NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Bạch thủ lô Miền Nam

Ngày Bạch Thủ Lô MN Kết quả
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 52,Trà Vinh 62,Vĩnh Long 80 Miss
26-05-2022 An Giang 97,Tây Ninh 67,Binh Thuận 70 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 32,Sóc Trăng 35,Cần Thơ 62 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 67,Bến Tre 13,Vũng Tàu 35 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 22,Hồ Chí Minh 57,Đồng Tháp 27 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 44,Đà Lạt 83,Tiền Giang 02 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 98,Bình Phước 84,Hậu Giang 52,Long An 82 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 70,Trà Vinh 67,Vĩnh Long 77 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 18,Tây Ninh 56,Binh Thuận 88 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 51,Sóc Trăng 84,Cần Thơ 05 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 84,Bến Tre 51,Vũng Tàu 04 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 94,Hồ Chí Minh 47,Đồng Tháp 54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 80,Đà Lạt 27,Tiền Giang 51 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 61,Bình Phước 09,Hậu Giang 59,Long An 39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 56,Trà Vinh 45,Vĩnh Long 34 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 81,Tây Ninh 89,Binh Thuận 24 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 06,Sóc Trăng 71,Cần Thơ 41 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 39,Bến Tre 80,Vũng Tàu 49 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 88,Hồ Chí Minh 73,Đồng Tháp 68 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 73,Đà Lạt 64,Tiền Giang 81 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 47,Bình Phước 50,Hậu Giang 43,Long An 36 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 99,Trà Vinh 88,Vĩnh Long 07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 84,Tây Ninh 76,Binh Thuận 92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 87,Sóc Trăng 22,Cần Thơ 86 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 65,Bến Tre 40,Vũng Tàu 26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 66,Hồ Chí Minh 33,Đồng Tháp 55 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 24,Đà Lạt 74,Tiền Giang 61 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 41,Bình Phước 00,Hậu Giang 23,Long An 04 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 24,Trà Vinh 08,Vĩnh Long 68 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 69,Tây Ninh 86,Binh Thuận 62 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 29,Sóc Trăng 63,Cần Thơ 30 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 05,Bến Tre 54,Vũng Tàu 74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 69,Hồ Chí Minh 15,Đồng Tháp 38 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 95,Đà Lạt 34,Tiền Giang 11 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 98,Bình Phước 81,Hậu Giang 08,Long An 22 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 53,Trà Vinh 78,Vĩnh Long 03 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 25,Tây Ninh 09,Binh Thuận 54 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 63,Sóc Trăng 16,Cần Thơ 14 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 21,Bến Tre 92,Vũng Tàu 95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 74,Hồ Chí Minh 65,Đồng Tháp 08 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp