NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Bạch thủ lô Miền Nam

Ngày Bạch Thủ Lô MN Kết quả
Hôm nay
...
10-05-2021 Cà Mau 85,Hồ Chí Minh 15,Đồng Tháp 05 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 07,Đà Lạt 75,Tiền Giang 67 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 13,Bình Phước 14,Hậu Giang 98,Long An 39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 29,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 08 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 21,Tây Ninh 56,Binh Thuận 59 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 09,Sóc Trăng 54,Cần Thơ 00 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-05-2021 Bạc Liêu 83,Bến Tre 11,Vũng Tàu 23 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-05-2021 Cà Mau 50,Hồ Chí Minh 35,Đồng Tháp 75 Miss
02-05-2021 Kiên Giang 00,Đà Lạt 72,Tiền Giang 50 Win Kiên Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 73,Bình Phước 65,Hậu Giang 47,Long An 16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-04-2021 Bình Dương 03,Trà Vinh 79,Vĩnh Long 26 Win Bình Dương
29-04-2021 An Giang 98,Tây Ninh 77,Binh Thuận 31 Miss
28-04-2021 Đồng Nai 74,Sóc Trăng 11,Cần Thơ 18 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-04-2021 Bạc Liêu 71,Bến Tre 84,Vũng Tàu 78 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-04-2021 Cà Mau 09,Hồ Chí Minh 49,Đồng Tháp 84 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-04-2021 Kiên Giang 80,Đà Lạt 23,Tiền Giang 31 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 86,Bình Phước 07,Hậu Giang 26,Long An 45 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-04-2021 Bình Dương 12,Trà Vinh 35,Vĩnh Long 41 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-04-2021 An Giang 90,Tây Ninh 58,Binh Thuận 23 Miss
21-04-2021 Đồng Nai 32,Sóc Trăng 58,Cần Thơ 82 Win Đồng Nai
20-04-2021 Bạc Liêu 79,Bến Tre 57,Vũng Tàu 93 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 47,Hồ Chí Minh 71,Đồng Tháp 28 Miss
18-04-2021 Kiên Giang 75,Đà Lạt 19,Tiền Giang 03 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 31,Bình Phước 13,Hậu Giang 15,Long An 24 Miss
16-04-2021 Bình Dương 82,Trà Vinh 97,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương
15-04-2021 An Giang 46,Tây Ninh 56,Binh Thuận 77 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 70,Sóc Trăng 19,Cần Thơ 69 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 44,Bến Tre 14,Vũng Tàu 21 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 73,Hồ Chí Minh 65,Đồng Tháp 86 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 45,Đà Lạt 50,Tiền Giang 85 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 53,Bình Phước 28,Hậu Giang 42,Long An 45 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 07,Trà Vinh 27,Vĩnh Long 40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 14,Tây Ninh 54,Binh Thuận 73 Win An Giang
07-04-2021 Đồng Nai 42,Sóc Trăng 96,Cần Thơ 36 Miss
06-04-2021 Bạc Liêu 16,Bến Tre 56,Vũng Tàu 66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 85,Hồ Chí Minh 28,Đồng Tháp 44 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 01,Đà Lạt 46,Tiền Giang 38 Miss
03-04-2021 Hồ Chí Minh 86,Bình Phước 96,Hậu Giang 53,Long An 96 Win Hồ Chí Minh
02-04-2021 Bình Dương 46,Trà Vinh 77,Vĩnh Long 94 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 94,Tây Ninh 87,Binh Thuận 05 Miss