THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
21-11-2019
20-11-2019 Đồng Nai 499,Sóc Trăng 826,Cần Thơ 937 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-11-2019 Bạc Liêu 224,Bến Tre 526,Vũng Tàu 175 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-11-2019 Cà Mau 221,Hồ Chí Minh 609,Đồng Tháp 293 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-11-2019 Kiên Giang 290,Đà Lạt 732,Tiền Giang 118 Miss
16-11-2019 Hồ Chí Minh 043,Bình Phước 298,Hậu Giang 390,Long An 626 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-11-2019 Bình Dương 278,Trà Vinh 664,Vĩnh Long 240 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 456,Tây Ninh 187,Binh Thuận 511 Miss
13-11-2019 Đồng Nai 496,Sóc Trăng 894,Cần Thơ 367 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019 Bạc Liêu 888,Bến Tre 856,Vũng Tàu 625 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 198,Hồ Chí Minh 371,Đồng Tháp 301 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 688,Đà Lạt 174,Tiền Giang 746 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 827,Bình Phước 955,Hậu Giang 603,Long An 468 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 160,Trà Vinh 230,Vĩnh Long 116 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 018,Tây Ninh 179,Binh Thuận 320 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 129,Sóc Trăng 888,Cần Thơ 399 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019 Bạc Liêu 667,Bến Tre 128,Vũng Tàu 054 Miss
04-11-2019 Cà Mau 826,Hồ Chí Minh 389,Đồng Tháp 331 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 636,Đà Lạt 714,Tiền Giang 988 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 036,Bình Phước 154,Hậu Giang 991,Long An 942 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-11-2019 Bình Dương 932,Trà Vinh 201,Vĩnh Long 780 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 530,Tây Ninh 678,Binh Thuận 074 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 919,Sóc Trăng 086,Cần Thơ 632 Miss
29-10-2019 Bạc Liêu 322,Bến Tre 661,Vũng Tàu 498 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 466,Hồ Chí Minh 723,Đồng Tháp 653 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019 Kiên Giang 034,Đà Lạt 724,Tiền Giang 878 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019 Hồ Chí Minh 438,Bình Phước 112,Hậu Giang 988,Long An 403 Miss
25-10-2019 Bình Dương 119,Trà Vinh 274,Vĩnh Long 798 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-10-2019 An Giang 457,Tây Ninh 082,Binh Thuận 200 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-10-2019 Đồng Nai 596,Sóc Trăng 340,Cần Thơ 466 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-10-2019 Bạc Liêu 705,Bến Tre 095,Vũng Tàu 103 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 610,Hồ Chí Minh 574,Đồng Tháp 605 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019 Kiên Giang 951,Đà Lạt 244,Tiền Giang 554 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-10-2019 Hồ Chí Minh 627,Bình Phước 532,Hậu Giang 415,Long An 172 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019 Bình Dương 931,Trà Vinh 285,Vĩnh Long 961 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019 An Giang 553,Tây Ninh 717,Binh Thuận 812 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-10-2019 Đồng Nai 902,Sóc Trăng 776,Cần Thơ 909 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019 Bạc Liêu 759,Bến Tre 957,Vũng Tàu 935 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 321,Hồ Chí Minh 370,Đồng Tháp 382 Miss
13-10-2019 Kiên Giang 859,Đà Lạt 597,Tiền Giang 894 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 461,Bình Phước 865,Hậu Giang 849,Long An 596 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An