THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
03-07-2020 Bình Dương 119,Trà Vinh 746,Vĩnh Long 215 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 969,Tây Ninh 000,Binh Thuận 921 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 440,Sóc Trăng 304,Cần Thơ 481 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 469,Bến Tre 304,Vũng Tàu 988 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 388,Hồ Chí Minh 635,Đồng Tháp 943 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-06-2020 Kiên Giang 007,Đà Lạt 285,Tiền Giang 226 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-06-2020 Hồ Chí Minh 065,Bình Phước 225,Hậu Giang 386,Long An 754 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-06-2020 Bình Dương 441,Trà Vinh 723,Vĩnh Long 857 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-06-2020 An Giang 617,Tây Ninh 679,Binh Thuận 594 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-06-2020 Đồng Nai 596,Sóc Trăng 300,Cần Thơ 445 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-06-2020 Bạc Liêu 429,Bến Tre 480,Vũng Tàu 720 Miss
22-06-2020 Cà Mau 200,Hồ Chí Minh 497,Đồng Tháp 325 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh
21-06-2020 Kiên Giang 787,Đà Lạt 816,Tiền Giang 212 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 452,Bình Phước 129,Hậu Giang 352,Long An 118 Miss
19-06-2020 Bình Dương 125,Trà Vinh 179,Vĩnh Long 225 Win Trà Vinh,Vĩnh Long
18-06-2020 An Giang 723,Tây Ninh 245,Binh Thuận 465 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-06-2020 Đồng Nai 731,Sóc Trăng 031,Cần Thơ 391 Win Đồng Nai
16-06-2020 Bạc Liêu 403,Bến Tre 490,Vũng Tàu 479 Miss
15-06-2020 Cà Mau 634,Hồ Chí Minh 774,Đồng Tháp 384 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 026,Đà Lạt 954,Tiền Giang 277 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 735,Bình Phước 637,Hậu Giang 952,Long An 606 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 236,Trà Vinh 405,Vĩnh Long 856 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-06-2020 An Giang 488,Tây Ninh 088,Binh Thuận 804 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-06-2020 Đồng Nai 963,Sóc Trăng 017,Cần Thơ 772 Miss
09-06-2020 Bạc Liêu 017,Bến Tre 391,Vũng Tàu 610 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-06-2020 Cà Mau 150,Hồ Chí Minh 064,Đồng Tháp 830 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 816,Đà Lạt 488,Tiền Giang 471 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 400,Bình Phước 341,Hậu Giang 455,Long An 702 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-06-2020 Bình Dương 220,Trà Vinh 558,Vĩnh Long 315 Miss
04-06-2020 An Giang 572,Tây Ninh 338,Binh Thuận 909 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-06-2020 Đồng Nai 655,Sóc Trăng 838,Cần Thơ 134 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-06-2020 Bạc Liêu 362,Bến Tre 757,Vũng Tàu 935 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-06-2020 Cà Mau 533,Hồ Chí Minh 172,Đồng Tháp 390 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-05-2020 Kiên Giang 742,Đà Lạt 039,Tiền Giang 109 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-05-2020 Hồ Chí Minh 577,Bình Phước 044,Hậu Giang 336,Long An 163 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-05-2020 Bình Dương 629,Trà Vinh 316,Vĩnh Long 759 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-05-2020 An Giang 778,Tây Ninh 269,Binh Thuận 952 Miss
27-05-2020 Đồng Nai 918,Sóc Trăng 919,Cần Thơ 006 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-05-2020 Bạc Liêu 143,Bến Tre 589,Vũng Tàu 434 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-05-2020 Cà Mau 238,Hồ Chí Minh 419,Đồng Tháp 909 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp