Nai 51-01,Sóc Trăng 28-83,Cần Thơ 84-28 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ