THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ SIÊU VIP MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-04-2021 Đồng Nai 874,Sóc Trăng 189,Cần Thơ 373 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 314,Bến Tre 430,Vũng Tàu 781 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 933,Hồ Chí Minh 910,Đồng Tháp 944 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 067,Đà Lạt 479,Tiền Giang 064 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 679,Bình Phước 688,Hậu Giang 515,Long An 629 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-04-2021 Bình Dương 899,Trà Vinh 124,Vĩnh Long 267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 821,Tây Ninh 864,Binh Thuận 877 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 662,Sóc Trăng 619,Cần Thơ 320 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-04-2021 Bạc Liêu 881,Bến Tre 062,Vũng Tàu 533 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 484,Hồ Chí Minh 470,Đồng Tháp 928 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 886,Đà Lạt 662,Tiền Giang 678 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 593,Bình Phước 210,Hậu Giang 973,Long An 815 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-04-2021 Bình Dương 507,Trà Vinh 850,Vĩnh Long 542 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 739,Tây Ninh 809,Binh Thuận 705 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-04-2021 Đồng Nai 542,Sóc Trăng 417,Cần Thơ 118 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-04-2021 Bạc Liêu 472,Bến Tre 790,Vũng Tàu 861 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 193,Hồ Chí Minh 254,Đồng Tháp 428 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 775,Đà Lạt 413,Tiền Giang 942 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-04-2021 Hồ Chí Minh 946,Bình Phước 644,Hậu Giang 132,Long An 601 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-04-2021 Bình Dương 531,Trà Vinh 293,Vĩnh Long 179 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 694,Tây Ninh 827,Binh Thuận 398 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-03-2021 Đồng Nai 523,Sóc Trăng 660,Cần Thơ 912 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-03-2021 Bạc Liêu 120,Bến Tre 779,Vũng Tàu 823 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-03-2021 Cà Mau 008,Hồ Chí Minh 964,Đồng Tháp 404 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-03-2021 Kiên Giang 400,Đà Lạt 902,Tiền Giang 197 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 862,Bình Phước 310,Hậu Giang 360,Long An 229 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-03-2021 Bình Dương 652,Trà Vinh 988,Vĩnh Long 310 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-03-2021 An Giang 242,Tây Ninh 093,Binh Thuận 917 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-03-2021 Đồng Nai 581,Sóc Trăng 389,Cần Thơ 691 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-03-2021 Bạc Liêu 781,Bến Tre 804,Vũng Tàu 693 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-03-2021 Cà Mau 745,Hồ Chí Minh 626,Đồng Tháp 330 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-03-2021 Kiên Giang 239,Đà Lạt 368,Tiền Giang 858 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-03-2021 Hồ Chí Minh 332,Bình Phước 196,Hậu Giang 766,Long An 869 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-03-2021 Bình Dương 010,Trà Vinh 907,Vĩnh Long 201 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-03-2021 An Giang 719,Tây Ninh 083,Binh Thuận 673 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-03-2021 Đồng Nai 757,Sóc Trăng 833,Cần Thơ 397 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-03-2021 Bạc Liêu 975,Bến Tre 508,Vũng Tàu 081 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-03-2021 Cà Mau 535,Hồ Chí Minh 243,Đồng Tháp 983 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-03-2021 Kiên Giang 767,Đà Lạt 039,Tiền Giang 787 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-03-2021 Hồ Chí Minh 279,Bình Phước 209,Hậu Giang 757,Long An 877 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An