Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 21-64,Sóc Trăng 29-60,Cần Thơ 53-97 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 36-19,Bến Tre 50-07,Vũng Tàu 84-05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 19-14,Hồ Chí Minh 94-86,Đồng Tháp 93-04 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 85-28,Đà Lạt 42-49,Tiền Giang 71-20 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 30-78,Bình Phước 09-12,Hậu Giang 30-20,Long An 42-32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 36-89,Trà Vinh 66-75,Vĩnh Long 24-51 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 74-43,Tây Ninh 67-40,Binh Thuận 87-24 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 75-05,Sóc Trăng 08-39,Cần Thơ 71-50 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 05-36,Bến Tre 63-03,Vũng Tàu 42-80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 30-87,Hồ Chí Minh 47-87,Đồng Tháp 35-61 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 28-31,Đà Lạt 42-53,Tiền Giang 45-84 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 73-27,Bình Phước 81-78,Hậu Giang 38-10,Long An 78-81 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 80-65,Trà Vinh 92-18,Vĩnh Long 78-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 15-24,Tây Ninh 89-58,Binh Thuận 01-66 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 50-06,Sóc Trăng 20-97,Cần Thơ 45-49 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 35-38,Bến Tre 18-51,Vũng Tàu 45-49 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 01-81,Hồ Chí Minh 67-58,Đồng Tháp 83-20 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 80-37,Đà Lạt 11-51,Tiền Giang 80-99 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 73-23,Bình Phước 29-42,Hậu Giang 38-95,Long An 65-71 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 87-97,Trà Vinh 58-33,Vĩnh Long 61-56 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 60-83,Tây Ninh 05-53,Binh Thuận 37-97 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 34-10,Sóc Trăng 88-97,Cần Thơ 37-35 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 36-54,Bến Tre 67-57,Vũng Tàu 14-53 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 66-83,Hồ Chí Minh 33-67,Đồng Tháp 51-12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 51-39,Đà Lạt 24-15,Tiền Giang 14-24 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 25-86,Bình Phước 79-98,Hậu Giang 08-60,Long An 71-63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 14-71,Trà Vinh 66-02,Vĩnh Long 75-91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 31-00,Tây Ninh 56-36,Binh Thuận 74-14 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 88-48,Sóc Trăng 67-97,Cần Thơ 49-67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 56-55,Bến Tre 81-08,Vũng Tàu 71-72 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 74-56,Hồ Chí Minh 47-54,Đồng Tháp 59-97 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 07-89,Đà Lạt 94-10,Tiền Giang 88-68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 58-24,Bình Phước 69-26,Hậu Giang 57-61,Long An 83-16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 96-23,Trà Vinh 46-19,Vĩnh Long 11-89 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 73-67,Tây Ninh 04-88,Binh Thuận 66-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 27-87,Sóc Trăng 26-95,Cần Thơ 46-69 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 78-06,Bến Tre 30-09,Vũng Tàu 38-97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 93-52,Hồ Chí Minh 05-59,Đồng Tháp 14-41 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 95-10,Đà Lạt 20-74,Tiền Giang 99-72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 30-14,Bình Phước 62-31,Hậu Giang 55-25,Long An 20-19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An