Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đồng Nai 42-06,Sóc Trăng 66-40,Cần Thơ 37-69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 31-57,Bến Tre 02-14,Vũng Tàu 91-00 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 58-98,Hồ Chí Minh 65-04,Đồng Tháp 40-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 82-94,Đà Lạt 93-13,Tiền Giang 45-54 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 28-40,Bình Phước 76-98,Hậu Giang 07-64,Long An 66-55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 78-56,Trà Vinh 71-31,Vĩnh Long 58-31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 00-43,Tây Ninh 93-41,Binh Thuận 42-50 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 27-19,Sóc Trăng 73-92,Cần Thơ 05-83 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 22-02,Bến Tre 58-97,Vũng Tàu 09-50 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 08-22,Hồ Chí Minh 03-28,Đồng Tháp 98-62 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 78-61,Đà Lạt 55-24,Tiền Giang 85-21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 59-43,Bình Phước 84-99,Hậu Giang 80-45,Long An 09-16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 79-55,Trà Vinh 65-70,Vĩnh Long 03-74 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 55-15,Tây Ninh 63-81,Binh Thuận 58-61 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-01-2020 Đồng Nai 97-89,Sóc Trăng 64-69,Cần Thơ 83-77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-01-2020 Bạc Liêu 11-20,Bến Tre 76-66,Vũng Tàu 54-26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 62-56,Hồ Chí Minh 11-05,Đồng Tháp 99-96 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-01-2020 Kiên Giang 45-24,Đà Lạt 93-78,Tiền Giang 49-89 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-01-2020 Hồ Chí Minh 74-48,Bình Phước 23-29,Hậu Giang 68-25,Long An 99-74 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-01-2020 Bình Dương 83-75,Trà Vinh 57-07,Vĩnh Long 83-01 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-01-2020 An Giang 29-80,Tây Ninh 22-94,Binh Thuận 92-79 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-01-2020 Đồng Nai 19-33,Sóc Trăng 49-23,Cần Thơ 24-50 Miss
07-01-2020 Bạc Liêu 74-29,Bến Tre 40-16,Vũng Tàu 80-25 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-01-2020 Cà Mau 64-92,Hồ Chí Minh 11-72,Đồng Tháp 57-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-01-2020 Kiên Giang 58-77,Đà Lạt 04-62,Tiền Giang 59-64 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-01-2020 Hồ Chí Minh 58-45,Bình Phước 47-91,Hậu Giang 84-14,Long An 23-73 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-01-2020 Bình Dương 82-12,Trà Vinh 74-67,Vĩnh Long 65-97 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 05-14,Tây Ninh 34-87,Binh Thuận 96-99 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-01-2020 Đồng Nai 40-99,Sóc Trăng 51-90,Cần Thơ 43-46 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-12-2019 Bạc Liêu 77-94,Bến Tre 66-00,Vũng Tàu 37-67 Miss
30-12-2019 Cà Mau 93-20,Hồ Chí Minh 00-92,Đồng Tháp 95-36 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-12-2019 Kiên Giang 82-00,Đà Lạt 55-34,Tiền Giang 90-74 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-12-2019 Hồ Chí Minh 25-68,Bình Phước 54-42,Hậu Giang 94-14,Long An 23-95 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-12-2019 Bình Dương 80-93,Trà Vinh 83-03,Vĩnh Long 67-44 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-12-2019 An Giang 46-11,Tây Ninh 88-70,Binh Thuận 80-69 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-12-2019 Đồng Nai 05-42,Sóc Trăng 21-32,Cần Thơ 12-30 Miss
24-12-2019 Bạc Liêu 32-17,Bến Tre 74-89,Vũng Tàu 91-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 09-20,Hồ Chí Minh 08-49,Đồng Tháp 00-19 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-12-2019 Kiên Giang 91-52,Đà Lạt 11-19,Tiền Giang 46-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-12-2019 Hồ Chí Minh 85-92,Bình Phước 53-16,Hậu Giang 74-18,Long An 83-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An