NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Bạc Liêu 43,Bến Tre 68,Vũng Tàu 10 Miss
29-11-2021 Cà Mau 89,Hồ Chí Minh 84,Đồng Tháp 22 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-11-2021 Kiên Giang 36,Đà Lạt 93,Tiền Giang 30 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-11-2021 Hồ Chí Minh 02,Bình Phước 23,Hậu Giang 30,Long An 92 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-11-2021 Bình Dương 04,Trà Vinh 03,Vĩnh Long 35 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-11-2021 An Giang 33,Tây Ninh 92,Binh Thuận 60 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-11-2021 Đồng Nai 88,Sóc Trăng 82,Cần Thơ 09 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-11-2021 Bạc Liêu 41,Bến Tre 78,Vũng Tàu 10 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-11-2021 Cà Mau 08,Hồ Chí Minh 58,Đồng Tháp 57 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-11-2021 Kiên Giang 41,Đà Lạt 75,Tiền Giang 79 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-11-2021 Hồ Chí Minh 00,Bình Phước 30,Hậu Giang 29,Long An 59 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-11-2021 Bình Dương 35,Trà Vinh 87,Vĩnh Long 50 Miss
18-11-2021 An Giang 61,Tây Ninh 51,Binh Thuận 16 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-11-2021 Đồng Nai 57,Sóc Trăng 60,Cần Thơ 59 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-11-2021 Bạc Liêu 91,Bến Tre 47,Vũng Tàu 82 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-11-2021 Cà Mau 70,Hồ Chí Minh 74,Đồng Tháp 87 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-11-2021 Kiên Giang 80,Đà Lạt 57,Tiền Giang 06 Miss
13-11-2021 Hồ Chí Minh 07,Bình Phước 20,Hậu Giang 59,Long An 40 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-11-2021 Bình Dương 22,Trà Vinh 93,Vĩnh Long 26 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-11-2021 An Giang 91,Tây Ninh 45,Binh Thuận 40 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-11-2021 Đồng Nai 79,Sóc Trăng 65,Cần Thơ 68 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-11-2021 Bạc Liêu 45,Bến Tre 93,Vũng Tàu 43 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-11-2021 Cà Mau 35,Hồ Chí Minh 88,Đồng Tháp 74 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-11-2021 Kiên Giang 77,Đà Lạt 41,Tiền Giang 91 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-11-2021 Hồ Chí Minh 33,Bình Phước 73,Hậu Giang 79,Long An 61 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-11-2021 Bình Dương 52,Trà Vinh 85,Vĩnh Long 58 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-11-2021 An Giang 69,Tây Ninh 77,Binh Thuận 72 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-11-2021 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 66,Cần Thơ 39 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-11-2021 Bạc Liêu 30,Bến Tre 61,Vũng Tàu 34 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-11-2021 Cà Mau 49,Hồ Chí Minh 04,Đồng Tháp 33 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-10-2021 Kiên Giang 85,Đà Lạt 30,Tiền Giang 62 Miss
30-10-2021 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 71,Hậu Giang 35,Long An 52 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-10-2021 Bình Dương 74,Trà Vinh 07,Vĩnh Long 90 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-10-2021 An Giang 69,Tây Ninh 95,Binh Thuận 04 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-10-2021 Đồng Nai 99,Sóc Trăng 24,Cần Thơ 03 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-10-2021 Bạc Liêu 52,Bến Tre 96,Vũng Tàu 58 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-10-2021 Cà Mau 99,Hồ Chí Minh 64,Đồng Tháp 32 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-10-2021 Kiên Giang 84,Đà Lạt 82,Tiền Giang 39 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-10-2021 Hồ Chí Minh 31,Bình Phước 88,Hậu Giang 06,Long An 38 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-10-2021 Bình Dương 69,Trà Vinh 64,Vĩnh Long 94 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long