THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-10-2020 Đồng Nai 25-13-82,Sóc Trăng 23-42-00,Cần Thơ 00-88-59 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 76-90-31,Bến Tre 02-12-83,Vũng Tàu 48-93-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 82-20-56,Hồ Chí Minh 49-38-35,Đồng Tháp 20-22-29 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 98-39-95,Đà Lạt 37-33-47,Tiền Giang 91-86-99 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 76-35-64,Bình Phước 65-28-83,Hậu Giang 52-46-48,Long An 56-99-13 Win Hồ Chí Minh
16-10-2020 Bình Dương 36-61-34,Trà Vinh 69-25-35,Vĩnh Long 05-77-79 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 57-18-02,Tây Ninh 02-09-15,Binh Thuận 21-68-46 Miss
14-10-2020 Đồng Nai 41-61-52,Sóc Trăng 20-43-36,Cần Thơ 61-58-04 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 28-50-34,Bến Tre 21-78-55,Vũng Tàu 61-13-64 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-10-2020 Cà Mau 30-47-51,Hồ Chí Minh 67-11-24,Đồng Tháp 26-64-06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-10-2020 Kiên Giang 71-83-42,Đà Lạt 02-07-25,Tiền Giang 73-17-55 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 25-02-29,Bình Phước 40-69-86,Hậu Giang 10-37-55,Long An 21-45-38 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 72-54-20,Trà Vinh 68-23-79,Vĩnh Long 23-19-20 Miss
08-10-2020 An Giang 41-55-85,Tây Ninh 06-63-85,Binh Thuận 99-61-31 Win An Giang,Tây Ninh
07-10-2020 Đồng Nai 09-52-05,Sóc Trăng 93-54-10,Cần Thơ 41-86-67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-10-2020 Bạc Liêu 59-39-47,Bến Tre 62-00-42,Vũng Tàu 72-38-67 Miss
05-10-2020 Cà Mau 20-30-87,Hồ Chí Minh 85-38-10,Đồng Tháp 15-89-94 Win Cà Mau
04-10-2020 Kiên Giang 62-79-74,Đà Lạt 72-92-13,Tiền Giang 22-63-33 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-10-2020 Hồ Chí Minh 99-49-16,Bình Phước 88-36-71,Hậu Giang 23-09-98,Long An 12-05-35 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 79-98-80,Trà Vinh 98-35-75,Vĩnh Long 03-55-65 Win Bình Dương
01-10-2020 An Giang 78-90-85,Tây Ninh 17-38-60,Binh Thuận 89-66-82 Miss
30-09-2020 Đồng Nai 49-88-76,Sóc Trăng 48-19-97,Cần Thơ 75-15-76 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-09-2020 Bạc Liêu 61-71-74,Bến Tre 07-11-97,Vũng Tàu 25-94-50 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-09-2020 Cà Mau 33-41-12,Hồ Chí Minh 32-12-95,Đồng Tháp 14-47-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 34-07-37,Đà Lạt 47-03-76,Tiền Giang 21-37-93 Win Kiên Giang
26-09-2020 Hồ Chí Minh 80-83-60,Bình Phước 85-06-22,Hậu Giang 50-82-65,Long An 20-31-52 Miss
25-09-2020 Bình Dương 80-31-41,Trà Vinh 49-93-59,Vĩnh Long 17-11-47 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 98-35-42,Tây Ninh 73-20-75,Binh Thuận 63-36-16 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-09-2020 Đồng Nai 47-97-69,Sóc Trăng 37-91-19,Cần Thơ 40-98-93 Win Đồng Nai
22-09-2020 Bạc Liêu 70-22-67,Bến Tre 44-96-31,Vũng Tàu 16-85-27 Miss
21-09-2020 Cà Mau 16-26-65,Hồ Chí Minh 30-53-87,Đồng Tháp 28-83-96 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 06-03-25,Đà Lạt 12-17-83,Tiền Giang 83-11-41 Miss
19-09-2020 Hồ Chí Minh 99-08-21,Bình Phước 38-51-88,Hậu Giang 54-07-87,Long An 80-45-07 Win Hồ Chí Minh
18-09-2020 Bình Dương 04-25-20,Trà Vinh 96-10-94,Vĩnh Long 87-82-47 Miss
17-09-2020 An Giang 33-18-34,Tây Ninh 30-70-08,Binh Thuận 63-61-02 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 82-99-71,Sóc Trăng 63-75-26,Cần Thơ 92-00-06 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 81-64-71,Bến Tre 46-04-38,Vũng Tàu 70-01-22 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 81-26-72,Hồ Chí Minh 52-38-05,Đồng Tháp 84-29-97 Win Cà Mau
13-09-2020 Kiên Giang 33-63-71,Đà Lạt 13-76-80,Tiền Giang 17-89-53 Miss
12-09-2020 Hồ Chí Minh 03-20-26,Bình Phước 65-58-52,Hậu Giang 46-03-02,Long An 34-41-51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 56-97-81,Trà Vinh 24-58-94,Vĩnh Long 02-13-65 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 61-09-44,Tây Ninh 34-03-56,Binh Thuận 26-14-24 Win An Giang
09-09-2020 Đồng Nai 12-91-61,Sóc Trăng 88-03-59,Cần Thơ 96-53-41 Miss
08-09-2020 Bạc Liêu 38-76-23,Bến Tre 20-07-86,Vũng Tàu 16-91-33 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 30-70-16,Hồ Chí Minh 14-77-91,Đồng Tháp 51-86-93 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp