->SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY KHI BẠN NẠP THẺ THÀNH CÔNG!<-

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
20-01-2020
19-01-2020 Kiên Giang 11-97-13,Đà Lạt 81-54-16,Tiền Giang 06-38-97 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-01-2020 Hồ Chí Minh 94-82-60,Bình Phước 82-84-41,Hậu Giang 11-16-97,Long An 09-16-55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-01-2020 Bình Dương 24-68-86,Trà Vinh 30-70-34,Vĩnh Long 82-04-63 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-01-2020 An Giang 36-04-07,Tây Ninh 23-63-48,Binh Thuận 96-58-87 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-01-2020 Đồng Nai 04-55-73,Sóc Trăng 64-99-12,Cần Thơ 48-63-68 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-01-2020 Bạc Liêu 99-17-45,Bến Tre 46-61-29,Vũng Tàu 30-20-92 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-01-2020 Cà Mau 06-17-75,Hồ Chí Minh 23-61-90,Đồng Tháp 31-80-13 Miss
12-01-2020 Kiên Giang 78-82-44,Đà Lạt 52-45-36,Tiền Giang 11-19-88 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-01-2020 Hồ Chí Minh 14-68-13,Bình Phước 67-81-85,Hậu Giang 27-77-08,Long An 74-26-60 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-01-2020 Bình Dương 29-15-06,Trà Vinh 60-19-08,Vĩnh Long 52-28-86 Win Bình Dương
09-01-2020 An Giang 44-96-29,Tây Ninh 17-22-40,Binh Thuận 30-02-79 Miss
08-01-2020 Đồng Nai 27-03-16,Sóc Trăng 82-43-86,Cần Thơ 36-33-45 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-01-2020 Bạc Liêu 26-92-17,Bến Tre 08-40-03,Vũng Tàu 81-25-85 Win Bạc Liêu
06-01-2020 Cà Mau 27-31-90,Hồ Chí Minh 11-15-14,Đồng Tháp 93-51-74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-01-2020 Kiên Giang 79-41-76,Đà Lạt 13-04-57,Tiền Giang 82-27-34 Miss
04-01-2020 Hồ Chí Minh 37-35-75,Bình Phước 24-35-37,Hậu Giang 29-14-33,Long An 92-12-83 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-01-2020 Bình Dương 53-12-59,Trà Vinh 01-37-25,Vĩnh Long 48-33-16 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-01-2020 An Giang 51-69-48,Tây Ninh 32-17-06,Binh Thuận 75-96-30 Miss
01-01-2020 Đồng Nai 35-40-05,Sóc Trăng 51-05-11,Cần Thơ 50-21-46 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-12-2019 Bạc Liêu 79-67-07,Bến Tre 23-57-02,Vũng Tàu 11-08-71 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-12-2019 Cà Mau 69-38-19,Hồ Chí Minh 14-84-11,Đồng Tháp 42-32-92 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-12-2019 Kiên Giang 96-48-60,Đà Lạt 20-79-43,Tiền Giang 45-97-90 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-12-2019 Hồ Chí Minh 25-38-74,Bình Phước 42-67-20,Hậu Giang 80-84-45,Long An 94-84-97 Win Hồ Chí Minh
27-12-2019 Bình Dương 32-55-70,Trà Vinh 11-35-89,Vĩnh Long 44-54-66 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-12-2019 An Giang 14-25-06,Tây Ninh 44-88-70,Binh Thuận 51-33-69 Miss
25-12-2019 Đồng Nai 21-78-07,Sóc Trăng 51-74-07,Cần Thơ 77-43-07 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-12-2019 Bạc Liêu 35-12-43,Bến Tre 93-54-89,Vũng Tàu 42-99-79 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-12-2019 Cà Mau 15-40-71,Hồ Chí Minh 19-83-90,Đồng Tháp 72-54-20 Miss
22-12-2019 Kiên Giang 14-71-78,Đà Lạt 22-44-83,Tiền Giang 56-86-28 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-12-2019 Hồ Chí Minh 14-45-19,Bình Phước 94-71-16,Hậu Giang 29-81-40,Long An 83-25-66 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-12-2019 Bình Dương 37-35-30,Trà Vinh 34-03-50,Vĩnh Long 09-28-19 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-12-2019 An Giang 72-36-20,Tây Ninh 25-43-10,Binh Thuận 23-60-55 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-12-2019 Đồng Nai 69-25-90,Sóc Trăng 00-87-89,Cần Thơ 08-40-75 Miss
17-12-2019 Bạc Liêu 57-92-44,Bến Tre 68-41-25,Vũng Tàu 86-04-46 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-12-2019 Cà Mau 75-81-13,Hồ Chí Minh 48-61-50,Đồng Tháp 84-15-17 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-12-2019 Kiên Giang 84-59-75,Đà Lạt 50-21-10,Tiền Giang 14-58-88 Miss
14-12-2019 Hồ Chí Minh 05-14-93,Bình Phước 20-11-17,Hậu Giang 62-85-05,Long An 67-52-42 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-12-2019 Bình Dương 66-26-71,Trà Vinh 71-32-10,Vĩnh Long 68-27-70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-12-2019 An Giang 12-50-72,Tây Ninh 02-61-79,Binh Thuận 39-61-85 Miss
11-12-2019 Đồng Nai 90-12-40,Sóc Trăng 56-36-32,Cần Thơ 46-44-45 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ