Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
01-12-2020 Bạc Liêu 945-370,Bến Tre 964-580,Vũng Tàu 652-778 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-11-2020 Cà Mau 206-868,Hồ Chí Minh 240-519,Đồng Tháp 452-035 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-11-2020 Kiên Giang 655-023,Đà Lạt 770-710,Tiền Giang 718-692 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-11-2020 Hồ Chí Minh 410-208,Bình Phước 067-339,Hậu Giang 268-793,Long An 623-662 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-11-2020 Bình Dương 382-204,Trà Vinh 831-814,Vĩnh Long 289-487 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-11-2020 An Giang 643-852,Tây Ninh 337-755,Binh Thuận 279-244 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-11-2020 Đồng Nai 529-357,Sóc Trăng 117-737,Cần Thơ 325-847 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-11-2020 Bạc Liêu 698-818,Bến Tre 088-463,Vũng Tàu 001-846 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-11-2020 Cà Mau 833-980,Hồ Chí Minh 875-255,Đồng Tháp 235-622 Miss
22-11-2020 Kiên Giang 177-616,Đà Lạt 589-246,Tiền Giang 050-772 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-11-2020 Hồ Chí Minh 408-850,Bình Phước 955-210,Hậu Giang 228-977,Long An 840-691 Win Hồ Chí Minh
20-11-2020 Bình Dương 047-356,Trà Vinh 536-706,Vĩnh Long 953-510 Miss
19-11-2020 An Giang 200-269,Tây Ninh 436-812,Binh Thuận 131-863 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-11-2020 Đồng Nai 903-337,Sóc Trăng 029-911,Cần Thơ 036-840 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-11-2020 Bạc Liêu 262-435,Bến Tre 227-694,Vũng Tàu 187-810 Miss
16-11-2020 Cà Mau 935-613,Hồ Chí Minh 451-513,Đồng Tháp 690-358 Miss
15-11-2020 Kiên Giang 602-876,Đà Lạt 712-492,Tiền Giang 966-481 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-11-2020 Hồ Chí Minh 741-905,Bình Phước 995-758,Hậu Giang 858-434,Long An 209-415 Miss
13-11-2020 Bình Dương 989-477,Trà Vinh 115-084,Vĩnh Long 139-340 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-11-2020 An Giang 174-663,Tây Ninh 317-538,Binh Thuận 434-143 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-11-2020 Đồng Nai 197-101,Sóc Trăng 961-596,Cần Thơ 644-162 Win Đồng Nai
10-11-2020 Bạc Liêu 433-093,Bến Tre 873-838,Vũng Tàu 851-347 Miss
09-11-2020 Cà Mau 292-510,Hồ Chí Minh 811-094,Đồng Tháp 714-779 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-11-2020 Kiên Giang 509-547,Đà Lạt 116-167,Tiền Giang 662-927 Miss
07-11-2020 Hồ Chí Minh 612-080,Bình Phước 767-515,Hậu Giang 203-456,Long An 535-282 Miss
06-11-2020 Bình Dương 799-811,Trà Vinh 361-463,Vĩnh Long 505-530 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-11-2020 An Giang 889-774,Tây Ninh 121-380,Binh Thuận 848-178 Win An Giang
04-11-2020 Đồng Nai 806-276,Sóc Trăng 768-157,Cần Thơ 011-040 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-11-2020 Bạc Liêu 421-814,Bến Tre 578-577,Vũng Tàu 778-166 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-11-2020 Cà Mau 396-154,Hồ Chí Minh 927-781,Đồng Tháp 040-803 Miss
01-11-2020 Kiên Giang 194-273,Đà Lạt 863-334,Tiền Giang 650-748 Miss
31-10-2020 Hồ Chí Minh 964-334,Bình Phước 172-456,Hậu Giang 083-480,Long An 610-913 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-10-2020 Bình Dương 289-363,Trà Vinh 943-743,Vĩnh Long 277-039 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-10-2020 An Giang 007-107,Tây Ninh 859-225,Binh Thuận 166-713 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
28-10-2020 Đồng Nai 851-768,Sóc Trăng 537-990,Cần Thơ 883-427 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-10-2020 Bạc Liêu 537-741,Bến Tre 376-340,Vũng Tàu 853-476 Miss
26-10-2020 Cà Mau 985-034,Hồ Chí Minh 014-470,Đồng Tháp 192-968 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-10-2020 Kiên Giang 941-493,Đà Lạt 837-979,Tiền Giang 553-707 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-10-2020 Hồ Chí Minh 173-818,Bình Phước 998-789,Hậu Giang 872-100,Long An 274-634 Win Hồ Chí Minh
23-10-2020 Bình Dương 780-054,Trà Vinh 446-791,Vĩnh Long 267-195 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long