->SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY KHI BẠN NẠP THẺ THÀNH CÔNG!<-

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-08-2020 Hồ Chí Minh 52-11-18,Bình Phước 05-41-59,Hậu Giang 40-59-32,Long An 90-03-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 45-98-06,Trà Vinh 37-97-52,Vĩnh Long 24-09-16 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-08-2020 An Giang 48-16-42,Tây Ninh 77-86-74,Binh Thuận 54-69-50 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-08-2020 Đồng Nai 55-87-95,Sóc Trăng 09-22-69,Cần Thơ 58-75-52 Miss
11-08-2020 Bạc Liêu 33-50-64,Bến Tre 44-18-02,Vũng Tàu 61-04-74 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-08-2020 Cà Mau 53-20-39,Hồ Chí Minh 55-30-25,Đồng Tháp 69-01-85 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-08-2020 Kiên Giang 40-93-45,Đà Lạt 45-37-22,Tiền Giang 19-01-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 27-01-17,Bình Phước 19-42-56,Hậu Giang 11-52-69,Long An 94-21-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 83-56-25,Trà Vinh 65-50-25,Vĩnh Long 91-14-37 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 09-77-49,Tây Ninh 31-88-27,Binh Thuận 85-70-32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 50-74-77,Sóc Trăng 15-57-80,Cần Thơ 12-19-13 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 34-76-12,Bến Tre 84-02-39,Vũng Tàu 25-35-84 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 69-02-53,Hồ Chí Minh 82-40-19,Đồng Tháp 83-72-15 Win Cà Mau
02-08-2020 Kiên Giang 40-41-27,Đà Lạt 67-90-70,Tiền Giang 19-91-76 Miss
01-08-2020 Hồ Chí Minh 83-97-44,Bình Phước 91-50-86,Hậu Giang 33-85-43,Long An 84-27-09 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 19-59-61,Trà Vinh 67-35-45,Vĩnh Long 01-96-89 Win Bình Dương
30-07-2020 An Giang 37-74-72,Tây Ninh 79-27-68,Binh Thuận 91-52-04 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-07-2020 Đồng Nai 40-38-80,Sóc Trăng 38-11-99,Cần Thơ 47-24-76 Miss
28-07-2020 Bạc Liêu 41-21-59,Bến Tre 56-10-31,Vũng Tàu 83-84-77 Miss
27-07-2020 Cà Mau 01-90-21,Hồ Chí Minh 65-08-70,Đồng Tháp 29-16-48 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-07-2020 Kiên Giang 17-64-12,Đà Lạt 46-34-11,Tiền Giang 25-42-54 Miss
25-07-2020 Hồ Chí Minh 16-36-33,Bình Phước 84-07-34,Hậu Giang 25-38-14,Long An 87-00-02 Win Hồ Chí Minh
24-07-2020 Bình Dương 79-46-83,Trà Vinh 77-64-44,Vĩnh Long 09-62-59 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 49-58-44,Tây Ninh 99-80-67,Binh Thuận 86-42-27 Miss
22-07-2020 Đồng Nai 47-69-79,Sóc Trăng 98-23-38,Cần Thơ 48-25-80 Win Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 84-86-26,Bến Tre 48-52-67,Vũng Tàu 70-18-93 Miss
20-07-2020 Cà Mau 62-44-61,Hồ Chí Minh 36-03-32,Đồng Tháp 69-58-39 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-07-2020 Kiên Giang 90-70-20,Đà Lạt 97-71-90,Tiền Giang 24-26-10 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 25-96-24,Bình Phước 61-13-93,Hậu Giang 46-75-95,Long An 05-41-45 Win Hồ Chí Minh
17-07-2020 Bình Dương 29-65-06,Trà Vinh 63-54-31,Vĩnh Long 24-52-47 Miss
16-07-2020 An Giang 92-02-99,Tây Ninh 17-15-56,Binh Thuận 03-27-49 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 93-69-19,Sóc Trăng 89-58-69,Cần Thơ 21-24-30 Win Đồng Nai
14-07-2020 Bạc Liêu 95-70-62,Bến Tre 55-90-35,Vũng Tàu 34-82-83 Miss
13-07-2020 Cà Mau 16-34-41,Hồ Chí Minh 25-39-71,Đồng Tháp 53-61-19 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 58-80-56,Đà Lạt 29-79-50,Tiền Giang 24-65-79 Win Kiên Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 83-55-93,Bình Phước 81-54-74,Hậu Giang 15-88-19,Long An 33-20-98 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 98-49-30,Trà Vinh 51-97-04,Vĩnh Long 65-28-90 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 85-17-12,Tây Ninh 96-61-69,Binh Thuận 44-84-12 Miss
08-07-2020 Đồng Nai 17-87-29,Sóc Trăng 24-56-07,Cần Thơ 55-47-84 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 13-95-63,Bến Tre 97-59-30,Vũng Tàu 57-36-61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu